เนื้อเพลง 93 Million Miles คำอ่านไทย Jason Mraz

93 million miles from the Sun
(93 มีลยัน ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน)
People get ready, get ready,
(พี๊เพิ่ล เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ ,)
‘Cause here it comes it’s a light
(คอส เฮียร อิท คัม อิทซ ซา ไลท)
A beautiful light
(อะ บยูทิฟุล ไลท)
Over the horizon in to your eyes
(โอเฝอะ เดอะ ฮอไร๊ซั่น อิน ทู ยุร ไอ)

Oh, my, my
(โอ , ไม , ไม)
How beautiful
(เฮา บยูทิฟุล)
Oh my beautiful mother
(โอ ไม บยูทิฟุล ม๊าเธ่อร์)
She told me
(ชี โทลด มี)

“Son in life you’re gonna go far
(ซัน อิน ไลฟ ยัวร์ กอนนะ โก ฟา)
And if you do it right
(แอ็นด อิฟ ยู ดู อิท ไรท)
You’ll love where you are
(โยว ลัฝ ฮแว ยู อาร์)
Just know that wherever you go
(จัซท โน แดท ฮแวเรฝเออะ ยู โก)
You can always come home”
(ยู แค็น ออลเว คัม โฮม)

Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)

240 thousand miles from the Moon
(240 เธาแส็น ไมล ฟร็อม เดอะ มูน)
You’ve come a long way to belong here,
(ยู๊ฟ คัม อะ ล็อง เว ทู บิลอง เฮียร ,)
To share this view of the night
(ทู แฌ ที ฝยู อ็อฝ เดอะ ไนท)
A glorious night
(อะ กโลเรียซ ไนท)
Over the horizon is another bright sky.
(โอเฝอะ เดอะ ฮอไร๊ซั่น อีส แอะนัธเออะ ไบร๊ท ซไค)

Oh, my, my
(โอ , ไม , ไม)
How beautiful
(เฮา บยูทิฟุล)
Oh my irrefutable father
(โอ ไม อีเรฟิวเดเบิล ฟาเฑอะ)
He told me
(ฮี โทลด มี)

“Son sometimes it may seem dark
(ซัน ซัมไทม์ ซิท เม ซีม ดาค)
But the absence of the light is a necessary part
(บัท ดิ แอบเซ็นซ อ็อฝ เดอะ ไลท อีส ซา เนซเอ็ซเซริ พาท)
Just know, that youre never alone
(จัซท โน , แดท ยัวร์ เนฝเออะ อะโลน)
You can always come back home”
(ยู แค็น ออลเว คัม แบ็ค โฮม)

Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
You can always come backback
(ยู แค็น ออลเว คัม แบคแบค)

Every road is a slippery slope
(เอฝริ โรด อีส ซา ซลีพเพอะริ ซโลพ)
There is always a hand that you can hold on to.
(แฑ อีส ออลเว ซา แฮ็นด แดท ยู แค็น โฮลด ออน ทู)
Looking deeper through the telescope
(ลุคอิง ดิพเพอธรู เดอะ เทลอิซโคพ)
You can see that your homes inside of you.
(ยู แค็น ซี แดท ยุร โฮม อีนไซด อ็อฝ ยู)

Just know, that wherever you go
(จัซท โน , แดท ฮแวเรฝเออะ ยู โก)
Oh no you’re never alone
(โอ โน ยัวร์ เนฝเออะ อะโลน)
You will always get back home
(ยู วิล ออลเว เก็ท แบ็ค โฮม)

Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
Ohhohh
(โอ้)

93 million miles from the Sun
(93 มีลยัน ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน)
People get ready, get ready,
(พี๊เพิ่ล เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ ,)
‘Cause here it comes it’s a light
(คอส เฮียร อิท คัม อิทซ ซา ไลท)
A beautiful light
(อะ บยูทิฟุล ไลท)
Over the horizon in to our eyes
(โอเฝอะ เดอะ ฮอไร๊ซั่น อิน ทู เอ๊า ไอ)

Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
You can always get backback
(ยู แค็น ออลเว เก็ท แบคแบค)
Every road is a slippery slope
(เอฝริ โรด อีส ซา ซลีพเพอะริ ซโลพ)
There is always a hand you can hold on to.
(แฑ อีส ออลเว ซา แฮ็นด ยู แค็น โฮลด ออน ทู)
Looking deeper through the telescope
(ลุคอิง ดิพเพอธรู เดอะ เทลอิซโคพ)
You can see that the homes inside of you.
(ยู แค็น ซี แดท เดอะ โฮม อีนไซด อ็อฝ ยู)
Just know, that wherever you go
(จัซท โน , แดท ฮแวเรฝเออะ ยู โก)
Oh no you’re never alone
(โอ โน ยัวร์ เนฝเออะ อะโลน)
You will always get back home
(ยู วิล ออลเว เก็ท แบ็ค โฮม)
Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
Ohhohhohh
(โอ้โฮฮา)
Ohhohh
(โอ้)
You can always get back home
(ยู แค็น ออลเว เก็ท แบ็ค โฮม)
93 million miles from the Sun
(93 มีลยัน ไมล ฟร็อม เดอะ ซัน)
People get ready get ready,
(พี๊เพิ่ล เก็ท เรดอิ เก็ท เรดอิ ,)
’cause here it comes it’s a light
(คอส เฮียร อิท คัม อิทซ ซา ไลท)
A beautiful light
(อะ บยูทิฟุล ไลท)
Over the horizon in to your eyes
(โอเฝอะ เดอะ ฮอไร๊ซั่น อิน ทู ยุร ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 93 Million Miles คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น