เนื้อเพลง Do It 2 Me คำอ่านไทย Janet Jackson

Now you can bounce with me, wit me, wit me
(นาว ยู แคน เบ๊าสฺ วิธ มี , วิท มี , วิท มี)
Can you, can you, lean wit it, rock wit it
(แคน ยู , แคน ยู , ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ)
Can you, can you, can you, do it, do it, do it wit me
(แคน ยู , แคน ยู , แคน ยู , ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท วิท มี)
Can you, can you, can you bounce wit me, wit me, wit me
(แคน ยู , แคน ยู , แคน ยู เบ๊าสฺ วิท มี , วิท มี , วิท มี)
Come on
(คัมมอน)

It’s ain’t that often but I do get lonely
(อิทซ เอน แดท อ๊อฟเฟ่น บั๊ท ไอ ดู เก็ท โลนลิ)
And I need someone who can pull through
(แอนด์ ดาย นี๊ด ซัมวัน ฮู แคน พูลล ทรู)
Not anybody when I need a solid
(น็อท เอนอิบอดิ เว็น นาย นี๊ด อะ โซ๊หลิด)
My first and only call is to you
(มาย เฟิร์สท แอนด์ โอ๊นลี่ คอลลํ อีส ทู ยู)
Time after time babe and throughout my life
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ เบ้บ แอนด์ ธรูเอาท มาย ไล๊ฟ)
It’s better cause ya never have
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ค๊อส ยา เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ)
Let me down
(เล็ท มี เดาน)
I need you all night baby
(ไอ นี๊ด ยู ออล ไน๊ท เบ๊บี้)
You know I’ll make it alright so
(ยู โนว์ แอล เม้ค อิท ออลไร๊ท โซ)

Come do your job tonight
(คัม ดู ยุร จ๊อบ ทูไน๊ท)
You got me hot tonight
(ยู ก็อท มี ฮอท ทูไน๊ท)
Watch wat’cha doing we ain’t moving till
(ว๊อทช วัทช่า ดูอิง วี เอน มูฝอิง ทิลล์)
You get it right
(ยู เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Come on and handle this
(คัมมอน แอนด์ แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Skip all that hit or miss
(สคิพ ออล แดท ฮิท ออ มิซ)
If you gone do it take ya time
(อิ๊ฟ ยู กอน ดู อิท เท้ค ยา ไทม์)
So you can do it 2 me right
(โซ ยู แคน ดู อิท 2 มี ไร๊ท)
I need it in slow motion now
(ไอ นี๊ด ดิท อิน สโลว์ โมฌัน นาว)
I need you to do it 2 me, do it 2 me
(ไอ นี๊ด ยู ทู ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2 มี)
Just a little bit faster now
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฟาสเทอะ นาว)
Oohh do it 2 me, do it 2 me
(อู ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2 มี)
There are no boundaries
(แดร์ อาร์ โน เบาดะรี)
To what we’ll do
(ทู ว๊อท เวลล ดู)

Now that I’ve laid the foundation
(นาว แดท แอฝ เลด เดอะ เฟานเดฌัน)
You don’t need my direction
(ยู ด้อนท์ นี๊ด มาย ดิเรคฌัน)
Just give me that affection
(จั๊สท กี๊ฝ มี แดท แอ็ฟเฟคฌัน)
You know how to serve it
(ยู โนว์ ฮาว ทู เซิร์ฝ อิท)
Turn up the music to drown out the screams
(เทิร์น อั๊พ เดอะ มิ๊วสิค ทู ดราวน เอ๊าท เดอะ สครีม)
If you still hear me
(อิ๊ฟ ยู สทิลล เฮียร มี)
Baby work it out
(เบ๊บี้ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Don’t let it go
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก)
Don’t let it go
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก)
Don’t let it go
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก)
You’re the bomb I’m bout to
(ยัวร์ เดอะ บอมบฺ แอม เบาท ทู)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
I need you all night baby
(ไอ นี๊ด ยู ออล ไน๊ท เบ๊บี้)
You know I’ll make it alright so
(ยู โนว์ แอล เม้ค อิท ออลไร๊ท โซ)

