เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย DMX

[feat. Lox & Jay-Z]
([ ฟีท ลอค & เจ ซี ])

Blackout
(แบล็คเอาท)
Jay! F*ck that
(เจ ! เอฟ *ck แดท)
This is it right here baby!
(ดิส ซิส อิท ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้ !)
You know what it is
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yo, I used to have bad luck
(โย , ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ แบ้ด ลัค)
Now you might see me in a Jag truck
(นาว ยู ไมท ซี มี อิน อะ แจ็ก ทรั๊ค)
Mad stuck either with a dime or a bad duck
(แม้ด ซทัค ไอ๊เทร่อ วิธ อะ ไดม ออ รา แบ้ด ดั๊ค)
Double R T with the matchin bandana
(ดั๊บเบิ้ล อาร์ ที วิธ เดอะ แมทชิน แบนดานา)
38-snub blue steel with no hammer
(38 ซนับ บลู สทีล วิธ โน แฮ๊มเมอร์)
And I see all ya n*ggaz tryin to glance at the Kiss
(แอนด์ ดาย ซี ออล ยา เอ็น *ggaz ทายอิน ทู แกล๊นซ์ แอ็ท เดอะ คิซ)
Cuz I walk around with your whole advance on my wrist
(คัซ ไอ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ ยุร โฮล แอดฝ๊านซ ออน มาย ริ๊ซท)
Phonin your women, drunk off Corona’s and lemon
(Phonin ยุร วีมเอิน , ดรั๊งค ออฟฟ โคะโรนะ แซน เล๊ม่อน)
And you know I’m still right in the main
(แอนด์ ยู โนว์ แอม สทิลล ไร๊ท อิน เดอะ เมน)
Light in the green
(ไล๊ท อิน เดอะ กรีน)
I need to bug it even though I look right in the beam
(ไอ นี๊ด ทู บั๊ก อิท อี๊เฝ่น โธ ไอ ลุ๊ค ไร๊ท อิน เดอะ บีม)
Judge find out it’s my team, he boost they bails
(จั๊ดจ ไฟนด์ เอ๊าท อิทซ มาย ทีม , ฮี บู๊สทฺ เด เบล)
N*ggaz floss on their album, try to boost their sales
(เอ็น *ggaz ฟล็อซ ออน แดร์ อั๊ลบั้ม , ธราย ทู บู๊สทฺ แดร์ เซล)
We put our pies on the table when our eyes on a label
(วี พุท เอ๊า ไพ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล เว็น เอ๊า อาย ออน อะ เล๊เบ้ล)
Cuz them rednecks up in the mountains will try to slay you
(คัซ เด็ม เรดเนก อั๊พ อิน เดอะ เม๊าเท่น วิล ธราย ทู ซเล ยู)
Call me raspy tell you what I want you to know
(คอลลํ มี แรซปี เทลล ยู ว๊อท ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์)
F*ck what you ask me you probably don’t want me to blow
(เอฟ *ck ว๊อท ยู อาสคฺ มี ยู พรอบอับลิ ด้อนท์ ว้อนท มี ทู โบลว์)
I got a lot of horsepower so I’m able to stick
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ horsepower โซ แอม เอ๊เบิ้ล ทู สทิ๊ค)
Usually a good n*gga even though I’m able to flip
(ยูฉัวลิ อะ กู๊ด เอ็น *gga อี๊เฝ่น โธ แอม เอ๊เบิ้ล ทู ฟลิพ)
You pay 30 for the ‘Kiss, 100 for The L.O.X
(ยู เพย์ 30 ฟอร์ เดอะ คิซ , 100 ฟอร์ เดอะ แอล โอ เอ๊กซฺ)
And if we coo’, then I write a hook for a drop
(แอนด์ อิ๊ฟ วี คู , เด็น นาย ไร๊ท อะ ฮุ๊ค ฟอร์ รา ดรอพ)
Whatever’s in the bank is my bet
(ฮว็อทเอฝเออะ ซิน เดอะ แบ๊งค อีส มาย เบ๊ท)
A zebu’s my pet
(อะ สีบยู มาย เพ๊ท)
And get in the bed and with the legs then that
(แอนด์ เก็ท อิน เดอะ เบ๊ด แอนด์ วิธ เดอะ เล้ก เด็น แดท)

