เนื้อเพลง Get to Me คำอ่านไทย Train

Well an airplane’s faster than a Cadillac
(เวลล แอน แอพเลน ฟาสเทอะ แฑ็น อะ คาดิลแล)
And a whole lot smoother than a camel’s back
(แอนด์ อะ โฮล ล็อท สมูดเดอร์ แฑ็น อะ แค๊เมล แบ็ค)
But I don’t care how you get to me
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เก็ท ทู มี)
Just get to me
(จั๊สท เก็ท ทู มี)
Parasail or first class mail
(Parasail ออ เฟิร์สท คลาสสํ เมล)
Get on the back of a Nightingale
(เก็ท ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ ไนทอินเกล)
Just get to me I don’t care just get to me
(จั๊สท เก็ท ทู มี ไอ ด้อนท์ แคร์ จั๊สท เก็ท ทู มี)
Prokeds, mopeds take a limousine instead
(Prokeds , mopeds เท้ค เก ลีมอุสีน อินสเท๊ด)
They ain’t cheap but they’re easy to find
(เด เอน ชี๊พ บั๊ท เดรว อีสอิ ทู ไฟนด์)
Get on the highway point yourself my way
(เก็ท ออน เดอะ ไฮฮเวย์ พ๊อยท์ ยุรเซลฟ มาย เวย์)
Take a roller coaster that comes in sideways
(เท้ค เก โรลเลอะ โคซเทอะ แดท คัม ซิน ไซดเวส)
Just get to me – yeah
(จั๊สท เก็ท ทู มี เย่)

Go on hitch a ride on the back
(โก ออน ฮิช อะ ไรด์ ออน เดอะ แบ็ค)
of a b*tterfly
(อ็อฝ อะ บี *tterfly)
There’s no better way to fly
(แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ เวย์ ทู ฟลาย)
To get to me
(ทู เก็ท ทู มี)
I look around at what I got
(ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ แอ็ท ว๊อท ไอ ก็อท)
And without you, it ain’t a lot
(แอนด์ วิธเอ๊าท ยู , อิท เอน ดา ล็อท)
But I got every, with you, everything
(บั๊ท ไอ ก็อท เอ๊เฝอร์รี่ , วิธ ยู , เอ๊วี่ติง)

Maybe you could pollinate over the
(เมบี ยู เคิด pollinate โอ๊เฝ่อร เดอะ)
Golden Gate
(โกลเด็น เกท)
Take a left hand turn at the corner
(เท้ค เก เล๊ฟท แฮนด์ เทิร์น แอ็ท เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
Of Haight
(อ็อฝ เฮตทฺ)
And then a sharp right
(แอนด์ เด็น อะ ชาร์พ ไร๊ท)
At the first street light
(แอ็ท เดอะ เฟิร์สท สทรีท ไล๊ท)
And get yourself on a motor bike
(แอนด์ เก็ท ยุรเซลฟ ออน อะ ม๊อเท่อร์ ไบค)
And if you think you’ll get stuck in a
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค โยว เก็ท ซทัค อิน อะ)
traffic jam
(แทร๊ฟฟิ๊ค แจม)
That’s fine, send yourself through a telephone line
(แด้ท ไฟน , เซ็นด ยุรเซลฟ ทรู อะ เท๊ลเลโฟน ไลน์)
It doesn’t matter how you get to me
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู เก็ท ทู มี)
Just get to me
(จั๊สท เก็ท ทู มี)

Cause after every day
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
The wind blows the night time my way
(เดอะ วินด โบลว์ เดอะ ไน๊ท ไทม์ มาย เวย์)
And I imagine that you are
(แอนด์ ดาย อิมแม๊จิ้น แดท ยู อาร์)
Above me like a star
(อะโบ๊ฝ มี ไล๊ค เก สทาร์)
And you keep on glowing
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน โกลวิง)
And you keep on showing me the way
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน โชว์วิง มี เดอะ เวย์)
SHINE SHINE SHINE
(ไชน์ ไชน์ ไชน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get to Me คำอ่านไทย Train

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น