เนื้อเพลง Captain Bligh คำอ่านไทย Filter

I’ll give you one good tiny reason I think you could believe
(แอล กี๊ฝ ยู วัน กู๊ด ไท๊นี่ รี๊ซั่น นาย ทริ๊งค ยู เคิด บีลี๊ฝ)
I’ll give you one good tiny reason I think you could see through it
(แอล กี๊ฝ ยู วัน กู๊ด ไท๊นี่ รี๊ซั่น นาย ทริ๊งค ยู เคิด ซี ทรู อิท)
I’m not the kind of man that thinks the truth could hurt me
(แอม น็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ แมน แดท ทริ๊งค เดอะ ทรู๊ธ เคิด เฮิร์ท มี)
I’m not the kind of man that thinks the truth can see me
(แอม น็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ แมน แดท ทริ๊งค เดอะ ทรู๊ธ แคน ซี มี)
You know a little bit goes a long way
(ยู โนว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โกซ ซา ลอง เวย์)
You know a little bit lasts a long time
(ยู โนว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ล๊าสท ซา ลอง ไทม์)

And the time has come to undo the wrong I’ve done
(แอนด์ เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ทู อันดู เดอะ รอง แอฝ ดัน)

I am a greiving man
(ไอ แอ็ม มา greivings แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)
I am a guilty man
(ไอ แอ็ม มา กีลทิ แมน)
And I can’t believe the things I’ve done to you
(แอนด์ ดาย แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)

I give you one good tiny reason to push that big suit too far
(ไอ กี๊ฝ ยู วัน กู๊ด ไท๊นี่ รี๊ซั่น ทู พุช แดท บิ๊ก ซุ๊ท ทู ฟาร์)
I give you one good tiny reason to smash him and his big car
(ไอ กี๊ฝ ยู วัน กู๊ด ไท๊นี่ รี๊ซั่น ทู สแม๊ช ฮิม แอนด์ ฮิส บิ๊ก คารํ)
Everybody thinks I’m blue and what everybody think is it’s true yeah
(เอวี่บอดี้ ทริ๊งค แอม บลู แอนด์ ว๊อท เอวี่บอดี้ ทริ๊งค อีส อิทซ ทรู เย่)
And I just can’t keep it inside
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท คี๊พ อิท อิ๊นไซด์)
So you think it’s you
(โซ ยู ทริ๊งค อิทซ ยู)
So you think it’s true
(โซ ยู ทริ๊งค อิทซ ทรู)
You know a little bit lasts a long time
(ยู โนว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ล๊าสท ซา ลอง ไทม์)
You know a little bit goes a long way
(ยู โนว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โกซ ซา ลอง เวย์)

And the time has come to undo the wrong I’ve done
(แอนด์ เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ทู อันดู เดอะ รอง แอฝ ดัน)

I am a greiving man
(ไอ แอ็ม มา greivings แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)
I am a beaten man
(ไอ แอ็ม มา บีทน แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)

I am a blood-soaked man
(ไอ แอ็ม มา บลัด โซค แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)
I am a guilty man
(ไอ แอ็ม มา กีลทิ แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)
And I am a greiving man
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา greivings แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)
I am a beaten man
(ไอ แอ็ม มา บีทน แมน)
I can’t believe the things I’ve done to you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แอฝ ดัน ทู ยู)
[uniteligible gibberish]
([ uniteligible จีบเบอะริฌ ])

I tried to pray
(ไอ ทไร ทู เพรย์)
I tried to pray
(ไอ ทไร ทู เพรย์)
I tried to pray
(ไอ ทไร ทู เพรย์)
Yes I will give it a shot
(เย็ซ ซาย วิล กี๊ฝ อิท ดา ฌ็อท)
Yes I will give it a shot
(เย็ซ ซาย วิล กี๊ฝ อิท ดา ฌ็อท)
Yes I will give it a shot
(เย็ซ ซาย วิล กี๊ฝ อิท ดา ฌ็อท)
Shot
(ฌ็อท)
Shot
(ฌ็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Captain Bligh คำอ่านไทย Filter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น