[Sheek]
([ Sheek ])
Aiyyo, when my gun bust send n*ggaz to the fish like swamps and
(เออายเอว , เว็น มาย กัน บัซท เซ็นด เอ็น *ggaz ทู เดอะ ฟิช ไล๊ค ซว็อมพ แซน)
New York’s youngest Bumpy Johnson
(นิว ยอค ยังเอส บัมพิ จอนสัน)
I put fear in y’all heads
(ไอ พุท เฟียร์ อิน ยอล เฮด)
Sheek looks type a n*gga that gasoline yall beds
(Sheek ลุ๊ค ไท๊พ อะ เอ็น *gga แดท แกซโอะลีน ยอล เบ๊ด)
And that’s warning
(แอนด์ แด้ท วอนิง)
If you all alive in the morning, that’s fine
(อิ๊ฟ ยู ออล อะไล๊ฝ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , แด้ท ไฟน)
Now I suggest you hit the block and get what’s rightfully mine
(นาว ไอ ซั๊กเจสท ยู ฮิท เดอะ บล๊อค แอนด์ เก็ท ว๊อท ไรทฟุลิ ไมน์)
I want PC, see me tuck in your chains
(ไอ ว้อนท พีซี , ซี มี ทัค อิน ยุร เชน)
I got n*ggaz my pops say that lifestyle ain’t changed
(ไอ ก็อท เอ็น *ggaz มาย พ็อพ เซย์ แดท ไลฟ์สตายอฺ เอน เช้งจํ)
It’s like wake up move a brick half-of-a-slow
(อิทซ ไล๊ค เว้ค อั๊พ มู๊ฝ อะ บริ๊ค ฮาล์ฟ อ็อฝ อะ สโลว์)
Make car money check with Sheek go f*ck with a hoe
(เม้ค คารํ มั๊นนี่ เช็ค วิธ Sheek โก เอฟ *ck วิธ อะ โฮ)
I rock a waste slim mink do-rag under my fittish
(ไอ ร๊อค กา เวซท สลิม มิงค ดู แร๊ก อั๊นเด้อร มาย fittish)
And I don’t need rework waves, Timbs be halfway new
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ นี๊ด rework เว๊ฝ , ทิมสฺ บี ฮอฟเวย์ นิว)
That Sheek in the dresser club cuz I don’t f*ck with shoes
(แดท Sheek อิน เดอะ ดเรซเซอะ คลับ คัซ ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ชู)
And from a n*gga’s life, I swear to the Bible, let it be told
(แอนด์ ฟรอม มา เอ็น *ggas ไล๊ฟ , ไอ สแวร์ ทู เดอะ ไบบล , เล็ท ดิธ บี โทลด)
I put 30 in your head, all in the same hole
(ไอ พุท 30 อิน ยุร เฮด , ออล อิน เดอะ เซม โฮล)
Cuz we all got the same goal and you tryin to tamper with mine
(คัซ วี ออล ก็อท เดอะ เซม โกล แอนด์ ยู ทายอิน ทู แทมเพอะ วิธ ไมน์)
Don’t make me mothaf*ckin leave you with some sh*t in your spine
(ด้อนท์ เม้ค มี mothaf*ckin ลี๊ฝ ยู วิธ ซัม ฌะ *ที อิน ยุร ซไพน)
F*ck with me, you be a was n*gga
(เอฟ *ck วิธ มี , ยู บี อะ วอส เอ็น *gga)
N*gga was dope
(เอ็น *gga วอส โดพ)
N*gga was gettin money before I extorted your coke
(เอ็น *gga วอส เกดดิน มั๊นนี่ บีฟอร์ ไอ เอ็คซทอท ยุร โคค)
What, you crazy?
(ว๊อท , ยู คเรสิ)

[Styles]
([ สไทล์ ])
Aiyyo, catch me with a 38, box and shells
(เออายเอว , แค็ทช มี วิธ อะ 38 , บ๊อกซฺ แอนด์ เชลล์)
In a 98 Lincoln eatin pasta shells
(อิน อะ 98 ลินเคิน อีดิน pasta เชลล์)
Order to go, always got a box of L’s
(อ๊อร์เด้อร์ ทู โก , ออลเว ก็อท ดา บ๊อกซฺ อ็อฝ Ls)
Blow, stay on the low
(โบลว์ , สเทย์ ออน เดอะ โลว)
Get a Henney and swig
(เก็ท ดา Henney แอนด์ ซวิก)
I Penuro so I hate a snake, rat, or a pig
(ไอ Penuro โซ ไอ เฮท อะ สเน๊ค , แร๊ท , ออ รา พิก)
I pop sh*t cuz I’m the second best, the first was B.I.G.
