เนื้อเพลง What’s Beef? คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

The Commission
(เดอะ คอมมิ๊ชชั่น)
Uncle Paulie, Big Ditti
(อั๊งเคิ่ล พาวลี่ , บิ๊ก Ditti)
Caesar Leo DeGenero [yeahhh]
(ซีเสอะ ลีโอ DeGenero [ เย้ ])
Tony Baltimore, Iceberg Slim
(โทนี่ บอวทิมอว์ , ไอซเบิก สลิม)
The most shadiest, Frank Baby
(เดอะ โมซท shadiest , แฟร๊งค เบ๊บี้)
We here [do you know what beef is?]
(วี เฮียร [ ดู ยู โนว์ ว๊อท บี๊ฟ อีส ])
We ain’t goin nowhere [do you know what beef is?]
(วี เอน โกอิน โนแวร์ [ ดู ยู โนว์ ว๊อท บี๊ฟ อีส ])
Uh-uh [ask yourself, do you know what beef is?]
(อา อา [ อาสคฺ ยุรเซลฟ , ดู ยู โนว์ ว๊อท บี๊ฟ อีส ])
Uh-uh, uhh
(อา อา , อา)

Ha ha ha ha ha, check out this bizarre
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา , เช็ค เอ๊าท ดิส บิซารร์)
rapper style used by me, the B.I.G.
(แรพเพอ สไทล์ ยู๊ส บาย มี , เดอะ บี ไอ จี)
I put my key you put your key in, money we’ll be seein
(ไอ พุท มาย คีย์ ยู พุท ยุร คีย์ อิน , มั๊นนี่ เวลล บี ซีอิน)
Will reach the f*ckin ceiling, check, check it
(วิล รี๊ช เดอะ เอฟ *ckin ซี๊ลิ่ง , เช็ค , เช็ค อิท)
My Calico been cocked [uh-huh] this rap Alfred Hitchcock
(มาย แคลอิโค บีน ค๊อค [ อา ฮู ] ดิส แร็พ Alfred Hitchcock)
drop top notch playa hating won’t stop [uhh]
(ดรอพ ท๊อพ น็อช พอลเย เฮดติง ว็อนท สท๊อพ [ อา ])
This instant, rappers too persistant
(ดิส อีนซแท็นท , แรพเพอ ทู persistant)
Quick to spit Biggie name on sh*t, make my name taste
(ควิค ทู ซพิท บิ๊กกี้ เนม ออน ฌะ *ที , เม้ค มาย เนม เท๊ซท)
like ass when you speak it, see me in the street
(ไล๊ค อาซ เว็น ยู สพี๊ค อิท , ซี มี อิน เดอะ สทรีท)
your jewelry you can keep it, that be our little secret
(ยุร จูเอ็ลริ ยู แคน คี๊พ อิท , แดท บี เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล ซี๊เขร็ท)
See me, B that is, I that is, G whiz
(ซี มี , บี แดท อีส , ไอ แดท อีส , จี ฮวิส)
Motherf*ckers still in my biz
(Motherf*ckers สทิลล อิน มาย บิซ)
Don’t they know my n*gga Gutter f*ckin kidnip kids? [uhh]
(ด้อนท์ เด โนว์ มาย เอ็น *gga กัทเทอะ เอฟ *ckin kidnip คิด [ อา ])
F*ck em in the ass, throw em over the bridge [oooh]
(เอฟ *ck เอ็ม อิน ดิ อาซ , โธรว์ เอ็ม โอ๊เฝ่อร เดอะ บริดจ [ อู้ ])
That’s how it is, my sh*t is laid out [what]
(แด้ท ฮาว อิท อีส , มาย ฌะ *ที อีส เลด เอ๊าท [ ว๊อท ])
F*ck that beef sh*t, that sh*t is played out [played out]
(เอฟ *ck แดท บี๊ฟ ฌะ *ที , แดท ฌะ *ที อีส เพลย์ เอ๊าท [ เพลย์ เอ๊าท ])
Y’all got to go, all I make is one phone call
(ยอล ก็อท ทู โก , ออล ไอ เม้ค อีส วัน โฟน คอลลํ)
All y’all dissapear by tomorrow
(ออล ยอล dissapear บาย ทูม๊อโร่ว)
All your guns is borrowed, I don’t feel sorrow
(ออล ยุร กัน ซิส บ๊อโร่ว , ไอ ด้อนท์ ฟีล ซ๊อโร่ว)
Actually, your man passed the gat to me, now check this
(แอคชัวลิ , ยุร แมน พาสส เดอะ แกท ทู มี , นาว เช็ค ดิส)

