เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย David Gray

Take your eyes off me
(เท้ค ยุร อาย ออฟฟ มี)
There’s nothing here to see
(แดร์ นัธอิง เฮียร ทู ซี)
Trying to keep my head together
(ทไรอิง ทู คี๊พ มาย เฮด ทูเก๊ทเธ่อร์)
As we make our vow
(แอส วี เม้ค เอ๊า โฝว)
Let us remember how
(เล็ท อัซ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว)
There’s nothing good that lasts forever
(แดร์ นัธอิง กู๊ด แดท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)

Time out on the running boards, we’re running
(ไทม์ เอ๊าท ออน เดอะ รันนิง บอร์ด , เวีย รันนิง)
Through a world that lost its meaning
(ทรู อะ เวิลด แดท ล็อซท อิทซ มีนนิง)
We’re trying to find a way to love this running
(เวีย ทไรอิง ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ลัฝ ดิส รันนิง)
Ain’t no kind of freedom
(เอน โน ไคนด์ อ็อฝ ฟรีดัม)

Feel the touch of grief
(ฟีล เดอะ ทั๊ช อ็อฝ กรีฟ)
You stand in disbelief
(ยู สแทนด์ อิน ดิซบิลิฟ)
Can steal the earth from right beneath you
(แคน สทีล ดิ เอิร์ทร ฟรอม ไร๊ท บีนี๊ทร ยู)
Falling in so far
(ฟ๊อลิง อิน โซ ฟาร์)
They know just where you are
(เด โนว์ จั๊สท แวร์ ยู อาร์)
Yeah but there ain’t no way to reach you
(เย่ บั๊ท แดร์ เอน โน เวย์ ทู รี๊ช ยู)

Time out on the running boards, we’re running
(ไทม์ เอ๊าท ออน เดอะ รันนิง บอร์ด , เวีย รันนิง)
Through a world that lost its meaning
(ทรู อะ เวิลด แดท ล็อซท อิทซ มีนนิง)
Trying to find a way to love this running
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ลัฝ ดิส รันนิง)
Ain’t no kind of freedom
(เอน โน ไคนด์ อ็อฝ ฟรีดัม)
Freedom
(ฟรีดัม)
Yeah
(เย่)

It’s time to clean these boots
(อิทซ ไทม์ ทู คลีน ฑิส บู๊ท)
Fold up these parachutes
(โฟลด อั๊พ ฑิส แพระฌูท)
The word’s goodbye but I can’t say it
(เดอะ เวิร์ด กู๊ดบาย บั๊ท ไอ แค็นท เซย์ อิท)
The end is close at hand
(ดิ เอ็นด อีส โคลส แอ็ท แฮนด์)
I think we understand
(ไอ ทริ๊งค วี อั๊นเด้อรสแทนด)
There ain’t no use trying to delay it
(แดร์ เอน โน ยู๊ส ทไรอิง ทู ดีเลย์ อิท)

Time out on the running boards, we’re running
(ไทม์ เอ๊าท ออน เดอะ รันนิง บอร์ด , เวีย รันนิง)
Through a world that lost its meaning
(ทรู อะ เวิลด แดท ล็อซท อิทซ มีนนิง)
Trying to find a way to love this running
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ลัฝ ดิส รันนิง)
Ain’t no kind of freedom
(เอน โน ไคนด์ อ็อฝ ฟรีดัม)
Freedom, freedom
(ฟรีดัม , ฟรีดัม)

Time out on the running boards, we’re running
(ไทม์ เอ๊าท ออน เดอะ รันนิง บอร์ด , เวีย รันนิง)
Through a world that lost its meaning
(ทรู อะ เวิลด แดท ล็อซท อิทซ มีนนิง)
Trying to find a way to love this running
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ลัฝ ดิส รันนิง)
Ain’t no kind of freedom
(เอน โน ไคนด์ อ็อฝ ฟรีดัม)
Freedom
(ฟรีดัม)

Fasten on my mask
(แฟสเซน ออน มาย แมสค)
I’m bending to the task
(แอม แบนดิง ทู เดอะ ท๊าซค)
I know this work is never finished
(ไอ โนว์ ดิส เวิ๊ร์ค อีส เน๊เฝ่อร์ ฟิ๊หนิช)
And if I close my eyes
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย โคลส มาย อาย)
I can still see you dancing
(ไอ แคน สทิลล ซี ยู แด็นซิง)
Laughing loud and undiminished
(ลาฟอิง เลาด แอนด์ อันดิมีนอิฌท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย David Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น