เนื้อเพลง ATLiens คำอ่านไทย Outkast

[Big Boi]:
([ บิ๊ก บอย ] :)
Well it’s the M-I crooked letter, ain’t no one better
(เวลล อิทซ เดอะ เอ็ม ไอ ครุค เล็ทเท่อร์ , เอน โน วัน เบ๊ทเท่อร์)
And when I’m on the microphone you best to wear a sweater
(แอนด์ เว็น แอม ออน เดอะ ไมคโระโฟน ยู เบ๊สท์ ทู แวร์ รา ซเวทเออะ)
Cause I’m cooler than a polar bear’s toenails
(ค๊อส แอม คูลเออะ แฑ็น อะ โพ๊ล่าร์ แบร์ โทวเนียวสฺ)
Oh hell, there he go again talkin’ that sh*t
(โอ เฮ็ลล , แดร์ ฮี โก อะเกน ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที)
Bend, corner’s like I was a curve, I struck a nerve
(เบ็นด , ค๊อร์เน่อร์ ไล๊ค ไก วอส ซา เคอร์ฟ , ไอ ซทรัค กา เนิ๊ร์ฝ)
And now you ’bout to see this Southern playa serve
(แอนด์ นาว ยู เบาท ทู ซี ดิส ซัฑเอิน พอลเย เซิร์ฝ)
I heard it’s not where you’re from but how much you pay rent
(ไอ เฮิด อิทซ น็อท แวร์ ยัวร์ ฟรอม บั๊ท ฮาว มัช ยู เพย์ เร๊นท)
THen I heard it’s not what you make but how much you spent
(เด็น นาย เฮิด อิทซ น็อท ว๊อท ยู เม้ค บั๊ท ฮาว มัช ยู ซเพ็นท)
You got me bent like elbows, amongst other things, but I’m not worried
(ยู ก็อท มี เบ็นท ไล๊ค เอ๊ลโบว์ , อะมังซท อ๊อเธ่อร์ ทริง , บั๊ท แอม น็อท ว๊อร์รี่)
Cause when we step up in the party, like I’m out-you-scurry
(ค๊อส เว็น วี สเท็พ อั๊พ อิน เดอะ พ๊าร์ที่ , ไล๊ค แอม เอ๊าท ยู ซเคอริ)
So go get your f*ckin’ shine box, and your sack of nickles
(โซ โก เก็ท ยุร เอฟ *ckin ไชน์ บ๊อกซฺ , แอนด์ ยุร แซ๊ค อ็อฝ นีคเค็ล)
It tickles to see you try to be like Mr. Pickles
(อิท ทิกเคิล ทู ซี ยู ธราย ทู บี ไล๊ค มีซเทอะ พิ๊คเคิ้ล)
Daddy fat sacks, B-I-G B-O-I
(แดดดิ แฟท แซ๊ค , บี ไอ จี บี โอ ไอ)
It’s that same motherf*cka that took them knuckles to your eye
(อิทซ แดท เซม motherf*cka แดท ทุค เด็ม นักเคิล ทู ยุร อาย)
And I try, to warn you not to test but you don’t listen
(แอนด์ ดาย ธราย , ทู วอร์น ยู น็อท ทู เทสท์ บั๊ท ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
Givin’ the shout out to my Uncle Donnell locked up in prison
(กีฝอิน เดอะ เช๊าท เอ๊าท ทู มาย อั๊งเคิ่ล Donnell ล๊อค อั๊พ อิน พริ๊ซั่น)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
Now throw your hands in the air
(นาว โธรว์ ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
And wave ’em like you just don’t care
(แอนด์ เว๊ฝ เอ็ม ไล๊ค ยู จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
And if you like fish and grits and all that pimp sh*t
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล๊ค ฟิช แอนด์ กริท แซน ออล แดท พิมพ ฌะ *ที)
Everybody let me hear you say oh yea-er
(เอวี่บอดี้ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ โอ เย er)