What’s beef? Beef is when you need two gats to go to sleep
(ว๊อท บี๊ฟ บี๊ฟ อีส เว็น ยู นี๊ด ทู แกท ทู โก ทู สลี๊พ)
Beef is when your moms ain’t safe up in the streets
(บี๊ฟ อีส เว็น ยุร มัม เอน เซฟ อั๊พ อิน เดอะ สทรีท)
Beef is when I see you
(บี๊ฟ อีส เว็น นาย ซี ยู)
Guaranteed to be an ICU, one more time
(แกแรนที ทู บี แอน ICU , วัน โม ไทม์)
What’s beef? Beef is when you make your enemies start your Jeep
(ว๊อท บี๊ฟ บี๊ฟ อีส เว็น ยู เม้ค ยุร อียีมีสฺ สท๊าร์ท ยุร จีพ)
Beef is when you roll no less than thirty deep
(บี๊ฟ อีส เว็น ยู โรลล โน เลซ แฑ็น เธอทิ ดี๊พ)
Beef is when I see you
(บี๊ฟ อีส เว็น นาย ซี ยู)
Guaranteed to be an ICU, check it
(แกแรนที ทู บี แอน ICU , เช็ค อิท)

I done smoked with the best of em [uh-huh] shot at the rest of em [uh-huh]
(ไอ ดัน สโม๊ค วิธ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เอ็ม [ อา ฮู ] ฌ็อท แอ็ท เดอะ เรสท อ็อฝ เอ็ม [ อา ฮู ])
Was about a hundred or more, maybe less of em
(วอส อะเบ๊าท ดา ฮั๊นเดร็ด ออ โม , เมบี เลซ อ็อฝ เอ็ม)
Got my rocks off, that n*gga from the Brook just be
(ก็อท มาย ร๊อค ออฟฟ , แดท เอ็น *gga ฟรอม เดอะ บรุค จั๊สท บี)
whylin on you just be, stylin on you [you so crazy]
(whylin ออน ยู จั๊สท บี , สตีลิน ออน ยู [ ยู โซ คเรสิ ])
When I, tried to warn you what your eyes f*cked up
(เว็น นาย , ทไร ทู วอร์น ยู ว๊อท ยุร อาย เอฟ *cked อั๊พ)
Now I cleared them sh*ts with hits you wanna f*ckin b*tch [mmm]
(นาว ไอ เคลียร์ เด็ม ฌะ *ts วิธ ฮิท ยู วอนนา เอฟ *ckin บี *tch [ อึม ])
Pardon my French but ahh, sometimes I get kinda
(พ๊าร์ด่อน มาย ฟเร็นช บั๊ท อา , ซัมไทม์ ซาย เก็ท กินดา)
peeved at these, weak MC’s [don’t stop] with the
(พีฝ แอ็ท ฑิส , วี๊ค เมซีสฺ [ ด้อนท์ สท๊อพ ] วิธ เดอะ)
supreme baller like, lyrics I call em like I see em G
(ซูพรีม บอลเลอ ไล๊ค , ลีริค ซาย คอลลํ เอ็ม ไล๊ค ไก ซี เอ็ม จี)
Y’all n*ggaz sound like me [yeah]
(ยอล เอ็น *ggaz ซาวน์ด ไล๊ค มี [ เย่ ])
Y’all was grimy in the early nineties, far behind me
(ยอล วอส ไกรมอิ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ nineties , ฟาร์ บีฮายน์ มี)
It ain’t hard to find me number one with the booyaka [booyaka]
(อิท เอน ฮาร์ด ทู ไฟนด์ มี นั๊มเบ้อร์ วัน วิธ เดอะ booyaka [ booyaka ])
Gimme the Remi and the chronic ain’t no tellin what I do to ya [I do to ya]
(กีมมิ เดอะ เรมมี่ แอนด์ เดอะ คร๊อนิค เอน โน เทลลิน ว๊อท ไอ ดู ทู ยา [ ไอ ดู ทู ยา ])
It’s obvious the game’s new to ya [new to ya]
(อิทซ อ๊อบเฝียส เดอะ เกม นิว ทู ยา [ นิว ทู ยา ])
Take them ends you make [ehehe]
(เท้ค เด็ม เอ็นด ยู เม้ค [ ehehe ])
and spend em on a tutor hah, one shot, I’m through with ya
(แอนด์ สเพ็นด เอ็ม ออน อะ ทิ้วเท่อร์ ฮ๊า , วัน ฌ็อท , แอม ทรู วิธ ยา)

