เนื้อเพลง Bad Boy for Life คำอ่านไทย Diddy

Aiyyo, you ready?
(เออายเอว , ยู เร๊ดี้)
Let’s do it {*music starts*}
(เล็ท ดู อิท {*มิ๊วสิค สท๊าร์ท *})
Mmm, yeah..
(อึม , เย่)
Yeah.. c’mon
(เย่ ซีมอน)

I’m the definition of: half man, half drugs
(แอม เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ : ฮาล์ฟ แมน , ฮาล์ฟ ดรัก)
Ask the clubs – bad boy, that’s whassup
(อาสคฺ เดอะ คลับ แบ้ด บอย , แด้ท ฮวัดสับ)
After bucks, crush crews after us
(แอ๊ฟเท่อร บั๊ค , ครัช ครู แอ๊ฟเท่อร อัซ)
No games, we ain’t laughin much
(โน เกม , วี เอน เลอกิน มัช)
Nothin but big thangs, check the hitlist
(นอทติน บั๊ท บิ๊ก เตง , เช็ค เดอะ hitlist)
How we twist sh*t, what changed but the name?
(ฮาว วี ทวิสท ฌะ *ที , ว๊อท เช้งจํ บั๊ท เดอะ เนม)
We still here, you rockin wit the best
(วี สทิลล เฮียร , ยู รอคกิน วิท เดอะ เบ๊สท์)
Don’t worry if I write rhymes – I write checks [hah!]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิ๊ฟ ฟาย ไร๊ท ไรม ซาย ไร๊ท เช็ค [ ฮ๊า ! ])
Who’s the boss? dudes is lost
(ฮู เดอะ บอส ดยูด ซิส ล็อซท)
Don’t think cause I’m iced out, i’ma cool off
(ด้อนท์ ทริ๊งค ค๊อส แอม ไอ๊ซ์ เอ๊าท , แอมอา คูล ออฟฟ)
Who else but me? [who else? ] and if you don’t feel me
(ฮู เอ๊ลส บั๊ท มี [ ฮู เอ๊ลส ] แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ฟีล มี)
That mean you can’t touch me, it’s ugly, trust me
(แดท มีน ยู แค็นท ทั๊ช มี , อิทซ อั๊กลี่ , ทรัสท มี)
Get it right dawg, we ain’t ever left
(เก็ท ดิธ ไร๊ท ดาว , วี เอน เอ๊เฝ่อร์ เล๊ฟท)
We just, moved in silence and repped to the death [yeah]
(วี จั๊สท , มู๊ฝ อิน ไซเล็นซ แอนด์ เร็พ ทู เดอะ เด้ท [ เย่ ])
It’s official, I survived what I been through
(อิทซ อ๊อฟิซเชี่ยล , ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ ว๊อท ไอ บีน ทรู)
Y’all got drama, the saga continues…
(ยอล ก็อท ดร๊าม่า , เดอะ ซากะ คอนทิ๊นิว)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
We ain’t, go-in nowhere, we ain’t, goin nowhere
(วี เอน , โก อิน โนแวร์ , วี เอน , โกอิน โนแวร์)
We can’t be stopped now, cause this bad boy for life
(วี แค็นท บี สต๊อปพฺ นาว , ค๊อส ดิส แบ้ด บอย ฟอร์ ไล๊ฟ)
We ain’t, go-in nowhere, we ain’t, goin nowhere
(วี เอน , โก อิน โนแวร์ , วี เอน , โกอิน โนแวร์)
We can’t be stopped now, cause this bad boy for life
(วี แค็นท บี สต๊อปพฺ นาว , ค๊อส ดิส แบ้ด บอย ฟอร์ ไล๊ฟ)

