เนื้อเพลง Weed Hand คำอ่านไทย Baby Bash

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Sometimes da game got me stressin partner i can’t lie
(ซัมไทม์ ดา เกม ก็อท มี สเตสซิน พาร์ทเน่อร์ ไอ แค็นท ไล)
I roll me a sweet smash off n da ride a whole piece i aint never lied
(ไอ โรลล มี อะ สวี้ท สแม๊ช ออฟฟ เอ็น ดา ไรด์ อะ โฮล พี๊ซ ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ ไล)
I put my weed hand n da sky
(ไอ พุท มาย วี แฮนด์ เอ็น ดา สกาย)
I put my weed hand n da sky
(ไอ พุท มาย วี แฮนด์ เอ็น ดา สกาย)
I respect it for da luv of life
(ไอ เรสเพ๊คท ดิธ ฟอร์ ดา เลิฝ อ็อฝ ไล๊ฟ)
A whole piece i aint never lied
(อะ โฮล พี๊ซ ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ ไล)
I put my weed hand in da sky
(ไอ พุท มาย วี แฮนด์ อิน ดา สกาย)
I put my weed hand in da sky
(ไอ พุท มาย วี แฮนด์ อิน ดา สกาย)

[V1:]
([ V1 : ])
The smokes killing off my lungs and appendix.It’s baby bash the modern day jimmy hendrix.deep
(เดอะ สโม๊ค คีลลิง ออฟฟ มาย ลัง แซน แอ็พเพนดิคซ อิทซ เบ๊บี้ แบ็ฌ เดอะ โม๊เดิ่ร์น เดย์ จิมมี่ hendrix ดี๊พ)
down in texas,dope house is so relentless.the fluff is endless.smokin wit my lawer and my
(เดาน อิน เทกซัส , โดพ เฮ้าส อีส โซ ริเลนทเล็ซ เดอะ ฟลัฟ อีส เอ็นเล็ซ สโมกิน วิท มาย lawer แอนด์ มาย)
dentist.Feelin stupendiss wanna come to my quarter stacks.Smokin on greener reef.singing boby
(เดนทิซท ฟีลิน stupendiss วอนนา คัม ทู มาย คว๊อร์เท่อร ซแท็ค สโมกิน ออน กรีนเออะ รีฟ ซิงกิง boby)
to dem older cats.[bobby brown]Dem dolger sax,wit a coffee grinder at my mercy.Dun rolled a
(ทู เดม โอลเดอะ แค๊ท [ บอบบิ บราวนํ ] เดม dolger แซ็คซ , วิท ดา คีอฟฟี่ กไรนเดอะ แรท มาย เม๊อร์ซี่ ดัน โรลล อะ)
lax wit a highspeed chasers ones dat coudn’t curch me.Cocked mouthed and thirsty gotta keep my
(แล็คซ วิท ดา highspeed เชเซอร์ วัน แดซ coudnt curch มี ค๊อค เม๊าธ แอนด์ เธิซทิ กอททะ คี๊พ มาย)
spirit lifted though.My spiritual,lyrical,it’s hydromyrical.I’m comin visious though,wit a
(สพีหริท ลิฟท โธ มาย ซพีริชวล , ลีริแค็ล , อิทซ hydromyrical แอม คัมอิน visious โธ , วิท ดา)
fully loaded off dat durby. feelin so worthy cuz my vacume lungs are like dat curby.and don’t
(ฟูลลิ โหลด ออฟฟ แดซ durby ฟีลิน โซ เวอฑิ คัซ มาย vacume ลัง แซร์ ไล๊ค แดซ curby แอนด์ ด้อนท์)
desturb me when i’m floatin to my foriegn land.You no fo’ sho’ i keep my pipe in my weed
(desturb มี เว็น แอม โฟลดิน ทู มาย foriegn แลนด์ ยู โน โฟ โช ไอ คี๊พ มาย ไพพ อิน มาย วี)
hand.My weed hand is something i don’t disrestpect.Your weed hand throw it up and represent
(แฮนด์ มาย วี แฮนด์ อีส ซัมติง ไอ ด้อนท์ disrestpect ยุร วี แฮนด์ โธรว์ อิท อั๊พ แอนด์ รีเพรสเซ่นท)
your weed.
(ยุร วี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[V2:]
([ V2 : ])
I’ma gonna admit it and you know i’m wid it.begin his life,got his only one and split it.Lit
(แอมอา กอนนะ แอ๊ดมิท ดิธ แอนด์ ยู โนว์ แอม หวีด ดิท บีกิน ฮิส ไล๊ฟ , ก็อท ฮิส โอ๊นลี่ วัน แอนด์ สพลิ๊ท ดิธ ลิท)
it up wit my nephew.and now i’m floatin.My crown is broaken.soakin up my soal.sippen
