เนื้อเพลง Be Yourself (and 5 Other Cliches) คำอ่านไทย Rock Star Supernova

Be yourself
(บี ยุรเซลฟ)
and not somebody else
(แอนด์ น็อท ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
it might take some, a little effort
(อิท ไมท เท้ค ซัม , อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊ฟฟอร์ท)
and maybe just a little help
(แอนด์ เมบี จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เฮ้ลพ)
but you can figure it out
(บั๊ท ยู แคน ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)
if not
(อิ๊ฟ น็อท)
just do what everbody else does….
(จั๊สท ดู ว๊อท เอฟเว่อร์บอดี้ เอ๊ลส โด)

Oh, keep it on the level [if that’s what I’m supposed to do]
(โอ , คี๊พ อิท ออน เดอะ เล๊เฝ่ล [ อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ])
keep on the level [if that’s what they told me to]
(คี๊พ ออน เดอะ เล๊เฝ่ล [ อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท เด โทลด มี ทู ])
I keep on getting in trouble
(ไอ คี๊พ ออน เกดดดิ้ง อิน ทรั๊บเบิ้ล)
if I try to take this side of the road
(อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู เท้ค ดิส ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)

So here’s your hey hey hey [hey!], here’s you ho ho ho [ho!]
(โซ เฮียร ยุร เฮ เฮ เฮ [ เฮ ! ] , เฮียร ยู โฮ โฮ โฮ [ โฮ ! ])
I don’t know where else to go
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ เอ๊ลส ทู โก)
There’s a really fine line between what’s yours and what’s mine
(แดร์ ซา ริแอ็ลลิ ไฟน ไลน์ บีทะวีน ว๊อท ยุร แซน ว๊อท ไมน์)
it’s a line that I don’t want to toe…
(อิทซ ซา ไลน์ แดท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โท)
I’m sick of being haunted by every cliche that I know
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง ฮอนท์ บาย เอ๊เฝอร์รี่ คลิเฌ แดท ไอ โนว์)

Keep it real
(คี๊พ อิท เรียล)
whatever that means
(ฮว็อทเอฝเออะ แดท มีน)
even if your so young you’ve never seen a limousine
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยุร โซ ยัง ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ ลีมอุสีน)
your gonna one day
(ยุร กอนนะ วัน เดย์)
just remember
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์)
never get in
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท อิน)
and don’t give up
(แอนด์ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ)
cuz you know people are gonna care
(คัซ ยู โนว์ พี๊เพิ่ล อาร์ กอนนะ แคร์)
if you just stop trying
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท สท๊อพ ทไรอิง)
and accept every dare
(แอนด์ แอ๊คเซพท เอ๊เฝอร์รี่ แดร์)
and if you can’t seem to make it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แค็นท ซีม ทู เม้ค อิท)
maybe, maybe you should just try failure
(เมบี , เมบี ยู เชิด จั๊สท ธราย เฟลเยอะ)

Oh, keep it on the level [if that’s what I’m supposed to do]
(โอ , คี๊พ อิท ออน เดอะ เล๊เฝ่ล [ อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ])
Oh, keep on the level [if that’s the thing they told me to]
(โอ , คี๊พ ออน เดอะ เล๊เฝ่ล [ อิ๊ฟ แด้ท เดอะ ทริง เด โทลด มี ทู ])
I keep on getting in trouble
(ไอ คี๊พ ออน เกดดดิ้ง อิน ทรั๊บเบิ้ล)
if I try to take this side of the road
(อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู เท้ค ดิส ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)

So here’s your hey hey hey [hey!], here’s you ho ho ho [ho!]
(โซ เฮียร ยุร เฮ เฮ เฮ [ เฮ ! ] , เฮียร ยู โฮ โฮ โฮ [ โฮ ! ])
I don’t know where else to go
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ เอ๊ลส ทู โก)
There’s a really fine line between what’s yours and what’s mine
(แดร์ ซา ริแอ็ลลิ ไฟน ไลน์ บีทะวีน ว๊อท ยุร แซน ว๊อท ไมน์)
it’s a line that I don’t want to toe…you know
(อิทซ ซา ไลน์ แดท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โท ยู โนว์)
I’m sick of being haunted by every cliche that I know
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง ฮอนท์ บาย เอ๊เฝอร์รี่ คลิเฌ แดท ไอ โนว์)

Oh oh oh oh oh, oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ , โอ โอ)
oh oh oh oh oh, oh oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ , โอ โอ)
oh oh oh oh, oh aaaah!
(โอ โอ โอ โอ , โอ aaaah !)

Here’s your hey hey hey [hey!], here’s you ho ho ho [ho!]
(เฮียร ยุร เฮ เฮ เฮ [ เฮ ! ] , เฮียร ยู โฮ โฮ โฮ [ โฮ ! ])
I don’t know where else to go
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ เอ๊ลส ทู โก)
There’s a really fine line between what’s yours and what’s mine
(แดร์ ซา ริแอ็ลลิ ไฟน ไลน์ บีทะวีน ว๊อท ยุร แซน ว๊อท ไมน์)
it’s a line that I don’t want to toe…you know
(อิทซ ซา ไลน์ แดท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โท ยู โนว์)

So here’s your hey hey hey [hey!], here’s you ho ho ho [ho!]
(โซ เฮียร ยุร เฮ เฮ เฮ [ เฮ ! ] , เฮียร ยู โฮ โฮ โฮ [ โฮ ! ])
I don’t know where else to go
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ เอ๊ลส ทู โก)
There’s a really fine line between what’s yours and what’s mine
(แดร์ ซา ริแอ็ลลิ ไฟน ไลน์ บีทะวีน ว๊อท ยุร แซน ว๊อท ไมน์)
it’s a line that I don’t want to toe…you know
(อิทซ ซา ไลน์ แดท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โท ยู โนว์)
I’m sick of being haunted by every cliche that I know
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง ฮอนท์ บาย เอ๊เฝอร์รี่ คลิเฌ แดท ไอ โนว์)

Oh oh…
(โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Yourself (and 5 Other Cliches) คำอ่านไทย Rock Star Supernova

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น