Come do your job tonight
(คัม ดู ยุร จ๊อบ ทูไน๊ท)
You got me hot tonight
(ยู ก็อท มี ฮอท ทูไน๊ท)
Watch wat’cha doing we ain’t moving till
(ว๊อทช วัทช่า ดูอิง วี เอน มูฝอิง ทิลล์)
You get it right
(ยู เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Come on and handle this
(คัมมอน แอนด์ แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Skip all that hit or miss
(สคิพ ออล แดท ฮิท ออ มิซ)
If you gone do it take ya time
(อิ๊ฟ ยู กอน ดู อิท เท้ค ยา ไทม์)
So you can do it 2 me right
(โซ ยู แคน ดู อิท 2 มี ไร๊ท)
Now won’t you move in a circle now
(นาว ว็อนท ยู มู๊ฝ อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล นาว)
Come on, do it 2 me, do it 2me
(คัมมอน , ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2me)
A little back n’ forth action now
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แบ็ค เอ็น โฟธ แอคฌัน นาว)
Ooh do it 2 me, do it 2 me
(อู้ ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2 มี)

Come do your job tonight
(คัม ดู ยุร จ๊อบ ทูไน๊ท)
You got me hot tonight
(ยู ก็อท มี ฮอท ทูไน๊ท)
Watch wat’cha doing we ain’t moving till
(ว๊อทช วัทช่า ดูอิง วี เอน มูฝอิง ทิลล์)
You get it right
(ยู เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Come on and handle this
(คัมมอน แอนด์ แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Skip all that hit or miss
(สคิพ ออล แดท ฮิท ออ มิซ)
If you gone do it take ya time
(อิ๊ฟ ยู กอน ดู อิท เท้ค ยา ไทม์)
So you can do it 2 me right
(โซ ยู แคน ดู อิท 2 มี ไร๊ท)
Go a little bit deeper
(โก อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดิพเพอ)
Ooh, do it 2 me, do it 2 me
(อู้ , ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2 มี)
Give it everything you got now
(กี๊ฝ อิท เอ๊วี่ติง ยู ก็อท นาว)
Come on, do it 2 me, do it 2 me
(คัมมอน , ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2 มี)

With you it’s whatever your pleasure is
(วิธ ยู อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ ยุร พเลฉเออะ อีส)
To give me pleasure that’s why I call on you
(ทู กี๊ฝ มี พเลฉเออะ แด้ท วาย ไอ คอลลํ ออน ยู)

Come do your job tonight
(คัม ดู ยุร จ๊อบ ทูไน๊ท)
You got me hot tonight
(ยู ก็อท มี ฮอท ทูไน๊ท)
Watch wat’cha doing we ain’t moving till
(ว๊อทช วัทช่า ดูอิง วี เอน มูฝอิง ทิลล์)
You get it right
(ยู เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Come on and handle this
(คัมมอน แอนด์ แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Skip all that hit or miss
(สคิพ ออล แดท ฮิท ออ มิซ)
If you gone do it take ya time
(อิ๊ฟ ยู กอน ดู อิท เท้ค ยา ไทม์)
So you can do it 2 me right
(โซ ยู แคน ดู อิท 2 มี ไร๊ท)
I need a little bit more
(ไอ นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
Come on, do it 2 me
(คัมมอน , ดู อิท 2 มี)
Ooh, take it like it’s yours
(อู้ , เท้ค อิท ไล๊ค อิทซ ยุร)
Do it 2 me, do it 2 me
(ดู อิท 2 มี , ดู อิท 2 มี)

Come do your job tonight
(คัม ดู ยุร จ๊อบ ทูไน๊ท)
You got me hot tonight
(ยู ก็อท มี ฮอท ทูไน๊ท)
Watch wat’cha doing we ain’t moving till
(ว๊อทช วัทช่า ดูอิง วี เอน มูฝอิง ทิลล์)
You get it right
(ยู เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Come on and handle this
(คัมมอน แอนด์ แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Skip all that hit or miss
(สคิพ ออล แดท ฮิท ออ มิซ)
If you gone do it take ya time
(อิ๊ฟ ยู กอน ดู อิท เท้ค ยา ไทม์)
So you can do it 2 me right
(โซ ยู แคน ดู อิท 2 มี ไร๊ท)

With you it’s whatever your pleasure is
(วิธ ยู อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ ยุร พเลฉเออะ อีส)
To give me pleasure that’s why I call on you
(ทู กี๊ฝ มี พเลฉเออะ แด้ท วาย ไอ คอลลํ ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It 2 Me คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น