What’s beef? Beef is when you need two gats to go to sleep [don’t sleep]
(ว๊อท บี๊ฟ บี๊ฟ อีส เว็น ยู นี๊ด ทู แกท ทู โก ทู สลี๊พ [ ด้อนท์ สลี๊พ ])
Beef is when your moms ain’t safe up in the streets [ain’t safe]
(บี๊ฟ อีส เว็น ยุร มัม เอน เซฟ อั๊พ อิน เดอะ สทรีท [ เอน เซฟ ])
Beef is when I see you
(บี๊ฟ อีส เว็น นาย ซี ยู)
Guaranteed to be an ICU [I see you] one more time
(แกแรนที ทู บี แอน ICU [ ไอ ซี ยู ] วัน โม ไทม์)
What’s beef? [What’s beef] Beef is when you make your enemies start your
(ว๊อท บี๊ฟ [ ว๊อท บี๊ฟ ] บี๊ฟ อีส เว็น ยู เม้ค ยุร อียีมีสฺ สท๊าร์ท ยุร)
Jeep [Start my Jeep]
(จีพ [ สท๊าร์ท มาย จีพ ])
Beef is when you roll no less than thirty deep [thirty deep]
(บี๊ฟ อีส เว็น ยู โรลล โน เลซ แฑ็น เธอทิ ดี๊พ [ เธอทิ ดี๊พ ])
Beef is when I see you
(บี๊ฟ อีส เว็น นาย ซี ยู)
Guaranteed to be an ICU, check it [I see you]
(แกแรนที ทู บี แอน ICU , เช็ค อิท [ ไอ ซี ยู ])

There’ll be nothin but smooth sailin [sailin]
(เดอะเรล บี นอทติน บั๊ท สมู๊ธ เซลิน [ เซลิน ])
When I spit shots, now your crew’s bailin [bailin]
(เว็น นาย ซพิท ฌ็อท , นาว ยุร ครู เบลลิน [ เบลลิน ])
All I got is heat and tough talk for you [uh-huh]
(ออล ไอ ก็อท อีส ฮีท แอนด์ ทั๊ฟ ท๊อล์ค ฟอร์ ยู [ อา ฮู ])
Tie you up, cut your balls off just to use [oooh]
(ไท ยู อั๊พ , คัท ยุร บอล ออฟฟ จั๊สท ทู ยู๊ส [ อู้ ])
Man listen straight torture, look what that slick sh*t bought ya
(แมน ลิ๊สซึ่น สเทร๊ท ท๊อเจ้อร , ลุ๊ค ว๊อท แดท ซลิค ฌะ *ที บอท ยา)
A first class ticket to Lucife, real name Cristopher
(อะ เฟิร์สท คลาสสํ ทิ๊คเค๊ท ทู Lucife , เรียล เนม Cristopher)
Watch me set it off like Vivica
(ว๊อทช มี เซ็ท ดิธ ออฟฟ ไล๊ค วิฝวีกา)
Here lies your demise, close your eyes [uh-huh]
(เฮียร ไล ยุร ดิไมส , โคลส ยุร อาย [ อา ฮู ])
Think good thoughts, die while your skin start to glisten
(ทริ๊งค กู๊ด ธอท , ดาย ไวล์ ยุร สกิน สท๊าร์ท ทู กริซเซ็น)
Pale blue hands get cold, your soul’s risen
(เพล บลู แฮนด์ เก็ท โคลด์ , ยุร โซล รีเซ็น)
It’s bad cause I just begun, we’ll make the real bad
(อิทซ แบ้ด ค๊อส ไอ จั๊สท บิกัน , เวลล เม้ค เดอะ เรียล แบ้ด)
now we’s havin fun [ahaha!]
(นาว wes เฮฝวิน ฟัน [ ahaha ! ])

