เนื้อเพลง God Give Me Strength คำอ่านไทย Bette Midler

Now I have nothing, so God give me strength,
(นาว ไอ แฮ็ฝ นัธอิง , โซ ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ ,)
’cause I’m weak anyway,
(ค๊อส แอม วี๊ค เอนอิเว ,)
and if I’m strong, I might still break.
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม สทรอง , ไอ ไมท สทิลล เบร๊ค)

And I don’t have anything to share
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิธิง ทู แชร์)
that I won’t throw away into the air.
(แดท ไอ ว็อนท โธรว์ อะเวย์ อิ๊นทู ดิ แอร์)
That song is sung out.
(แดท ซ็อง อีส ซัง เอ๊าท)
This bell is rung out.
(ดิส เบลล์ อีส รัง เอ๊าท)

He was the light that I’d bless.
(ฮี วอส เดอะ ไล๊ท แดท อาย เบล๊ส)
He took my last chance of happiness.
(ฮี ทุค มาย ล๊าสท แช้นซํ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
So God give me strength.
(โซ ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ)
God give me strength.
(ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ)

I can’t hold on to him.
(ไอ แค็นท โฮลด์ ออน ทู ฮิม)
God give me strength.
(ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ)
When the phone doesn’t ring
(เว็น เดอะ โฟน ดัสอินท ริง)
and I’m lost in imagining
(แอนด์ แอม ล็อซท อิน เอมมาจินนิ่ง)
everything that kind of love is worth
(เอ๊วี่ติง แดท ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ อีส เวิร์ธ)
as I tumble back down to the earth.
(แอส ซาย ทัมเบิล แบ็ค เดาน ทู ดิ เอิร์ทร)

That song is sung out.
(แดท ซ็อง อีส ซัง เอ๊าท)
This bell is rung out.
(ดิส เบลล์ อีส รัง เอ๊าท)
He was the light that I’d bless.
(ฮี วอส เดอะ ไล๊ท แดท อาย เบล๊ส)
He took my last chance of happiness.
(ฮี ทุค มาย ล๊าสท แช้นซํ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
So God give me strength.
(โซ ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ)

God, if he’d grant me his indulgence and decline,
(ก๊อด , อิ๊ฟ ฮีด แกร๊นท มี ฮิส อินดัลเจ็นซ แอนด์ ดีไคลน์ ,)
I might as well wipe him from my memory.
(ไอ ไมท แอส เวลล ไว๊พ ฮิม ฟรอม มาย เม๊มโมรี่)
Fracture the spell as he becomes my enemy.
(ฟแรคเชอะ เดอะ สเพลล แอส ฮี บีคัม มาย เอ๊นนิมี่)
And maybe I was washed out
(แอนด์ เมบี ไอ วอส ว๊อช เอ๊าท)
like a lip print on a shirt.
(ไล๊ค เก ลิพ พริ๊นท ออน อะ เชิ๊ร์ท)
See, I’m only human, I want him to hurt.
(ซี , แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน , ไอ ว้อนท ฮิม ทู เฮิร์ท)
I want him, I want him to hurt.
(ไอ ว้อนท ฮิม , ไอ ว้อนท ฮิม ทู เฮิร์ท)

Since I lost the power to pretend
(ซิ๊นซ ไอ ล็อซท เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู พรีเท็นด์)
that there could ever be a happy ending.
(แดท แดร์ เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี อะ แฮ๊พพี่ เอนดิง)
That song is sung out.
(แดท ซ็อง อีส ซัง เอ๊าท)
This bell is rung out.
(ดิส เบลล์ อีส รัง เอ๊าท)

He was the light that I’d bless.
(ฮี วอส เดอะ ไล๊ท แดท อาย เบล๊ส)
He took my last chance of happiness.
(ฮี ทุค มาย ล๊าสท แช้นซํ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
So God give me strength.
(โซ ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ)
God give me strength.
(ก๊อด กี๊ฝ มี ซทเร็งธ)

Oooooooh. Oooooh.
(อู้ อูฮู)
Wipe him from my memory.
(ไว๊พ ฮิม ฟรอม มาย เม๊มโมรี่)
Oooh. I got to him wipe him from my memory.
(อู้ ไอ ก็อท ทู ฮิม ไว๊พ ฮิม ฟรอม มาย เม๊มโมรี่)
Mmmm. Ooooooooh.
(อึม Ooooooooh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Give Me Strength คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น