เนื้อเพลง Lost In The Echo คำอ่านไทย Linkin Park

[yeah] [yo]
([ เย่ ] [ โย ])
You were that foundation
(ยู เวอ แดท เฟานเดฌัน)
Never gonna be another one, no.
(เนฝเออะ กอนนะ บี แอะนัธเออะ วัน , โน)
I followed, so taken
(ไอ ฟอลโล , โซ เทคเอ็น)
So conditioned I could never let go
(โซ ค็อนดีฌอัน ดาย คูด เนฝเออะ เล็ท โก)
Then sorrow, then sickness
(เฑ็น ซอโร , เฑ็น ซีคเน็ซ)
Then the shock when you flip it on me
(เฑ็น เดอะ ฌ็อค ฮเว็น ยู ฟลิพ อิท ออน มี)
So hollow, so vicious
(โซ ฮอลโล , โซ ฝีฌอัซ)
So afraid I couldn’t let myself see
(โซ อัฟเรด ดาย คูดซึ่น เล็ท ไมเซลฟ ซี)
That I could never be held
(แดท ไอ คูด เนฝเออะ บี เฮ็ลด)
Back or up no, I’ll hold myself
(แบ็ค ออ อัพ โน , อิล โฮลด ไมเซลฟ)
Check the rep, yep you know mine well
(เช็ค เดอะ เร็พ , เย็พ ยู โน ไมน เว็ล)
Forget the rest let them know my hell
(เฟาะเกท เดอะ เร็ซท เล็ท เฑ็ม โน ไม เฮ็ล)
There and back yet my soul ain’t sell
(แฑ แอ็นด แบ็ค เย็ท ไม โซล เอน เซ็ล)
Kept respect up,the best they fell,
(เค็พท ริซเพคท อัพ , เดอะ เบ็ซท เฑ เฟ็ล ,)
Let the rest be the tale they tell
(เล็ท เดอะ เร็ซท บี เดอะ เทล เฑ เท็ล)
That I was there saying…
(แดท ไอ วอส แฑ เซอิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Chester:]
([ เชสเตอร์ : ])
In these promises broken
(อิน ฑิส พรอมอิซ บโรเค็น)
Deep below
(ดีพ บิโล)
Each word gets lost in the echo
(อีช เวิด เก็ท ล็อซท อิน ดิ เอคโอ)
So one last lie I can see through
(โซ วัน ลาซท ไล ไอ แค็น ซี ธรู)
This time I finally let you
(ที ไทม ไอ ไฟแน็ลลิ เล็ท ยู)
Go, go, go.
(โก , โก , โก)

Test my will, test my heart
(เท็ซท ไม วิล , เท็ซท ไม ฮาท)
Let me tell you how the odds gonna stack up
(เล็ท มี เท็ล ยู เฮา ดิ อ๊อดด กอนนะ ซแท็ค อัพ)
Y’all go hard, I go smart
(ยอล โก ฮาด , ไอ โก ซมาท)
How’s that working out for y’all in the back, huh?
(เฮา แดท เวิคกิง เอาท ฟอ ยอล อิน เดอะ แบ็ค , ฮู)
I’ve seen that frustration
(อิฝ ซีน แดท ฟรัซทเรฌัน)
Been crossed and lost and told “No”
(บีน คร็อซ แอ็นด ล็อซท แอ็นด โทลด โน)
And I’ve come back unshaken
(แอ็นด อิฝ คัม แบ็ค อันเฌคเอ็น)
Let down and lived and let go
(เล็ท เดาน แอ็นด ไลฝ แอ็นด เล็ท โก)
So you can let it be known
(โซ ยู แค็น เล็ท ดิธ บี โนน)
I don’t hold back, I hold my own
(ไอ ด้อนท์ โฮลด แบ็ค , ไอ โฮลด ไม โอน)
I can’t be mapped, I can’t be cloned
(ไอ แค็นท บี แมพชฺ , ไอ แค็นท บี คลอย)
I can’t C-flat, it ain’t my tone
(ไอ แค็นท ซี ฟแล็ท , อิท เอน ไม โทน)
I can’t fall back, I came too far
(ไอ แค็นท ฟอล แบ็ค , ไอ เคม ทู ฟา)
Hold myself up and love my scars
(โฮลด ไมเซลฟ อัพ แอ็นด ลัฝ ไม ซคา)
Let the bells ring wherever they are
(เล็ท เดอะ เบลล์ ริง ฮแวเรฝเออะ เฑ อาร์)
‘Cause I was there saying…
(คอส ไอ วอส แฑ เซอิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Chester:]
([ เชสเตอร์ : ])
In these promises broken
(อิน ฑิส พรอมอิซ บโรเค็น)
Deep below
(ดีพ บิโล)
Each word gets lost in the echo
(อีช เวิด เก็ท ล็อซท อิน ดิ เอคโอ)
So one last lie I can see through
(โซ วัน ลาซท ไล ไอ แค็น ซี ธรู)
This time I finally let you go!!!
(ที ไทม ไอ ไฟแน็ลลิ เล็ท ยู โก ! ! !)
Go, go, go.
(โก , โก , โก)

No, you can tell ’em all now
(โน , ยู แค็น เท็ล เอ็ม ออล เนา)
I don’t back up, I don’t back down
(ไอ ด้อนท์ แบ็ค อัพ , ไอ ด้อนท์ แบ็ค เดาน)
I don’t fold up, and I don’t bow
(ไอ ด้อนท์ โฟลด อัพ , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เบา)
I don’t roll over, don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โรล โอเฝอะ , ด้อนท์ โน เฮา)
I don’t care where the enemies are
(ไอ ด้อนท์ แค ฮแว ดิ อียีมีสฺ แซร์)
Can’t be stopped, all I know; go hard
(แค็นท บี สต๊อปพฺ , ออล ไอ โน ; โก ฮาด)
Won’t forget how I got this far
(ว็อนท เฟาะเกท เฮา ไอ ก็อท ที ฟา)
For every time saying…
(ฟอ เอฝริ ไทม เซอิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Chester:]
([ เชสเตอร์ : ])
In these promises broken
(อิน ฑิส พรอมอิซ บโรเค็น)
Deep below
(ดีพ บิโล)
Each word gets lost in the echo
(อีช เวิด เก็ท ล็อซท อิน ดิ เอคโอ)
So one last lie I can see through
(โซ วัน ลาซท ไล ไอ แค็น ซี ธรู)
This time I finally let you
(ที ไทม ไอ ไฟแน็ลลิ เล็ท ยู)
Go, go, go. [Go, go, go]
(โก , โก , โก [ โก , โก , โก ])
Go. go, go. [Go, go, go]
(โก โก , โก [ โก , โก , โก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost In The Echo คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น