เนื้อเพลง Get Miles คำอ่านไทย Gomez

I love this island but this island’s killing me
(ไอ ลัฝ ดิส ไอ๊แลนด์ บั๊ท ดิส ไอ๊แลนด์ คีลลิง มี)
Sitting here in silence, man I don’t get no peace
(ซีททิง เฮียร อิน ไซเล็นซ , แมน นาย ด้อนท์ เก็ท โน พี๊ซ)
The waves upon my shore take me away piece by piece
(เดอะ เว๊ฝ อุพอน มาย ชอร์ เท้ค มี อะเวย์ พี๊ซ บาย พี๊ซ)
Gonna leave everything I know gonna head out towards the sea
(กอนนะ ลี๊ฝ เอ๊วี่ติง ไอ โนว์ กอนนะ เฮด เอ๊าท ทูวอด เดอะ ซี)
Jump off this island gonna head out towards the sea
(จั๊มพ ออฟฟ ดิส ไอ๊แลนด์ กอนนะ เฮด เอ๊าท ทูวอด เดอะ ซี)

I love this city man but this city’s killing me
(ไอ ลัฝ ดิส ซิ๊ที่ แมน บั๊ท ดิส ซิ๊ที่ คีลลิง มี)
Sitting here in all this noise man I don’t get no peace
(ซีททิง เฮียร อิน ออล ดิส น๊อยส แมน นาย ด้อนท์ เก็ท โน พี๊ซ)
The cars below my street take me away piece by piece
(เดอะ คารํ บีโลว์ มาย สทรีท เท้ค มี อะเวย์ พี๊ซ บาย พี๊ซ)
Gonna leave everything I know gonna head out towards the sea
(กอนนะ ลี๊ฝ เอ๊วี่ติง ไอ โนว์ กอนนะ เฮด เอ๊าท ทูวอด เดอะ ซี)
Gonna leave this city man, gonna head out towards the sea
(กอนนะ ลี๊ฝ ดิส ซิ๊ที่ แมน , กอนนะ เฮด เอ๊าท ทูวอด เดอะ ซี)

Get miles away, get miles away, get miles away
(เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์)
Get miles
(เก็ท ไมล)

I love this planet but this planet’s killin’ me
(ไอ ลัฝ ดิส แพล๊เหน็ท บั๊ท ดิส แพล๊เหน็ท คิลลิน มี)
Sitting here in all this grass man I don’t get no weed
(ซีททิง เฮียร อิน ออล ดิส กราซ แมน นาย ด้อนท์ เก็ท โน วี)
The sweat comin’ from my pores take me away piece by piece
(เดอะ สเว็ท คัมอิน ฟรอม มาย โพ เท้ค มี อะเวย์ พี๊ซ บาย พี๊ซ)
Gonna leave everything I know gonna head to the galaxy
(กอนนะ ลี๊ฝ เอ๊วี่ติง ไอ โนว์ กอนนะ เฮด ทู เดอะ แก๊แล่กซี่)
Gonna leave this planet man, gonna head to the galaxy
(กอนนะ ลี๊ฝ ดิส แพล๊เหน็ท แมน , กอนนะ เฮด ทู เดอะ แก๊แล่กซี่)

Get miles away, get miles away, get miles away, get miles away, get miles away, get miles away, get miles away
(เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์ , เก็ท ไมล อะเวย์)
Get miles
(เก็ท ไมล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Miles คำอ่านไทย Gomez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น