เนื้อเพลง The Catalyst คำอ่านไทย Linkin Park

God bless us everyone
(ก็อด บเล็ซ อัซ เอ๊วี่วัน)
We’re a broken people living under loaded gun
(เวอ อะ บโรเค็น พี๊เพิ่ล ลีฝอิง อันเดอะ โลด กัน)
And it can’t be out fought, it can’t be outdone
(แอ็นด ดิท แค็นท บี เอาท ฟอท , อิท แค็นท บี เอาทดัน)
It can’t be outmatched, it can’t be outrun, no
(อิท แค็นท บี เอ้าแมต , อิท แค็นท บี เอาทรัน , โน)

God bless us everyone
(ก็อด บเล็ซ อัซ เอ๊วี่วัน)
We’re a broken people living under loaded gun
(เวอ อะ บโรเค็น พี๊เพิ่ล ลีฝอิง อันเดอะ โลด กัน)
And it can’t be out fought, it can’t be outdone
(แอ็นด ดิท แค็นท บี เอาท ฟอท , อิท แค็นท บี เอาทดัน)
It can’t be outmatched, it can’t be outrun, no
(อิท แค็นท บี เอ้าแมต , อิท แค็นท บี เอาทรัน , โน)

And when I close my eyes tonight
(แอ็นด ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ ทุไนท)
To symphonies of blinding light
(ทู ซิมโฟนีสฺ อ็อฝ บลายดิง ไลท)
God bless us everyone
(ก็อด บเล็ซ อัซ เอ๊วี่วัน)
We’re a broken people living under loaded gun
(เวอ อะ บโรเค็น พี๊เพิ่ล ลีฝอิง อันเดอะ โลด กัน)

Like memories in cold decay
(ไลค เมรโมรี ซิน โคลด ดิเค)
Transmissions echoing away
(ทแร็นซมีฌอัน แอคโคลิง อะเว)
Far from the world of you and I
(ฟา ฟร็อม เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)
Where oceans bleed into the sky
(ฮแว โอแฌ็น บลีด อีนทุ เดอะ ซไค)

God save us everyone
(ก็อด เซฝ อัซ เอ๊วี่วัน)
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
(วิล วี เบิน อีนไซด เดอะ ไฟร อ็อฝ อะ เธาแส็น ซัน)
For the sins of our hand, the sins of our tongue
(ฟอ เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า แฮ็นด , เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า ทัง)
The sins of our father, the sins of our young, no
(เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า ฟาเฑอะ , เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า ยัง , โน)

God save us everyone
(ก็อด เซฝ อัซ เอ๊วี่วัน)
Will we burn inside the fires of a thousand suns?
(วิล วี เบิน อีนไซด เดอะ ไฟร อ็อฝ อะ เธาแส็น ซัน)
For the sins of our hand, the sins of our tongue
(ฟอ เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า แฮ็นด , เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า ทัง)
The sins of our father, the sins of our young, no
(เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า ฟาเฑอะ , เดอะ ซิน อ็อฝ เอ๊า ยัง , โน)

And when I close my eyes tonight
(แอ็นด ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ ทุไนท)
To symphonies of blinding light
(ทู ซิมโฟนีสฺ อ็อฝ บลายดิง ไลท)
God save us everyone
(ก็อด เซฝ อัซ เอ๊วี่วัน)
When we burn inside the fires of a thousand suns, oh
(ฮเว็น วี เบิน อีนไซด เดอะ ไฟร อ็อฝ อะ เธาแส็น ซัน , โอ)

Like memories in cold decay
(ไลค เมรโมรี ซิน โคลด ดิเค)
Transmissions echoing away
(ทแร็นซมีฌอัน แอคโคลิง อะเว)
Far from the world of you and I
(ฟา ฟร็อม เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)
Where oceans bleed into the sky
(ฮแว โอแฌ็น บลีด อีนทุ เดอะ ซไค)

Like memories in cold decay
(ไลค เมรโมรี ซิน โคลด ดิเค)
Transmissions echoing away
(ทแร็นซมีฌอัน แอคโคลิง อะเว)
Far from the world of you and I
(ฟา ฟร็อม เดอะ เวิลด อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)
Where oceans bleed into the sky
(ฮแว โอแฌ็น บลีด อีนทุ เดอะ ซไค)

Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)

Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)

Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
[And it can’t be out fought, it can’t be outdone]
([ แอ็นด ดิท แค็นท บี เอาท ฟอท , อิท แค็นท บี เอาทดัน ])
[It can’t outmatched, it can’t be outrun, no]
([ อิท แค็นท เอ้าแมต , อิท แค็นท บี เอาทรัน , โน ])
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)

God bless us everyone
(ก็อด บเล็ซ อัซ เอ๊วี่วัน)
We’re a broken people living under loaded gun
(เวอ อะ บโรเค็น พี๊เพิ่ล ลีฝอิง อันเดอะ โลด กัน)
And it can’t be out fought, it can’t be outdone
(แอ็นด ดิท แค็นท บี เอาท ฟอท , อิท แค็นท บี เอาทดัน)
It can’t outmatched, it can’t be outrun, no
(อิท แค็นท เอ้าแมต , อิท แค็นท บี เอาทรัน , โน)

Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
[God bless us everyone]
([ ก็อด บเล็ซ อัซ เอ๊วี่วัน ])
[We’re a broken people living under loaded gun]
([ เวอ อะ บโรเค็น พี๊เพิ่ล ลีฝอิง อันเดอะ โลด กัน ])
Lift me up, let me go
(ลิฟท มี อัพ , เล็ท มี โก)
[And it can’t be out fought, it can’t be outdone]
([ แอ็นด ดิท แค็นท บี เอาท ฟอท , อิท แค็นท บี เอาทดัน ])
[It can’t outmatched, it can’t be outrun, no]
([ อิท แค็นท เอ้าแมต , อิท แค็นท บี เอาทรัน , โน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Catalyst คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น