เนื้อเพลง Push Me, Pull Me คำอ่านไทย Pearl Jam

Get Me Outta Here If Reality Is What I See
(เก็ท มี เอ๊าตา เฮียร อิ๊ฟ ริแอลอิทิ อีส ว๊อท ไอ ซี)

I Had A False Belief I Thought I Came Here To Stay
(ไอ แฮ็ด อะ ฟอลซ บิลีฟ ไอ ธอท ไอ เคม เฮียร ทู สเทย์)
We’re All Just Visiting All Just Breaking Like Waves
(เวีย ออล จั๊สท ฝีสอิทิง ออล จั๊สท บเรคคิง ไล๊ค เว๊ฝ)
The Oceans Made Me But Who Came Up With Love
(ดิ โอ๊เชี่ยน เมด มี บั๊ท ฮู เคม อั๊พ วิธ ลัฝ)
Push Me Pull Me Push Me Or Pull Me Out
(พุช มี พูลล มี พุช มี ออ พูลล มี เอ๊าท)

Push Me Pull Me Or Pull Me Out X2
(พุช มี พูลล มี ออ พูลล มี เอ๊าท X2)

So If There Were No Angels Would There Be No Sin
(โซ อิ๊ฟ แดร์ เวอ โน แอ๊งเจล เวิด แดร์ บี โน ซิน)
Huh You Better Stop Me Before I Begin
(ฮู ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊อพ มี บีฟอร์ ไอ บีกิน)
But Let Me Say
(บั๊ท เล็ท มี เซย์)
If I Behave Can You Arrange A Spacious Hole In The Ground
(อิ๊ฟ ฟาย บีแฮฝ แคน ยู อะเร๊นจ์ อะ ซเพฌัซ โฮล อิน เดอะ กราวนด์)
Somewhere Nice Make It Nice
(ซัมแวร์ ไน๊ซ์ เม้ค อิท ไน๊ซ์)
Where The Land Meets High Tide
(แวร์ เดอะ แลนด์ มี๊ท ไฮฮ ไทด์)

Push Me Pull Me Or Just Pull Me Out
(พุช มี พูลล มี ออ จั๊สท พูลล มี เอ๊าท)
Push Me Pull Me
(พุช มี พูลล มี)
Push Me Or Pull Me Or Pull Me Out
(พุช มี ออ พูลล มี ออ พูลล มี เอ๊าท)
Push Me Pull Me Out
(พุช มี พูลล มี เอ๊าท)

Like A Cloud Dropping Rain I’m Discarding All Thought
(ไล๊ค เก คลาวดํ ดรอพพิงส เรน แอม Discardings ออล ธอท)
I’ll Dry Up Leaving Puddles On The Ground
(แอล ดราย อั๊พ ลีฝอิงส พาทเดว ออน เดอะ กราวนด์)
I’m Like An Opening Band For The Sun
(แอม ไล๊ค แอน โอเพะนิง แบนด์ ฟอร์ เดอะ ซัน)

Push Me Pull Me Or Just Pull Me Out
(พุช มี พูลล มี ออ จั๊สท พูลล มี เอ๊าท)
Push Me Pull Me Push Or Pull Me Out
(พุช มี พูลล มี พุช ออ พูลล มี เอ๊าท)
Push Me Pull Me Just Pull Me Out Out Out
(พุช มี พูลล มี จั๊สท พูลล มี เอ๊าท เอ๊าท เอ๊าท)
Push Me Pull Me Out
(พุช มี พูลล มี เอ๊าท)

I’ve Had Enough Said Enough Felt Enough I’m Fine Now
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ เซ็ด อีน๊าฟ เฟ็ลท อีน๊าฟ แอม ไฟน นาว)
Push Me Pull Me See Ya Later
(พุช มี พูลล มี ซี ยา เลทเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Push Me, Pull Me คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น