เนื้อเพลง Jambalaya (on The Bayou) คำอ่านไทย John Fogerty

Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh.
(กู๊ดบาย , โจ , มี กอททะ โก , มี โอ มาย โอ)
Me gotta go, pole the pirogue down the bayou.
(มี กอททะ โก , โพล เดอะ pirogue เดาน เดอะ บายู)
My Yvonne, sweetest one, me oh my oh.
(มาย Yvonne , สีสเดส วัน , มี โอ มาย โอ)
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou.
(ซัน อ็อฝ อะ กัน , กอนนะ แฮ็ฝ บิ๊ก ฟัน ออน เดอะ บายู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo
(Jambalaya แอนด์ อะ ครอฟิฌ ไพ แอนด์ ฟีลเล็ท gumbo)
‘Cause tonight I’m gonna see my ma cher amio.
(ค๊อส ทูไน๊ท แอม กอนนะ ซี มาย มา เชอร์ amio)
Pick guitar, fill fruit jar and be gayo,
(พิค กิทา , ฟิลล ฟรุ๊ท จาร์ แอนด์ บี gayo ,)
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou.
(ซัน อ็อฝ อะ กัน , กอนนะ แฮ็ฝ บิ๊ก ฟัน ออน เดอะ บายู)

Thibodeaux, Fontaineaux, the place is buzzin’,
(Thibodeaux , Fontaineaux , เดอะ เพลส อีส บรัซซิน ,)
Kinfolk come to see Yvonne by the dozen.
(Kinfolk คัม ทู ซี Yvonne บาย เดอะ ดออเซน)
Dress in style, go hog wild, and be gayo.
(เดรส ซิน สไทล์ , โก ฮ็อก ไวลด์ , แอนด์ บี gayo)
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou.
(ซัน อ็อฝ อะ กัน , กอนนะ แฮ็ฝ บิ๊ก ฟัน ออน เดอะ บายู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Oh, guitar!
(โอ , กิทา !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oh, Lord!
(โอ , หลอร์ด !)
Hang tight, ooh Lord!
(แฮง ไท๊ท , อู้ หลอร์ด !)
Ah, take it out.
(อา , เท้ค อิท เอ๊าท)
He’s comin’, ah!
(อีส คัมอิน , อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jambalaya (on The Bayou) คำอ่านไทย John Fogerty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น