What’s beef? [What’s beef?] Beef is when you need two gats to go to sleep
(ว๊อท บี๊ฟ [ ว๊อท บี๊ฟ ] บี๊ฟ อีส เว็น ยู นี๊ด ทู แกท ทู โก ทู สลี๊พ)
[Don’t sleep]
([ ด้อนท์ สลี๊พ ])
Beef is when your moms ain’t safe up in the streets [ain’t safe]
(บี๊ฟ อีส เว็น ยุร มัม เอน เซฟ อั๊พ อิน เดอะ สทรีท [ เอน เซฟ ])
Beef is when I see you
(บี๊ฟ อีส เว็น นาย ซี ยู)
Guaranteed to be an ICU, one more time [I see you]
(แกแรนที ทู บี แอน ICU , วัน โม ไทม์ [ ไอ ซี ยู ])
What’s beef? [What’s beef?] Beef is when you make your enemies start your Jeep
(ว๊อท บี๊ฟ [ ว๊อท บี๊ฟ ] บี๊ฟ อีส เว็น ยู เม้ค ยุร อียีมีสฺ สท๊าร์ท ยุร จีพ)
[Start my Jeep]
([ สท๊าร์ท มาย จีพ ])
Beef is when you roll no less than thirty deep [thirty deep]
(บี๊ฟ อีส เว็น ยู โรลล โน เลซ แฑ็น เธอทิ ดี๊พ [ เธอทิ ดี๊พ ])
Beef is when I see you [I see you]
(บี๊ฟ อีส เว็น นาย ซี ยู [ ไอ ซี ยู ])
Guaranteed to be an ICU, and I’m through
(แกแรนที ทู บี แอน ICU , แอนด์ แอม ทรู)

[Yeah, and I’m through]
([ เย่ , แอนด์ แอม ทรู ])
Uhhh, uhhh
(อากรีเอดสฺ , อากรีเอดสฺ)
It’s like that
(อิทซ ไล๊ค แดท)
[Now ask yourself, do you really, know what beef is?]
([ นาว อาสคฺ ยุรเซลฟ , ดู ยู ริแอ็ลลิ , โนว์ ว๊อท บี๊ฟ อีส ])
Like that
(ไล๊ค แดท)
[Then ask yourself]
([ เด็น อาสคฺ ยุรเซลฟ ])
Uhh
(อา)
[Do you really, want beef?]
([ ดู ยู ริแอ็ลลิ , ว้อนท บี๊ฟ ])
Like that, like that *echoes*
(ไล๊ค แดท , ไล๊ค แดท *แอคโค *)
[Ahahaha! Yeah, I like that]
([ อฮาฮาฮา ! เย่ , ไอ ไล๊ค แดท ])
[Big Nash, hit me baby, on and on and on and on]
([ บิ๊ก นาดชฺ , ฮิท มี เบ๊บี้ , ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน ])
[Bad Boy]
([ แบ้ด บอย ])
[Y’all know what it is]
([ ยอล โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ])
[Sh*t, I don’t want no beef, ahaaa!]
([ ฌะ *ที , ไอ ด้อนท์ ว้อนท โน บี๊ฟ , อาฮา ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Beef? คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น