เนื้อเพลง Burn It Down คำอ่านไทย Linkin Park

The cycle repeated
(เดอะ ไซ๊เคิ้ล ริพีท)
As explosions broke in the sky
(แอ็ส เอ็คซพโลฉัน บโรค อิน เดอะ ซไค)
All that I needed
(ออล แดท ไอ นีด)
Was the one thing I couldn’t find
(วอส ดิ วัน ธิง ไอ คูดซึ่น ไฟนด)
And you were there at the turn
(แอ็นด ยู เวอ แฑ แอ็ท เดอะ เทิน)
Waiting to let me know
(เวททิง ทู เล็ท มี โน)

We’re building it up
(เวอ บีลดิง อิท อัพ)
To break it back down
(ทู บเรค อิท แบ็ค เดาน)
We’re building it up
(เวอ บีลดิง อิท อัพ)
To burn it down
(ทู เบิน หนิด เดาน)
We can’t wait
(วี แค็นท เวท)
To burn it to the ground
(ทู เบิน หนิด ทู เดอะ กเรานด)

The colors conflicted
(เดอะ คัลเออะ คอนฟลิคท)
As the flames, climbed into the clouds
(แอ็ส เดอะ ฟเลม , คไลม อีนทุ เดอะ คเลาด)
I wanted to fix this
(ไอ ว็อนท ทู ฟิคซ ที)
But couldn’t stop from tearing it down
(บัท คูดซึ่น ซท็อพ ฟร็อม แทริง อิท เดาน)
And you were there at the turn
(แอ็นด ยู เวอ แฑ แอ็ท เดอะ เทิน)
Caught in the burning glow
(คอท อิน เดอะ เบรินนิง กโล)
And I was there at the turn
(แอ็นด ดาย วอส แฑ แอ็ท เดอะ เทิน)
Waiting to let you know
(เวททิง ทู เล็ท ยู โน)

We’re building it up
(เวอ บีลดิง อิท อัพ)
To break it back down
(ทู บเรค อิท แบ็ค เดาน)
We’re building it up
(เวอ บีลดิง อิท อัพ)
To burn it down
(ทู เบิน หนิด เดาน)
We can’t wait
(วี แค็นท เวท)
To burn it to the ground
(ทู เบิน หนิด ทู เดอะ กเรานด)

You told me yes
(ยู โทลด มี เย็ซ)
You held me high
(ยู เฮ็ลด มี ไฮ)
And I believed when you told that lie
(แอ็นด ดาย บิลีฝ ฮเว็น ยู โทลด แดท ไล)
I played soldier, you played king
(ไอ พเล โซลเจอะ , ยู พเล คิง)
And struck me down, when I kissed that ring
(แอ็นด ซทรัค มี เดาน , ฮเว็น นาย คิซ แดท ริง)
You lost that right, to hold that crown
(ยู ล็อซท แดท ไรท , ทู โฮลด แดท คเราน)
I built you up, but you let me down
(ไอ บิลท ยู อัพ , บัท ยู เล็ท มี เดาน)
So when you fall, I’ll take my turn
(โซ ฮเว็น ยู ฟอล , อิล เทค ไม เทิน)
And fan the flames
(แอ็นด แฟน เดอะ ฟเลม)
As your blazes burn
(แอ็ส ยุร บเลส เบิน)

And you were there at the turn
(แอ็นด ยู เวอ แฑ แอ็ท เดอะ เทิน)
Waiting to let me know
(เวททิง ทู เล็ท มี โน)

We’re building it up
(เวอ บีลดิง อิท อัพ)
To break it back down
(ทู บเรค อิท แบ็ค เดาน)
We’re building it up
(เวอ บีลดิง อิท อัพ)
To burn it down
(ทู เบิน หนิด เดาน)
We can’t wait
(วี แค็นท เวท)
To burn it to the ground
(ทู เบิน หนิด ทู เดอะ กเรานด)

When you fall, I’ll take my turn
(ฮเว็น ยู ฟอล , อิล เทค ไม เทิน)
And fan the flames
(แอ็นด แฟน เดอะ ฟเลม)
As your blazes burn
(แอ็ส ยุร บเลส เบิน)

We can’t wait
(วี แค็นท เวท)
To burn it to the ground
(ทู เบิน หนิด ทู เดอะ กเรานด)

When you fall, I’ll take my turn
(ฮเว็น ยู ฟอล , อิล เทค ไม เทิน)
And fan the flames
(แอ็นด แฟน เดอะ ฟเลม)
As your blazes burn
(แอ็ส ยุร บเลส เบิน)

We can’t wait
(วี แค็นท เวท)
To burn it to the ground
(ทู เบิน หนิด ทู เดอะ กเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn It Down คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น