[Andre]:
([ อันเดร ] :)
Now, my oral demonstration be like clitoral stimulation
(นาว , มาย โอ๊ร่อล เดมันซทเรฌัน บี ไล๊ค clitoral ซทิมิวเลฌัน)
To the female gender, ain’t nothin’ better
(ทู เดอะ ฟี๊เมล เจ๊นเด้อร์ , เอน นอทติน เบ๊ทเท่อร์)
Let me know when it’s wet enough to enter
(เล็ท มี โนว์ เว็น อิทซ เว๊ท อีน๊าฟ ทู เอ๊นเท่อร์)
If not I’ll wait, because the future of the world depends on
(อิ๊ฟ น็อท แอล เว้ท , บิคอส เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ เดอะ เวิลด ดีเพ็นดํ ออน)
Therefore, if not the child we raise gon’ have that n*gga syndrome
(แดโฟ , อิ๊ฟ น็อท เดอะ ชายลํดํ วี เร้ส ก็อน แฮ็ฝ แดท เอ็น *gga ซิ๊นโดรม)
Or will it know to be the hard regardless of the skintone
(ออ วิล อิท โนว์ ทู บี เดอะ ฮาร์ด ริกาดเล็ซ อ็อฝ เดอะ skintone)
I really feel that if we tune it, it just might get picked on
(ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล แดท อิ๊ฟ วี จูน อิท , อิท จั๊สท ไมท เก็ท พิค ออน)
Or will it give a f*ck about what others say and get gone
(ออ วิล อิท กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ว๊อท อ๊อเธ่อร์ เซย์ แอนด์ เก็ท กอน)
Like Sounds of Blackness when I practice what I preach ain’t no lie
(ไล๊ค ซาวน์ด อ็อฝ บแล็คแน็ซ เว็น นาย แพร๊คทิ๊ซ ว๊อท ไอ พรี๊ช เอน โน ไล)
I’ll be the baker and the maker of the piece of my pie
(แอล บี เดอะ เบคเออะ แอนด์ เดอะ เมคเออะ อ็อฝ เดอะ พี๊ซ อ็อฝ มาย ไพ)
Now breaker, breaker 10-4 can I get some reply
(นาว เบคเกอ , เบคเกอ 10 4 แคน นาย เก็ท ซัม รีพลาย)
Now everybody say…
(นาว เอวี่บอดี้ เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Big Boi]:
([ บิ๊ก บอย ] :)
Everyday I sit while my n*gga be in school
(เอวี่เดย์ ไอ ซิท ไวล์ มาย เอ็น *gga บี อิน สคูล)
Thinkin’ about the second album at the Dungeon shootin’ pool
(ติ้งกิน อะเบ๊าท เดอะ เซ๊คคั่น อั๊ลบั้ม แอ็ท เดอะ ดันจัน ชูดทิน พูล)
Like E-S to the P-N , cause we adjust to the beat in the zone [zone]
(ไล๊ค อี เอส ทู เดอะ พี เอ็น , ค๊อส วี แอ๊ดจัสท ทู เดอะ บีท อิน เดอะ โซน [ โซน ])
Honey I’m home but I’m not married
(ฮั๊นนี่ แอม โฮม บั๊ท แอม น็อท แมริด)
Carried a lot of my problems around being frustrated
(แคร์รี่ อะ ล็อท อ็อฝ มาย โพร๊เบล่ม อะราวนฺดฺ บีอิง ฟรัซทเรท)
And now I’m sittin’ at the end of the month I just made it
(แอนด์ นาว แอม ซิทดิน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ มั้นธ ไอ จั๊สท เมด อิท)
Like you made the B team
(ไล๊ค ยู เมด เดอะ บี ทีม)
And like the daddy’s wife you makin’ the coffee
(แอนด์ ไล๊ค เดอะ แดดดิ ไว๊ฟ ยู เมกิน เดอะ คีอฟฟี่)
You heard the A-T-Liens
(ยู เฮิด ดิ อะ ที ลีเอ็น)
So back the hell up off me
(โซ แบ็ค เดอะ เฮ็ลล อั๊พ ออฟฟ มี)

[Andre]:
([ อันเดร ] :)
Softly as if I played piano in the dark
(ซอฟทลิ แอส อิ๊ฟ ฟาย เพลย์ พิแอนโอ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Found a way to channel my anger not to embark
(เฟานด อะ เวย์ ทู แช๊นเนล มาย แอ๊งเก้อร น็อท ทู เอ็มบาค)
The world’s a stage and everybody’s got to play their part
(เดอะ เวิลด ซา สเท๊จ แอนด์ เอวี่บอดี้ ก็อท ทู เพลย์ แดร์ พาร์ท)
God works in mysterious ways so when he starts
(ก๊อด เวิ๊ร์ค ซิน มิซเทียเรียซ เวย์ โซ เว็น ฮี สท๊าร์ท)
The job of speakin’ through us we be so sincere with this here
(เดอะ จ๊อบ อ็อฝ สปีกิน ทรู อัซ วี บี โซ ซินเซียร์ วิธ ดิส เฮียร)
No drugs or alcohol so I can get the signal clear as day
(โน ดรัก ออ แอลโคะฮ็อล โซ ไอ แคน เก็ท เดอะ ซีกแน็ล เคลียร์ แอส เดย์)
Put my glock away I got a stronger weapon
(พุท มาย คล็อก อะเวย์ ไอ ก็อท ดา สตองเกอร์ เว๊พ่อน)
That never runs out of ammunition so I’m readu for war okay
(แดท เน๊เฝ่อร์ รัน เอ๊าท อ็อฝ แอมมิวนีฌอัน โซ แอม readu ฟอร์ วอร์ โอเค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง ATLiens คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น