เนื้อเพลง The Remedy คำอ่านไทย Jason Mraz

Well I saw fireworks from the freeway.
(เว็ล ไอ ซอ ไฟเออเวิร์ค ฟร็อม เดอะ ฟรีเวย์)
And behind closed eyes I cannot make them go away
(แอ็นด บิไฮนด คโลส ไอ ซาย แคนน็อท เมค เฑ็ม โก อะเว)
‘Cause you were born on the fourth of july freedom ring
(คอส ยู เวอ บอน ออน เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล ฟรีดัม ริง)
Now something on the surface it stings
(เนา ซัมติง ออน เดอะ เซอฟิซ อิท ซทิง)
I said something on the surface
(ไอ เซ็ด ซัมติง ออน เดอะ เซอฟิซ)
Well it kind of makes me nervous
(เว็ล อิท ไคนด อ็อฝ เมค มี เนอฝัซ)
Who says that you deserve this?
(ฮู เซ แดท ยู ดิเสิฝ ที)
And what kind of god would serve this?
(แอ็นด ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ก็อด วูด เซิฝ ที)
We will cure this dirty old disease
(วี วิล คิวเร ที เดอทิ โอลด ดิสีส)
Well if you’ve got the poison I’ve got the remedy
(เว็ล อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊อยซั่น อิฝ ก็อท เดอะ เรมอิดิ)

The remedy is the experience.
(เดอะ เรมอิดิ อีส ดิ เอ็คซพีเรียนซ)
This is a dangerous liaison
(ที ซิส ซา เดนเจอะรัซ ลีเอสอง)
I say the comedy is that it’s serious.
(ไอ เซ เดอะ คอมเอะดิ อีส แดท อิทซ ซีเรียซ)
This is a strange enough new play on words
(ที ซิส ซา ซทเรนจ อินัฟ นยู พเล ออน เวิด)
I say the tragedy is how you’re gonna spend
(ไอ เซ เดอะ ทแรจเอะดิ อีส เฮา ยัวร์ กอนนะ ซเพ็นด)
The rest of your nights with the light on
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไนท วิฑ เดอะ ไลท ออน)
So shine the light on all of your friends
(โซ ไฌน เดอะ ไลท ออน ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
When it all amounts to nothing in the end.
(ฮเว็น หนิด ออล อะเมานท ทู นัธอิง อิน ดิ เอ็นด)

I won’t worry my life away.
(ไอ ว็อนท เวอริ ไม ไลฟ อะเว)
I won’t worry my life away.
(ไอ ว็อนท เวอริ ไม ไลฟ อะเว)

Well I heard two men talking on the radio
(เว็ล ไอ เฮิด ทู เม็น ทอคอิง ออน เดอะ เรดิโอ)
In a cross fire kind of reality show
(อิน อะ คร็อซ ไฟร ไคนด อ็อฝ ริแอลอิทิ โฌ)
Uncovering the ways to plan the next big attack
(อันโควฝเว่อลิงเดอะ เว ทู แพล็น เดอะ เน็คซท บิก แอ็ทแทค)
They were counting down the ways to stab
(เฑ เวอ เค๊าติง เดาน เดอะ เว ทู ซแท็บ)
The brother in the be right back after this
(เดอะ บรัฑเออะ อิน เดอะ บี ไรท แบ็ค อาฟเทอะ ที)
The unavoidable kiss, where the minty fresh
(ดิ อันนาวอยดาเบิลคิซ , ฮแว เดอะ มินดีฟเร็ฌ)
Death breath is sure to outlast this catastrophy
(เด็ธ บเร็ธ อีส ฌุร ทู เอาทลาซท ที เคแทสโซฟี)
Dance with me, because if you’ve got the poison,
(ดานซ วิฑ มี , บิคอส อิฟ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊อยซั่น ,)
I’ve got the remedy
(อิฝ ก็อท เดอะ เรมอิดิ)

The remedy is the experience.
(เดอะ เรมอิดิ อีส ดิ เอ็คซพีเรียนซ)
This is a dangerous liaison
(ที ซิส ซา เดนเจอะรัซ ลีเอสอง)
I say the comedy is that it’s serious.
(ไอ เซ เดอะ คอมเอะดิ อีส แดท อิทซ ซีเรียซ)
This is a strange enough new play on words
(ที ซิส ซา ซทเรนจ อินัฟ นยู พเล ออน เวิด)
I say the tragedy is how you’re gonna spend
(ไอ เซ เดอะ ทแรจเอะดิ อีส เฮา ยัวร์ กอนนะ ซเพ็นด)
The rest of your nights with the light on
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไนท วิฑ เดอะ ไลท ออน)
So shine the light on all of your friends
(โซ ไฌน เดอะ ไลท ออน ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
When it all amounts to nothing in the end.
(ฮเว็น หนิด ออล อะเมานท ทู นัธอิง อิน ดิ เอ็นด)

I won’t worry my life away.
(ไอ ว็อนท เวอริ ไม ไลฟ อะเว)
I won’t worry my life away.
(ไอ ว็อนท เวอริ ไม ไลฟ อะเว)

When I fall in love I take my time
(ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ไอ เทค ไม ไทม)
There’s no need to hurry when I’m making up my mind
(แฑ โน เน ทู เฮอริ ฮเว็น แอม เมคอิง อัพ ไม ไมนด)
You can turn off the sun but I’m still gonna shine and I’ll tell you why
(ยู แค็น เทิน ออฟฟ เดอะ ซัน บัท แอม ซทิล กอนนะ ไฌน แอ็นด อิล เท็ล ยู ฮไว)

Because
(บิคอส)

The remedy is the experience.
(เดอะ เรมอิดิ อีส ดิ เอ็คซพีเรียนซ)
This is a dangerous liaison
(ที ซิส ซา เดนเจอะรัซ ลีเอสอง)
I say the comedy is that it’s serious.
(ไอ เซ เดอะ คอมเอะดิ อีส แดท อิทซ ซีเรียซ)
This is a strange enough new play on words
(ที ซิส ซา ซทเรนจ อินัฟ นยู พเล ออน เวิด)
I say the tragedy is how you’re gonna spend
(ไอ เซ เดอะ ทแรจเอะดิ อีส เฮา ยัวร์ กอนนะ ซเพ็นด)
The rest of your nights with the light on
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไนท วิฑ เดอะ ไลท ออน)
So shine the light on all of your friends
(โซ ไฌน เดอะ ไลท ออน ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด)
When it all amounts to nothing in the end.
(ฮเว็น หนิด ออล อะเมานท ทู นัธอิง อิน ดิ เอ็นด)

I won’t worry my life away
(ไอ ว็อนท เวอริ ไม ไลฟ อะเว)
I won’t worry my life away
(ไอ ว็อนท เวอริ ไม ไลฟ อะเว)
I won’t and I won’t and I won’t
(ไอ ว็อนท แอ็นด ดาย ว็อนท แอ็นด ดาย ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Remedy คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น