เนื้อเพลง Please Send Me Someone (Anselmo’s Song) คำอ่านไทย George Michael

Written by George Michael
(วึ้น บาย จอจ ไมเล)

Some people said, if I could only care for you
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ็ด , อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ แคร์ ฟอร์ ยู)
Some people said, he will never love again
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ็ด , ฮี วิล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน)
Some people said, you can see it in his eyes
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ็ด , ยู แคน ซี อิท อิน ฮิส อาย)
He keeps it all inside and yet . . . .
(ฮี คี๊พ ซิท ออล อิ๊นไซด์ แอนด์ เย๊ท)
Some people say, in time, we all teach ourselves to live this way
(ซัม พี๊เพิ่ล เซย์ , อิน ไทม์ , วี ออล ที๊ช เอารเซลฝส ทู ไล้ฝ ดิส เวย์)

And for a thousand days, I was lost
(แอนด์ ฟอร์ รา เธ๊าซั่นด เดย์ , ไอ วอส ล็อซท)
I thought never to be found,
(ไอ ธอท เน๊เฝ่อร์ ทู บี เฟานด ,)
Underground
(อันเดิกเรานด)
And don’t you think I’m ready now?
(แอนด์ ด้อนท์ ยู ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ นาว)
So please send me someone to love . . .
(โซ พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน ทู ลัฝ)

Please send me someone, someone to love
(พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน , ซัมวัน ทู ลัฝ)
As much as I loved you
(แอส มัช แอส ซาย ลัฝ ยู)
[The way I loved you, darlin’]
([ เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ ยู , ดาร์ลิน ])
Please, please send me someone, someone to love
(พลีซ , พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน , ซัมวัน ทู ลัฝ)
Please send me someone
(พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน)

Any time, any day, any time, any day now
(เอ๊นี่ ไทม์ , เอ๊นี่ เดย์ , เอ๊นี่ ไทม์ , เอ๊นี่ เดย์ นาว)
Any time any day, any time, any day now
(เอ๊นี่ ไทม์ เอ๊นี่ เดย์ , เอ๊นี่ ไทม์ , เอ๊นี่ เดย์ นาว)
Please, please send me someone
(พลีซ , พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน)
Just to hold me now that you’re gone
(จั๊สท ทู โฮลด์ มี นาว แดท ยัวร์ กอน)

Some people say, “I hope you know I’m there for you”
(ซัม พี๊เพิ่ล เซย์ , “I โฮพ ยู โนว์ แอม แดร์ ฟอร์ you”)
Some of the people said – nothing,
(ซัม อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล เซ็ด นัธอิง ,)
And nothing was just fine
(แอนด์ นัธอิง วอส จั๊สท ไฟน)
[You know how I get sometimes . . .]
([ ยู โนว์ ฮาว ไอ เก็ท ซัมไทม์ ])

And for a thousand days, I was lost
(แอนด์ ฟอร์ รา เธ๊าซั่นด เดย์ , ไอ วอส ล็อซท)
I said, “Heaven knows I’m ready to be found”,
(ไอ เซ็ด , “Heaven โนว์ แอม เร๊ดี้ ทู บี found” ,)
Underground
(อันเดิกเรานด)
But I think I’m ready now
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ นาว)
So please send me someone to love
(โซ พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน ทู ลัฝ)

Please send me someone, someone to love
(พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน , ซัมวัน ทู ลัฝ)
As much as I loved you
(แอส มัช แอส ซาย ลัฝ ยู)
Please, please send me someone, someone to love
(พลีซ , พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน , ซัมวัน ทู ลัฝ)
Please send me someone
(พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน)
Please send me someone
(พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน)

Any time any day any time any day now
(เอ๊นี่ ไทม์ เอ๊นี่ เดย์ เอ๊นี่ ไทม์ เอ๊นี่ เดย์ นาว)
Any time any day any time any day now
(เอ๊นี่ ไทม์ เอ๊นี่ เดย์ เอ๊นี่ ไทม์ เอ๊นี่ เดย์ นาว)
Please, please send me someone
(พลีซ , พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน)

So say that you will, because the nights are long
(โซ เซย์ แดท ยู วิล , บิคอส เดอะ ไน๊ท แซร์ ลอง)
Without our song to sing
(วิธเอ๊าท เอ๊า ซ็อง ทู ซิง)
Just search the clouds until . . . until
(จั๊สท เซิร์ช เดอะ คลาวดํ อันทิล อันทิล)
So say that you will
(โซ เซย์ แดท ยู วิล)
Show me right from wrong,
(โชว์ มี ไร๊ท ฟรอม รอง ,)
Without our song to sing
(วิธเอ๊าท เอ๊า ซ็อง ทู ซิง)
Just search the clouds until . . . until
(จั๊สท เซิร์ช เดอะ คลาวดํ อันทิล อันทิล)
And Darlin’ darlin’ though I can’t replace you, there’s a
(แอนด์ ดาร์ลิน ดาร์ลิน โธ ไอ แค็นท รีเพลส ยู , แดร์ ซา)
space in my heart
(สเพ๊ซ อิน มาย ฮาร์ท)
A space that you left in my heart
(อะ สเพ๊ซ แดท ยู เล๊ฟท อิน มาย ฮาร์ท)
Just give me something that will pull me back from the blue
(จั๊สท กี๊ฝ มี ซัมติง แดท วิล พูลล มี แบ็ค ฟรอม เดอะ บลู)

Oh send me someone like you
(โอ เซ็นด มี ซัมวัน ไล๊ค ยู)

Darlin’ darlin’ no I can’t replace you, there’s a space in my heart
(ดาร์ลิน ดาร์ลิน โน ไอ แค็นท รีเพลส ยู , แดร์ ซา สเพ๊ซ อิน มาย ฮาร์ท)
A space that you left in my heart
(อะ สเพ๊ซ แดท ยู เล๊ฟท อิน มาย ฮาร์ท)
Just give me something that will pull me back from the blue
(จั๊สท กี๊ฝ มี ซัมติง แดท วิล พูลล มี แบ็ค ฟรอม เดอะ บลู)

Please send me someone to love
(พลีซ เซ็นด มี ซัมวัน ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Send Me Someone (Anselmo’s Song) คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น