(ไอ พ็อพ ฌะ *ที คัซ แอม เดอะ เซ๊คคั่น เบ๊สท์ , เดอะ เฟิร์สท วอส บี ไอ จี)
Y’all n*ggaz is shunned out, let me speak to your father
(ยอล เอ็น *ggaz อีส shunned เอ๊าท , เล็ท มี สพี๊ค ทู ยุร ฟ๊าเท่อร)
Cuz I like to play chess and I swing the revolver
(คัซ ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ เชสส แซน ดาย สวิง เดอะ ริฝอลเฝอะ)
If I don’t like a n*gga, I don’t even be bothered
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ไล๊ค เก เอ็น *gga , ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น บี บ๊อเทร่อรฺ)
I spit, I’m just a crooked n*gga goin legit
(ไอ ซพิท , แอม จั๊สท ดา ครุค เอ็น *gga โกอิน เลจิท)
You hold your nine if you holdin a brick
(ยู โฮลด์ ยุร ไนน อิ๊ฟ ยู โฮดดิน อะ บริ๊ค)
Common sense, that drama, you hit the Bahamas, get bent
(ค๊อมมอน เซ้นส , แดท ดร๊าม่า , ยู ฮิท เดอะ บาฮามา , เก็ท เบ็นท)
L.O.X. get respect like Sunny from Bronx Tale
(แอล โอ เอ๊กซฺ เก็ท เรสเพ๊คท ไล๊ค ซันนิ ฟรอม บรอนซ เทล)
Us and DMX, the Ruff Ryder cartel
(อัซ แซน DMX , เดอะ รัฟ Ryder คาเท็ล)
Thirsty to live all y’all n*ggaz eager to die
(เธิซทิ ทู ไล้ฝ ออล ยอล เอ็น *ggaz อี๊เก้อร ทู ดาย)
I tell all my n*ggaz ride
(ไอ เทลล ออล มาย เอ็น *ggaz ไรด์)
You won’t leave with a dime, motherf*ckers
(ยู ว็อนท ลี๊ฝ วิธ อะ ไดม , motherf*ckers)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, yeah, I’m a monster
(เย่ , เย่ , แอม มา ม๊อนสเท่อร์)
Sleep whole winters, wake up and spit summers
(สลี๊พ โฮล วิ๊นเท่อร์ , เว้ค อั๊พ แอนด์ ซพิท ซั๊มเม่อร์)
Ghetto n*gga puttin up Will Smith numbers
(เกทโท เอ็น *gga พันดิน อั๊พ วิล ซมิธ นั๊มเบ้อร์)
Surrounded by 6’s and Hummers
(เซอร์ราวนด์ บาย 6s แซน ฮัมเมอร์)
B*tches among us
(บี *tches อะมอง อัซ)
Try not to let this bullsh*t become us
(ธราย น็อท ทู เล็ท ดิส bullsh*ที บีคัม อัซ)
This started from hunger, tell it all when they sane
(ดิส สท๊าร์ท ฟรอม ฮังเกอะ , เทลล อิท ดอร์ เว็น เด เซน)
Now b*tches notice the chains now that I’ve hit my number
(นาว บี *tches โน๊ทิซ เดอะ เชน นาว แดท แอฝ ฮิท มาย นั๊มเบ้อร์)
The chickens I twisted see the digits unlisted
(เดอะ ชีคเค็น ซาย ทวิสท ซี เดอะ ดิ๊จิท unlisted)
The beeper done change
(เดอะ บีเพอ ดัน เช้งจํ)
You dead b*tch, the Reaper done came
(ยู เด้ด บี *tch , เดอะ Reaper ดัน เคม)
I suggest n*ggaz stop speakin my name
(ไอ ซั๊กเจสท เอ็น *ggaz สท๊อพ สปีกิน มาย เนม)
Cause trust me, y’all can still feel the heat in the rain
(ค๊อส ทรัสท มี , ยอล แคน สทิลล ฟีล เดอะ ฮีท อิน เดอะ เรน)
I keep creepin, streets keep watchin I keep poppin
(ไอ คี๊พ คลีพปิน , สทรีท คี๊พ วันชิน นาย คี๊พ พอพปิน)
