เนื้อเพลง Flow Easy คำอ่านไทย John Cena feat Bumpy Knuckles (Freddie Foxxx)

[Bumpy Knuckles a.k.a. Freddie Foxxx]
([ บัมพิ นักเคิล ซา เค กา เฟรดดี Foxxx ])
First and foremost…
(เฟิร์สท แอนด์ โฟร๊โมสท)
Flow easy, yo
(โฟลว์ อีสอิ , โย)
Yo, yo, for the hood [for the hood]
(โย , โย , ฟอร์ เดอะ ฮุด [ ฟอร์ เดอะ ฮุด ])
Everybody flow easy, ha ha, so easy
(เอวี่บอดี้ โฟลว์ อีสอิ , ฮา ฮา , โซ อีสอิ)
Yo, listen
(โย , ลิ๊สซึ่น)
For the corrupt mob, John Cena, Trademarc, listen
(ฟอร์ เดอะ คอร์รัพทํ ม๊อบ , จอน ซีนา , เทรดมาค , ลิ๊สซึ่น)

I embarass MC’s who touch the mic with me
(ไอ embarass เมซีสฺ ฮู ทั๊ช เดอะ ไมคะ วิธ มี)
That’s why they never holla when it’s showtime – gimme
(แด้ท วาย เด เน๊เฝ่อร์ ฮอลละ เว็น อิทซ โชว์ไทม์ กีมมิ)
I spit poison like a black snake bit me
(ไอ ซพิท พ๊อยซั่น ไล๊ค เก แบล๊ค สเน๊ค บิท มี)
Guns up in the E-Class, D’s can’t get me
(กัน อั๊พ อิน ดิ อี คลาสสํ , ดีสฺ แค็นท เก็ท มี)
My foot is a 13, 12’s don’t fit me
(มาย ฟุ้ท อีส ซา 13 , 12s ด้อนท์ ฟิท มี)
My heart is cold and hard like Jack Frost bit me
(มาย ฮาร์ท อีส โคลด์ แอนด์ ฮาร์ด ไล๊ค แจ็ค ฟร็อซท บิท มี)
So many new flows old flows start to panic
(โซ เมนอิ นิว โฟลว์ โอลด์ โฟลว์ สท๊าร์ท ทู แพ๊หนิค)
It’s time they got built by the mic mechanic
(อิทซ ไทม์ เด ก็อท บิลท บาย เดอะ ไมคะ เม๊คาหนิค)
Y’all heard, I stay in hood streets like curbs
(ยอล เฮิด , ไอ สเทย์ อิน ฮุด สทรีท ไล๊ค เคิบ)
And never forget, where I come from, word
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท , แวร์ ไอ คัม ฟรอม , เวิร์ด)
I ain’t goin broke, f*ck you, I’ll cop me a brick
(ไอ เอน โกอิน บโรค , เอฟ *ck ยู , แอล ค็อพ มี อะ บริ๊ค)
And take it straight to the block, forget rap quick
(แอนด์ เท้ค อิท สเทร๊ท ทู เดอะ บล๊อค , ฟอร์เก๊ท แร็พ ควิค)
Don’t trip, Bump got a speed zone sign
(ด้อนท์ ทริ๊พ , บั๊มพํ ก็อท ดา สพี๊ด โซน ซายน)
For s*ckers who move too fast against mine
(ฟอร์ เอส *ckers ฮู มู๊ฝ ทู ฟาสท อะเก๊นสท ไมน์)
I’m pressed, pushin it full speed ahead
(แอม เพรส , พรุซชิน หนิด ฟูล สพี๊ด อะเฮด)
You left, bullet in chest, meet the dead, so
(ยู เล๊ฟท , บัลเล่ อิน เชสทํ , มี๊ท เดอะ เด้ด , โซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Flow easy, turn up the mic it’s time
(โฟลว์ อีสอิ , เทิร์น อั๊พ เดอะ ไมคะ อิทซ ไทม์)
to flow easy, whenever I spit my rhyme
(ทู โฟลว์ อีสอิ , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซพิท มาย ไรม)
I flow easy, the underground pound and grime
(ไอ โฟลว์ อีสอิ , ดิ อันเดิกเรานด เพานด แอนด์ กไรม)
Flow easy, but yours don’t sound like mine
(โฟลว์ อีสอิ , บั๊ท ยุร ด้อนท์ ซาวน์ด ไล๊ค ไมน์)
I flow easy, turn up the mic it’s time
(ไอ โฟลว์ อีสอิ , เทิร์น อั๊พ เดอะ ไมคะ อิทซ ไทม์)
I flow easy, whenever I spit my rhyme
(ไอ โฟลว์ อีสอิ , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซพิท มาย ไรม)
I flow easy, the underground pound and grime
(ไอ โฟลว์ อีสอิ , ดิ อันเดิกเรานด เพานด แอนด์ กไรม)
Flow easy, so yours don’t sound like mine I flow easy
(โฟลว์ อีสอิ , โซ ยุร ด้อนท์ ซาวน์ด ไล๊ค ไมน์ ไอ โฟลว์ อีสอิ)

