เนื้อเพลง I Choose คำอ่านไทย The Offspring

Look At Me I’m Fallin’
(ลุ๊ค แกท มี แอม แฟลลิน)
Off Of A Cliff Now
(ออฟฟ อ็อฝ อะ คลิฟ นาว)
I Can Still Hear My Mama Yelling No No No
(ไอ แคน สทิลล เฮียร มาย มามะ เยลลิง โน โน โน)
But The Words Mean Nothing
(บั๊ท เดอะ เวิร์ด มีน นัธอิง)
Can’t Catch Up To Me Now
(แค็นท แค็ทช อั๊พ ทู มี นาว)
And The View Is So Beautiful
(แอนด์ เดอะ ฝิว อีส โซ บยูทิฟุล)
All The Way Down
(ออล เดอะ เวย์ เดาน)
When I Was A Little Boy
(เว็น นาย วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
S*ckin’ Juice From A Bottle
(เอส *ckin จู้ยซ ฟรอม มา บ๊อทเทิ่ล)
Believing My Perceptions Were Oh So Real
(บีลีฝวิง มาย เพอะเซพฌัน เวอ โอ โซ เรียล)
But I Don’t Know Nothing
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ นัธอิง)
Still Knowing Nothing
(สทิลล โนอิง นัธอิง)
Was Just Enough For Me To Know The Way I Feel
(วอส จั๊สท อีน๊าฟ ฟอร์ มี ทู โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
This Is Life
(ดิส ซิส ไล๊ฟ)
What A F*cked Up Thing We Do
(ว๊อท ดา เอฟ *cked อั๊พ ทริง วี ดู)
What A Nightmare Come True
(ว๊อท ดา ไนท์แมร์ คัม ทรู)
Or A Playground If We Choose
(ออ รา เพลย์กราวด์ อิ๊ฟ วี ชู๊ส)
And I Choose
(แอนด์ ดาย ชู๊ส)

Look At Me I’m Swollen
(ลุ๊ค แกท มี แอม ซโวลเล็น)
Like A Banana Fish Now
(ไล๊ค เก บะแนนอะ ฟิช นาว)
I’m Never Gonna Make It Out Of My Hole
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เม้ค อิท เอ๊าท อ็อฝ มาย โฮล)
But I Keep On Laughing
(บั๊ท ไอ คี๊พ ออน ลาฟอิง)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
There’s Dozens Of Reasons For Explaining My Soul
(แดร์ ดออเซน อ็อฝ รี๊ซั่น ฟอร์ เอคซฺเปนนิง มาย โซล)
When I Was A Teenager
(เว็น นาย วอส ซา ทีนเอเจอะ)
S*ckin’ Booze With The Vatos
(เอส *ckin บูส วิธ เดอะ Vatos)
Discussing Who Was Gonna Live To Be 21
(Discussings ฮู วอส กอนนะ ไล้ฝ ทู บี 21)
They Said They Wouldn’t Make It
(เด เซ็ด เด วูดดึ่น เม้ค อิท)
They Didn’t Make It
(เด ดิ๊นอิน เม้ค อิท)
We’re All Naked When The Day Is Said And Done
(เวีย ออล เน๊คเค่ด เว็น เดอะ เดย์ อีส เซ็ด แอนด์ ดัน)
This Is Life
(ดิส ซิส ไล๊ฟ)
What A F*cked Up Thing We Do
(ว๊อท ดา เอฟ *cked อั๊พ ทริง วี ดู)
What A Nightmare Come True
(ว๊อท ดา ไนท์แมร์ คัม ทรู)
Or A Playground If We Choose
(ออ รา เพลย์กราวด์ อิ๊ฟ วี ชู๊ส)
And I Choose
(แอนด์ ดาย ชู๊ส)

Don’t Know Who Made This All Come True
(ด้อนท์ โนว์ ฮู เมด ดิส ซอร์ คัม ทรู)
But Now While You’re Here
(บั๊ท นาว ไวล์ ยัวร์ เฮียร)
You Just Gotta Do What You Gotta Do
(ยู จั๊สท กอททะ ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู)
Now If I Wasn’t Such A Weenie
(นาว อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น ซัช อะ วีนี)
Do You Think You’d Still Love Me
(ดู ยู ทริ๊งค ยูต สทิลล ลัฝ มี)
Pretending I’m An Airplane On The Living
(พรีเทนดิง แอม แอน แอพเลน ออน เดอะ ลีฝอิง)
Room Floor
(รูม ฟลอร์)
But Like A Lovely Generator
(บั๊ท ไล๊ค เก ลัฝลิ เจนเออะเรเทอะ)
You Stand Right By Me
(ยู สแทนด์ ไร๊ท บาย มี)
And If Words Were Wisdom I’d Be Talking
(แอนด์ อิ๊ฟ เวิร์ด เวอ วีสดัม อาย บี ทอคอิง)
Even More
(อี๊เฝ่น โม)
So I Keep On Falling
(โซ ไอ คี๊พ ออน ฟ๊อลิง)
As I’m Looking Back Above Me
(แอส แอม ลุคอิง แบ็ค อะโบ๊ฝ มี)
Watching As My Mama Just Becomes A Little Dot
(วัทชิง แอส มาย มามะ จั๊สท บีคัม ซา ลิ๊ทเทิ่ล ดอท)
Now I’m Like Deniro
(นาว แอม ไล๊ค Deniro)
I’m Amarillo
(แอม Amarillo)
And I’ll Never Know When I Hit The Ground
(แอนด์ แอล เน๊เฝ่อร์ โนว์ เว็น นาย ฮิท เดอะ กราวนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Choose คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น