เนื้อเพลง Slave คำอ่านไทย Silverchair

Lived too long, now you’ve come to take me to
(ไล้ฝ ทู ลอง , นาว ยู๊ฟ คัม ทู เท้ค มี ทู)
To place where I can
(ทู เพลส แวร์ ไอ แคน)
Lost my soul, lost my confidence in me.
(ล็อซท มาย โซล , ล็อซท มาย คอนฟิเด็นซ อิน มี)
Can’t be something, but I’ll try.
(แค็นท บี ซัมติง , บั๊ท แอล ธราย)

Lived too long and waited to just drown.
(ไล้ฝ ทู ลอง แอนด์ เว้ท ทู จั๊สท ดราวน)
In my self pity, I keep falling down.
(อิน มาย เซลฟ์ พิ๊ที่ , ไอ คี๊พ ฟ๊อลิง เดาน)

Want to be your soldier
(ว้อนท ทู บี ยุร โซ๊ลเจ้อร์)
Want to be your slave
(ว้อนท ทู บี ยุร สเล๊ฝ)
I have no pride in myself
(ไอ แฮ็ฝ โน ไพรด์ อิน ไมเซลฟ)

Only book that I own is called ” How to Lose ” .
(โอ๊นลี่ บุ๊ค แดท ไอ โอว์น อีส คอลลํ ” ฮาว ทู ลู้ส “)
Pick a chapter, I know them all, just choose.
(พิค กา แช๊พเท่อร์ , ไอ โนว์ เด็ม ออล , จั๊สท ชู๊ส)
Lived too longand waited to find A place where I can die
(ไล้ฝ ทู longand เว้ท ทู ไฟนด์ อะ เพลส แวร์ ไอ แคน ดาย)
Lost my soul lost my confidence in me
(ล็อซท มาย โซล ล็อซท มาย คอนฟิเด็นซ อิน มี)
Give me something but I’ll try
(กี๊ฝ มี ซัมติง บั๊ท แอล ธราย)

Want to be your soldier
(ว้อนท ทู บี ยุร โซ๊ลเจ้อร์)
Want to be your slave
(ว้อนท ทู บี ยุร สเล๊ฝ)
Have no pride in my self
(แฮ็ฝ โน ไพรด์ อิน มาย เซลฟ์)
That’s how I behave
(แด้ท ฮาว ไอ บีแฮฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slave คำอ่านไทย Silverchair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น