[Tha Trademarc]
([ ท่า เทรดมาค ])
Philosopher first, rapper second
(ฟิลอซโอะเฟอะ เฟิร์สท , แรพเพอ เซ๊คคั่น)
Manifest the message, lessons involved
(แม๊นิเฟสท เดอะ เม๊สเสจ , เล๊ซซั่น อินโฝ๊ลฝ)
It all but hits you, aviate your crew and lift you
(อิท ดอร์ บั๊ท ฮิท ยู , aviate ยุร ครู แอนด์ ลิฟท ยู)
So what’s the issue? Trademarc has got it locked before he meet you
(โซ ว๊อท ดิ อิ๊ชชู่ เทรดมาค แฮ็ส ก็อท ดิธ ล๊อค บีฟอร์ ฮี มี๊ท ยู)
Greet your mind before we even greet you
(กรีท ยุร ไมนด์ บีฟอร์ วี อี๊เฝ่น กรีท ยู)
Won’t mislead you, I ain’t trustin people, cause I defeat you
(ว็อนท มีซลีด ยู , ไอ เอน ทัสซิน พี๊เพิ่ล , ค๊อส ไอ ดีฟี๊ท ยู)
Take it down a notch, slow your roll
(เท้ค อิท เดาน อะ น็อช , สโลว์ ยุร โรลล)
Cause we crush spirits, like we stole your soul
(ค๊อส วี ครัช สพีหริท , ไล๊ค วี ซโทล ยุร โซล)
I set styles off dog, y’all are f*ckin mimics
(ไอ เซ็ท สไทล์ ออฟฟ ด้อกก , ยอล อาร์ เอฟ *ckin มิ๊มิค)
Man I talk more sh*t than pro-lifers in abortion clinics
(แมน นาย ท๊อล์ค โม ฌะ *ที แฑ็น พโร ไลฟเออะ ซิน อะบอฌัน คลีนอิค)
Run my mouth off like high school rumors
(รัน มาย เม๊าธ ออฟฟ ไล๊ค ไฮฮ สคูล รู๊เม่อร์)
Man and grab microphones like pedophiles gropin late bloomers
(แมน แอนด์ แกร๊บ ไมคโระโฟน ไล๊ค pedophiles gropin เหลท บลูมเออะ)
Flow easy like your first day with white sneakers
(โฟลว์ อีสอิ ไล๊ค ยุร เฟิร์สท เดย์ วิธ ไว๊ท สนิกเกิด)
You just a face in the crowd like packed bleachers
(ยู จั๊สท ดา เฟซ อิน เดอะ คราวดํ ไล๊ค แพ็ค บีสเชอร์)
Huh, you better rock a sleeveless
(ฮู , ยู เบ๊ทเท่อร์ ร๊อค กา sleeveless)
Freddie Foxxx, Trademarc, John Cena breeze through
(เฟรดดี Foxxx , เทรดมาค , จอน ซีนา บร๊ซ ทรู)
Y’all are f*ckin divas
(ยอล อาร์ เอฟ *ckin ดีว่า)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[John Cena]
([ จอน ซีนา ])
First and foremost I sure post potential like Carmelo
(เฟิร์สท แอนด์ โฟร๊โมสท ไอ ชัวร์ โพสท โพเท๊นเชี่ยล ไล๊ค Carmelo)
Turn a hard MC to jello
(เทิร์น อะ ฮาร์ด เอมซี ทู เจลโล่)
Make their skin yellow with fear while stayin mellow and clear
(เม้ค แดร์ สกิน เย๊ลโล่ว วิธ เฟียร์ ไวล์ สเตยิน เมลโล แอนด์ เคลียร์)
Man, we in for one hell of a year, yeah
(แมน , วี อิน ฟอร์ วัน เฮ็ลล อ็อฝ อะ เยียร์ , เย่)
Curse a fool like the Red Sox, we tighter than headlocks
(เคอร์ส อะ ฟูล ไล๊ค เดอะ เร้ด ซ็อคซ , วี ไทท์เดอ แฑ็น เฮดล็อค)
I’m flowin easy with Freddie Foxxx
(แอม โฟว์วิน อีสอิ วิธ เฟรดดี Foxxx)
Known to hang it low like dreadlocks and y’all are too slow
(โนน ทู แฮง อิท โลว ไล๊ค เดรดลอค แซน ยอล อาร์ ทู สโลว์)
Like wearing a weight vest and lead socks
(ไล๊ค เวียริง อะ เว๊ท เฝ็ซท แอนด์ ลี๊ด ซ๊อค)
I’m a fat kid, you feed me? I’m still hungry
(แอม มา แฟท คิด , ยู ฟี มี แอม สทิลล ฮั๊งกรี้)
Never let a b*tch take a bill from me
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดา บี *tch เท้ค เก บิลล์ ฟรอม มี)
Like Jordan in the 4th quarter, I’m still money
(ไล๊ค จอแดน อิน เดอะ 4th คว๊อร์เท่อร , แอม สทิลล มั๊นนี่)
Best believe the flow water, we still runny
(เบ๊สท์ บีลี๊ฝ เดอะ โฟลว์ ว๊อเท่อร , วี สทิลล รันนี่)
Make your stomach feel funny, I’m so sick
(เม้ค ยุร สโท๊มัช ฟีล ฟันนิ , แอม โซ ซิ๊ค)
With 16 bars twice the value of gold brick
(วิธ 16 บาร์ ทไวซ เดอะ แฝ๊ลู่ อ็อฝ โกลด์ บริ๊ค)
Make it known quick that I’m greedy, we got the rats and the cheese B
(เม้ค อิท โนน ควิค แดท แอม กรีดอิ , วี ก็อท เดอะ แร๊ท แซน เดอะ ชี๊ส บี)
So believe me
(โซ บีลี๊ฝ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flow Easy คำอ่านไทย John Cena feat Bumpy Knuckles (Freddie Foxxx)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น