เนื้อเพลง Is You คำอ่านไทย M2M

Sometimes when I think about it
(ซัมไทม์ ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ)
I never really thought about it before
(ไอ เนฝเออะ ริแอ็ลลิ ธอท อะเบาท ดิธ บิโฟ)
And most times when I think about it
(แอ็นด โมซท ไทม ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ)
It only leaves me wanting something more
(อิท โอ๊นลี่ ลีฝ มี วอนทิง ซัมติง โม)

Could it be I am mistaken
(คูด ดิท บี ไอ แอ็ม มิซเทคเอ็น)
Could it be I am mislead
(คูด ดิท บี ไอ แอ็ม มีซลีด)
Maybe I am in need of something else
(เมบี ไอ แอ็ม อิน เน อ็อฝ ซัมติง เอ็ลซ)

All I see
(ออล ไอ ซี)
Is You, Kissing me so softly
(อีส ยู , คิสซิงมี โซ ซอฟทลิ)
Is You, Feeling so lovely
(อีส ยู , ฟีลอิง โซ ลัฝลิ)
Holding my hand, kiss me again.
(โฮลดิง ไม แฮ็นด , คิซ มี อะเกน)
Is You, Looking out on me
(อีส ยู , ลุคอิง เอาท ออน มี)
Is You, Touching me so gently
(อีส ยู , ทัชชิง มี โซ เจนทลิ)
All I see is you
(ออล ไอ ซี อีส ยู)
And all I see is you
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส ยู)

Well, what was not suppose to happen
(เว็ล , ฮว็อท วอส น็อท ซัพโพส ทู แฮพเพ็น)
Sure happen to you and me today
(ฌุร แฮพเพ็น ทู ยู แอ็นด มี ทุเด)
Well I promise myself not to feel
(เว็ล ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ น็อท ทู ฟีล)
I feel anyway
(ไอ ฟีล เอนอิเว)

Should I say I think you’re not
(ฌูด ดาย เซ ไอ ธิงค ยัวร์ น็อท)
Tell you that I love your eyes
(เท็ล ยู แดท ไอ ลัฝ ยุร ไอ)
I like you when you’re hanging around me
(ไอ ไลค ยู ฮเว็น ยัวร์ แฮงอิง อะเรานด มี)

All I see
(ออล ไอ ซี)
Is You, Kissing me so softly
(อีส ยู , คิสซิงมี โซ ซอฟทลิ)
Is You, Feeling so lovely
(อีส ยู , ฟีลอิง โซ ลัฝลิ)
Holding my hand, kiss me again.
(โฮลดิง ไม แฮ็นด , คิซ มี อะเกน)
Is You, Looking out on me
(อีส ยู , ลุคอิง เอาท ออน มี)
Is You, Touching me so gently
(อีส ยู , ทัชชิง มี โซ เจนทลิ)
All I see is you
(ออล ไอ ซี อีส ยู)
And all I see is you
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส ยู)

I’m so in love with you [I’m so in love with you]
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู [ แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู ])
And I know we’re the two
(แอ็นด ดาย โน เวีย เดอะ ทู)
And I think that its you [all I see, all I see]
(แอ็นด ดาย ธิงค แดท อิทซ ยู [ ออล ไอ ซี , ออล ไอ ซี ])

All I see
(ออล ไอ ซี)
Is You, Kissing me so softly
(อีส ยู , คิสซิงมี โซ ซอฟทลิ)
Is You, Feeling so lovely
(อีส ยู , ฟีลอิง โซ ลัฝลิ)
Holding my hand, kiss me again.
(โฮลดิง ไม แฮ็นด , คิซ มี อะเกน)
Is You, Looking out on me
(อีส ยู , ลุคอิง เอาท ออน มี)
Is You, Touching me so gently
(อีส ยู , ทัชชิง มี โซ เจนทลิ)
All I see is you
(ออล ไอ ซี อีส ยู)
And all I see is you
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส ยู)

Is You, Kissing me so softly
(อีส ยู , คิสซิงมี โซ ซอฟทลิ)
Is You, Feeling so lovely
(อีส ยู , ฟีลอิง โซ ลัฝลิ)
Holding my hand, kiss me again.
(โฮลดิง ไม แฮ็นด , คิซ มี อะเกน)
Is You, Looking out on me
(อีส ยู , ลุคอิง เอาท ออน มี)
Is You, Touching me so gently
(อีส ยู , ทัชชิง มี โซ เจนทลิ)
All I see is you
(ออล ไอ ซี อีส ยู)
And all I see is you
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส ยู)

I’m so in love with you
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
And I know we’re the two
(แอ็นด ดาย โน เวีย เดอะ ทู)
And I think that its you
(แอ็นด ดาย ธิงค แดท อิทซ ยู)
All I see, all I see
(ออล ไอ ซี , ออล ไอ ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Is You คำอ่านไทย M2M

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น