[black rob]
([ แบล๊ค ร๊อบ ])
Hey yo straight from the harlem streets
(เฮ โย สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์เล็ม สทรีท)
I don’t play, I push it down with the harlem heat [uh-huh]
(ไอ ด้อนท์ เพลย์ , ไอ พุช อิท เดาน วิธ เดอะ ฮาร์เล็ม ฮีท [ อา ฮู ])
All a sudden n*ggaz got a problem wit me [black, what happened? ]
(ออล อะ ซัดดน เอ็น *ggaz ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิท มี [ แบล๊ค , ว๊อท แฮ๊พเพ่น ])
They run around actin like the black-o can’t eat
(เด รัน อะราวนฺดฺ แอสติน ไล๊ค เดอะ แบล๊ค โอ แค็นท อี๊ท)
And you know what? [what? ] for some strange reason [uhh]
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท [ ว๊อท ] ฟอร์ ซัม สเทร๊งจ รี๊ซั่น [ อา ])
I’m off of this medication, feelin deranged needin
(แอม ออฟฟ อ็อฝ ดิส เมดดีเคชั่น , ฟีลิน ดิเรนจ นีดิน)
For y’all to put the word out [c’mon, c’mon] we ain’t leavin
(ฟอร์ ยอล ทู พุท เดอะ เวิร์ด เอ๊าท [ ซีมอน , ซีมอน ] วี เอน เลวิน)
We tryin to be rich before we all stop breathin
(วี ทายอิน ทู บี ริ๊ช บีฟอร์ วี ออล สท๊อพ บีตดิน)
Therefore [what? ] we kinda hustle lames
(แดโฟ [ ว๊อท ] วี กินดา เฮสเซล เลม)
Stay layin down our muscle games [c’mon]
(สเทย์ เลย์อิน เดาน เอ๊า มั๊สเคิ่ล เกม [ ซีมอน ])
Still turn n*ggaz dreams to flames [yeah] you got the wire
(สทิลล เทิร์น เอ็น *ggaz ดรีม ทู เฟลม [ เย่ ] ยู ก็อท เดอะ ไวร์)
If not I ain’t sayin no names; you’ll soon expire; [heh]
(อิ๊ฟ น็อท ไอ เอน เซย์อิน โน เนม ; โยว ซูน เอ็คซไพร ; [ เอฮ ])
No pain [nothin] I feel remorse
(โน เพน [ นอทติน ] ไอ ฟีล ริมอซ)
Yes of course it’s me and diddy up first racin porsches
(เย็ซ อ็อฝ คอร์ส อิทซ มี แอนด์ ดิดดี้ อั๊พ เฟิร์สท เรซิน โพช)
Wit the big twin valve exhaust-es {*screeching*} [yeah]
(วิท เดอะ บิ๊ก ทวิน ฝาล์วฝ เอ็กซอสทํ es {*กำลังซครีช *} [ เย่ ])
On the cover of ya vibe’s, xxl’s and source’s b*tch [c’mon, let’s go]
(ออน เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ อ็อฝ ยา วายพฺ , xxls แซน ซ๊อร์ซ บี *tch [ ซีมอน , เล็ท โก ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[mark curry]
([ ม๊าร์ค เค๊อรํรี่ ])
Yeah, yeah, yo, yeah
(เย่ , เย่ , โย , เย่)
It ain’t sh*t changed, since the notorious [we miss you b.i.g.]
(อิท เอน ฌะ *ที เช้งจํ , ซิ๊นซ เดอะ โนโท๊เรียส [ วี มิซ ยู บี ไอ จี ])
See everything still glorious [yeah]
(ซี เอ๊วี่ติง สทิลล กโลเรียซ [ เย่ ])
We still got +warriors+, still be the +victorious+ [that’s right]
(วี สทิลล ก็อท +ว๊อร์ริเอ้อร์ + , สทิลล บี เดอะ +ฝีคโทะเรียซ + [ แด้ท ไร๊ท ])
See it’s a lot of them, but it’s more of us
(ซี อิทซ ซา ล็อท อ็อฝ เด็ม , บั๊ท อิทซ โม อ็อฝ อัซ)
Still got cash to blow, raps to flow
(สทิลล ก็อท แค๊ช ทู โบลว์ , แร็พ ทู โฟลว์)
Still them cats that know, pack ya flow
(สทิลล เด็ม แค๊ท แดท โนว์ , แพ็ค ยา โฟลว์)
That’s fo’ sho’, bottles that pop, joints that rock
(แด้ท โฟ โช , บ๊อทเทิ่ล แดท พ็อพ , จอยนท แดท ร๊อค)
Played the background, hand on my jock, holdin my glock [hahaha]
(เพลย์ เดอะ แบ็คกราว , แฮนด์ ออน มาย จอค , โฮดดิน มาย คล็อก [ ฮาฮาฮา ])
Money to get [yeah], cars to flip [uhh]
(มั๊นนี่ ทู เก็ท [ เย่ ] , คารํ ทู ฟลิพ [ อา ])
Bars to sit at and sip cognac wit jewels that drip [c’mon]
(บาร์ ทู ซิท แอ็ท แอนด์ ซิพ คอนแย็ค วิท จิ๊วเอ็ล แดท ดริพ [ ซีมอน ])
Hoes to see [uhh], make sure they knowin it’s me [they know it’s you]
(โฮ ทู ซี [ อา ] , เม้ค ชัวร์ เด โนว์อิน อิทซ มี [ เด โนว์ อิทซ ยู ])
Drop that beat, can’t believe that I mc [haha]
(ดรอพ แดท บีท , แค็นท บีลี๊ฝ แดท ไอ เอมซี [ ฮาฮา ])
Bad boy ’til the casket drop [bad boy] gotta love it
(แบ้ด บอย ทิล เดอะ แคซเค็ท ดรอพ [ แบ้ด บอย ] กอททะ ลัฝ อิท)
Place nuttin above it [nuttin] it’s on like that [c’mon]
(เพลส นัทดิน อะโบ๊ฝ อิท [ นัทดิน ] อิทซ ออน ไล๊ค แดท [ ซีมอน ])
Don’t believe, we ain’t goin like that
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ , วี เอน โกอิน ไล๊ค แดท)
We’re always gonna be here [yeah]
(เวอ ออลเว กอนนะ บี เฮียร [ เย่ ])
We there [uhh] every motherf*ckin year!
(วี แดร์ [ อา ] เอ๊เฝอร์รี่ motherf*ckin เยียร์ !)

[chorus] – 2x
([ ค๊อรัส ] 2x)

[p. diddy over chorus]
([ พี ดิดดี้ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Bad boy.. we ain’t goin nowhere
(แบ้ด บอย วี เอน โกอิน โนแวร์)
Uh-huh.. uh-huh.. what?
(อา ฮู อา ฮู ว๊อท)
We ain’t goin nowhere.. we gon’ stay right here
(วี เอน โกอิน โนแวร์ วี ก็อน สเทย์ ไร๊ท เฮียร)
For ever, and ever, and ever, and ever.. c’mon
(ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ ซีมอน)
We ain’t goin nowhere.. we gon’ stay right here
(วี เอน โกอิน โนแวร์ วี ก็อน สเทย์ ไร๊ท เฮียร)
We ain’t goin nowhere.. we gon’ stay right here
(วี เอน โกอิน โนแวร์ วี ก็อน สเทย์ ไร๊ท เฮียร)
Yeah, uh-huh.. uh-huh, uh-huh
(เย่ , อา ฮู อา ฮู , อา ฮู)
Cause it’s bad boy for life!
(ค๊อส อิทซ แบ้ด บอย ฟอร์ ไล๊ฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Boy for Life คำอ่านไทย Diddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น