(อิท อั๊พ วิท มาย เน๊พิ่ว แอนด์ นาว แอม โฟลดิน มาย คราวน์ อีส broaken soakin อั๊พ มาย soal sippen)
styraphone cups.choken now i’m low.If you ridden on us dats cool but pass da joint.diamonds
(styraphone คัพ choken นาว แอม โลว อิ๊ฟ ยู รีดดน ออน อัซ แดซ คูล บั๊ท เพซ ดา จอยนท ได๊ม่อนดํ)
flyin and you just had to go.cuz u dun cast da vote.and i didn’t even get a hit.no not even a
(ฟายอิน แอนด์ ยู จั๊สท แฮ็ด ทู โก คัซ ยู ดัน แค๊สทํ ดา โฝท แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น เก็ท ดา ฮิท โน น็อท อี๊เฝ่น อะ)
little bit.so now help me get rid of dis.baby girl don’t disrespecr the luv.and i can’t see
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท โซ นาว เฮ้ลพ มี เก็ท ริด อ็อฝ ดิซ เบ๊บี้ เกิร์ล ด้อนท์ disrespecr เดอะ เลิฝ แอนด์ ดาย แค็นท ซี)
dat.ask where we get the best of bud.put up ur weed hand.
(แดซ อาสคฺ แวร์ วี เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ บัด พุท อั๊พ ur วี แฮนด์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[V3:]
([ V3 : ])
Man i been down dis way before.i hit da bong back up and blow.I’m too damn high don’t pass me
(แมน นาย บีน เดาน ดิซ เวย์ บีฟอร์ ไอ ฮิท ดา บอง แบ็ค อั๊พ แอนด์ โบลว์ แอม ทู แดมนํ ไฮฮ ด้อนท์ เพซ มี)
no mo’.I blaze drown,sip on a four.stayin high i’m on a note.u can smell da bong all on my
(โน โม ไอ เบลซ ดราวน , ซิพ ออน อะ โฟ สเตยิน ไฮฮ แอม ออน อะ โน๊ท ยู แคน สเมลล์ ดา บอง ออล ออน มาย)
clothes.man look at my eyes they bout to b closed.I’m choken dudes up out hte room wit my weed
(คโลฑ แมน ลุ๊ค แกท มาย อาย เด เบาท ทู บี โคลส แอม choken ดยูด อั๊พ เอ๊าท hte รูม วิท มาย วี)
hand in the sky.I’m stayin blowed on octamodes and i’m leanin half da time.I’m stayin high and
(แฮนด์ อิน เดอะ สกาย แอม สเตยิน โบลว์ ออน octamodes แซน แอม ลีนิน ฮาล์ฟ ดา ไทม์ แอม สเตยิน ไฮฮ แอนด์)
i hustle fool.don’t be at home up on my ass gotta get up and glock sum cash.
(ไอ เฮสเซล ฟูล ด้อนท์ บี แอ็ท โฮม อั๊พ ออน มาย อาซ กอททะ เก็ท อั๊พ แอนด์ คล็อก ซัม แค๊ช)
hoes thinkin they gonna smoke for free.but not wit a young P.I.M.P.Just cuz i’m young don’t
(โฮ ติ้งกิน เด กอนนะ สโม๊ค ฟอร์ ฟรี บั๊ท น็อท วิท ดา ยัง พี ไอ เอ็ม พี จั๊สท คัซ แอม ยัง ด้อนท์)
mean i’m dumb.Red microphones now blaze sum of dat greener reef.and pour sum of dat purple
(มีน แอม ดัมบ เร้ด ไมคโระโฟน นาว เบลซ ซัม อ็อฝ แดซ กรีนเออะ รีฟ แอนด์ พาว ซัม อ็อฝ แดซ เพ๊อร์เพิ่ล)
stuff.down here we smokin bud.ya i no u herd of us.
(สทั๊ฟฟ เดาน เฮียร วี สโมกิน บัด ยา ไอ โน ยู เฮิด อ็อฝ อัซ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

ending outro:My weed hand,put ur weed hand in da sku,my weed hand,east west,my weed
(เอนดิง เอ๊าโต : มาย วี แฮนด์ , พุท ur วี แฮนด์ อิน ดา sku , มาย วี แฮนด์ , อี๊สท เว๊สท , มาย วี)
hand,north south,something we can all relate to,my weed hand.
(แฮนด์ , น๊อร์ธ เซ๊าธ , ซัมติง วี แคน ออล รีเหลท ทู , มาย วี แฮนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Weed Hand คำอ่านไทย Baby Bash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น