N*ggaz is hot heads and the bullets is heat-seekin
(เอ็น *ggaz อีส ฮอท เฮด แซน เดอะ บัลเล่ ซิส ฮีท ซีคิน)
Jay flow pesos chase hoes NOT
(เจ โฟลว์ เพโซ เชส โฮ น็อท)
I just circle around the block in a drop
(ไอ จั๊สท เซ๊อร์เคิ้ล อะราวนฺดฺ เดอะ บล๊อค อิน อะ ดรอพ)
Tell them to jump through the top
(เทลล เด็ม ทู จั๊มพ ทรู เดอะ ท๊อพ)
Where the sun roof used to be
(แวร์ เดอะ ซัน รู๊ฟ ยู๊ส ทู บี)
I could see y’all not used to me
(ไอ เคิด ซี ยอล น็อท ยู๊ส ทู มี)
N*gga flows like none other
(เอ็น *gga โฟลว์ ไล๊ค นัน อ๊อเธ่อร์)
I’m the meanest, toughest Don Dutta, the gun butcha
(แอม เดอะ มีนเอส , ทักเอส ด็อน Dutta , เดอะ กัน butcha)
You the type that bust a lot of shots and none touch ya
(ยู เดอะ ไท๊พ แดท บัซท ดา ล็อท อ็อฝ ฌ็อท แซน นัน ทั๊ช ยา)
I’m the type that get excited when the gun touch ya
(แอม เดอะ ไท๊พ แดท เก็ท เอ็กไซ๊ทํ เว็น เดอะ กัน ทั๊ช ยา)
Motherf*ckers
(Motherf*ckers)

[DMX]
([ DMX ])
I’m headed nowhere fast run in the place gun in my waste
(แอม เฮด โนแวร์ ฟาสท รัน อิน เดอะ เพลส กัน อิน มาย เวซท)
N*ggaz wanted to taste but wouldn’t come to my face
(เอ็น *ggaz ว้อนท ทู เท๊ซท บั๊ท วูดดึ่น คัม ทู มาย เฟซ)
So what that mean you cats is playin games again
(โซ ว๊อท แดท มีน ยู แค๊ท ซิส เพลย์ยิน เกม อะเกน)
So what I do start namin names again [what!]
(โซ ว๊อท ไอ ดู สท๊าร์ท namin เนม อะเกน [ ว๊อท ! ])
All you motherf*ckers know that I speak from the heart[uh!]
(ออล ยู motherf*ckers โนว์ แดท ไอ สพี๊ค ฟรอม เดอะ ฮาร์ท [ อา ! ])
Play like you dunno and L.O.X. is gonna bark
(เพลย์ ไล๊ค ยู ดันโน แอนด์ แอล โอ เอ๊กซฺ อีส กอนนะ บาร์ค)
We can take it there but to make it fair, get some mo n*ggaz
(วี แคน เท้ค อิท แดร์ บั๊ท ทู เม้ค อิท แฟร์ , เก็ท ซัม โม เอ็น *ggaz)
Styles, Sheek, Jay we comin with like 4 n*ggaz [aight!]
(สไทล์ , Sheek , เจ วี คัมอิน วิธ ไล๊ค 4 เอ็น *ggaz [ ไอชฺ ! ])
Y’all n*ggaz besta stop playin
(ยอล เอ็น *ggaz besta สท๊อพ เพลย์ยิน)
It’d be the ones you forgotten about
(อิทด บี ดิ วัน ยู ฟอร์กอทเดน อะเบ๊าท)
That’ll get you shot in your mouth
(แธดิล เก็ท ยู ฌ็อท อิน ยุร เม๊าธ)
*ARF! ARF!* Got my dogs covered
(*ARF ! ARF ! * ก็อท มาย ด้อกก โค๊ฝเฝ่อร์)
Plus it’s all gravy like chicken when it’s smothered
(พลัส อิทซ ซอร์ กเรฝิ ไล๊ค ชีคเค็น เว็น อิทซ ซมัฑเออะ)
It’s dark and I LOVE IT! get him, boy let him loose
(อิทซ ด๊าร์ค แอนด์ ดาย ลัฝ อิท ! เก็ท ฮิม , บอย เล็ท ฮิม ลู้ส)
You want it with the dogg, let the gun, let him shoot
(ยู ว้อนท ดิธ วิธ เดอะ ด๊อก , เล็ท เดอะ กัน , เล็ท ฮิม ชู๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น