เนื้อเพลง Living In The Moment คำอ่านไทย Jason Mraz

If this life is one act
(อิฟ ที ไลฟ อีส วัน แอ็คท)
Why do we lay all these traps
(ฮไว ดู วี เล ออล ฑิส ทแร็พ)
We put them right in our path
(วี พัท เฑ็ม ไรท อิน เอ๊า พาธ)
When we just wanna be free
(ฮเว็น วี จัซท วอนนา บี ฟรี)

I will not waste my days
(ไอ วิล น็อท เวซท ไม เด)
Making up all kinds of ways
(เมคอิง อัพ ออล ไคนด อ็อฝ เว)
To worry ’bout all the things
(ทู เวอริ เบาท ดอร์ เดอะ ธิง)
That will not happen to me
(แดท วิล น็อท แฮพเพ็น ทู มี)

So I just let go
(โซ ไอ จัซท เล็ท โก)
Of what I know I don’t know
(อ็อฝ ฮว็อท ไอ โน ไอ ด้อนท์ โน)
And I know I only do this by
(แอ็นด ดาย โน ไอ โอ๊นลี่ ดู ที ไบ)

Living in the moment
(ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)
Living my life
(ลีฝอิง ไม ไลฟ)
Easy and breezy
(อีสอิ แอ็นด บรีสอิ)
With peace in my mind
(วิฑ พีซ อิน ไม ไมนด)
With peace in my heart
(วิฑ พีซ อิน ไม ฮาท)
With peace in my soul
(วิฑ พีซ อิน ไม โซล)
Wherever I’m going,
(ฮแวเรฝเออะ แอม โกอิ้ง ,)
I’m already home
(แอม ออลเรดอิ โฮม)
Living in the moment
(ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)

I’m letting myself off the hook
(แอม เลทดิง ไมเซลฟ ออฟฟ เดอะ ฮุค)
For things I’ve done
(ฟอ ธิง อิฝ ดัน)
I let my past go past
(ไอ เล็ท ไม พาซท โก พาซท)
And now I’m having more fun
(แอ็นด เนา แอม แฮฝวิ่ง โม ฟัน)
I’m letting go of the thoughts
(แอม เลทดิง โก อ็อฝ เดอะ ธอท)
That do not make me strong
(แดท ดู น็อท เมค มี ซทร็อง)
And I believe this way
(แอ็นด ดาย บิลีฝ ที เว)
Can feel the same for everyone
(แค็น ฟีล เดอะ เซม ฟอ เอ๊วี่วัน)

And if I fall asleep
(แอ็นด อิฟ ฟาย ฟอล อัซลีพ)
I know you’ll be the one
(ไอ โน โยว บี ดิ วัน)
Who’ll always remind me
(อ๊าว ออลเว ริไมนด มี)

To live in the moment
(ทู ไลฝ อิน เดอะ โมเม็นท)
Living my life
(ลีฝอิง ไม ไลฟ)
Easy and breezy
(อีสอิ แอ็นด บรีสอิ)
With peace in my mind
(วิฑ พีซ อิน ไม ไมนด)
With peace in my heart
(วิฑ พีซ อิน ไม ฮาท)
With peace in my soul
(วิฑ พีซ อิน ไม โซล)
Wherever I’m going,
(ฮแวเรฝเออะ แอม โกอิ้ง ,)
I’m already home
(แอม ออลเรดอิ โฮม)

I can’t walk through life facing backwards
(ไอ แค็นท วอค ธรู ไลฟ เฟซอิง แบคเวิด)
I have tried,
(ไอ แฮ็ฝ ทไร ,)
Tried more than once to just make sure
(ทไร โม แฑ็น วันซ ทู จัซท เมค ฌุร)
And I was denied
(แอ็นด ดาย วอส ดิไน)
The future I’d been searching for
(เดอะ ฟยูเชอะ อาย บีน เซิชอิง ฟอ)
I spun around and hurt no more
(ไอ ซพัน อะเรานด แอ็นด เฮิท โน โม)

By living in the moment
(ไบ ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)
Living my life
(ลีฝอิง ไม ไลฟ)
Easy and breezy
(อีสอิ แอ็นด บรีสอิ)
With peace in my mind
(วิฑ พีซ อิน ไม ไมนด)
With peace in my heart
(วิฑ พีซ อิน ไม ฮาท)
With peace in my soul
(วิฑ พีซ อิน ไม โซล)
Wherever I’m going,
(ฮแวเรฝเออะ แอม โกอิ้ง ,)
I’m already home
(แอม ออลเรดอิ โฮม)

I’m living in the moment
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)
[I’m letting myself off]
([ แอม เลทดิง ไมเซลฟ ออฟฟ ])
I’m living my life
(แอม ลีฝอิง ไม ไลฟ)
[The hook for things I’ve done]
([ เดอะ ฮุค ฟอ ธิง อิฝ ดัน ])
Just takin’ it easy
(จัซท ทอคกิ่น หนิด อีสอิ)
[I let my past go past]
([ ไอ เล็ท ไม พาซท โก พาซท ])
With peace in my mind
(วิฑ พีซ อิน ไม ไมนด)
[And now I’m having more fun]
([ แอ็นด เนา แอม แฮฝวิ่ง โม ฟัน ])
Got peace in my heart
(ก็อท พีซ อิน ไม ฮาท)
[I’m letting go of the thoughts]
([ แอม เลทดิง โก อ็อฝ เดอะ ธอท ])
Got peace in my soul
(ก็อท พีซ อิน ไม โซล)
[That do not make me strong]
([ แดท ดู น็อท เมค มี ซทร็อง ])
Wherever I’m going
(ฮแวเรฝเออะ แอม โกอิ้ง)
[And I believe this way]
([ แอ็นด ดาย บิลีฝ ที เว ])
I’m already home
(แอม ออลเรดอิ โฮม)
[Can be the same for everyone]
([ แค็น บี เดอะ เซม ฟอ เอ๊วี่วัน ])

I’m living in the moment
(แอม ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)
[I’m letting myself off]
([ แอม เลทดิง ไมเซลฟ ออฟฟ ])
I’m living my life
(แอม ลีฝอิง ไม ไลฟ)
[The hook for things I’ve done]
([ เดอะ ฮุค ฟอ ธิง อิฝ ดัน ])
Easy and breezy
(อีสอิ แอ็นด บรีสอิ)
[I let my past go past]
([ ไอ เล็ท ไม พาซท โก พาซท ])
With peace in my mind
(วิฑ พีซ อิน ไม ไมนด)
[And now I’m having more fun]
([ แอ็นด เนา แอม แฮฝวิ่ง โม ฟัน ])
With peace in my heart
(วิฑ พีซ อิน ไม ฮาท)
[I’m letting go of the thoughts]
([ แอม เลทดิง โก อ็อฝ เดอะ ธอท ])
With peace in my soul
(วิฑ พีซ อิน ไม โซล)
[That do not make me strong]
([ แดท ดู น็อท เมค มี ซทร็อง ])
Wherever I’m going
(ฮแวเรฝเออะ แอม โกอิ้ง)
[And I believe this way]
([ แอ็นด ดาย บิลีฝ ที เว ])
I’m already home
(แอม ออลเรดอิ โฮม)
[Can be the same for everyone]
([ แค็น บี เดอะ เซม ฟอ เอ๊วี่วัน ])

Living in the moment
(ลีฝอิง อิน เดอะ โมเม็นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Living In The Moment คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น