เนื้อเพลง Living in a World (They Didn’t Make) คำอ่านไทย Janet Jackson

Children are called the future of an adult world
(ชีลดเร็น อาร์ คอลลํ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ แอน อะดั๊ลท เวิลด)
They are born with spirits so innocent
(เด อาร์ บอน วิธ สพีหริท โซ อิ๊นโนเซ้นท)
Til we teach them how to hate
(ทิล วี ที๊ช เด็ม ฮาว ทู เฮท)
Add to the world’s confusion
(แอ๊ด ทู เดอะ เวิลด ค็อนฟยูฉัน)
We teach our kids rules
(วี ที๊ช เอ๊า คิด รูล)
That we don’t adhere to ourselves
(แดท วี ด้อนท์ แอ๊ดเฮียร ทู เอารเซลฝส)
Right or wrong
(ไร๊ท ออ รอง)
What example can they take
(ว๊อท เอ็กแซ๊มเพิ่ล แคน เด เท้ค)
The people we learn from
(เดอะ พี๊เพิ่ล วี เลิร์น ฟรอม)
Forge the ideas we become
(ฟอจ ดิ ไอเดีย วี บีคัม)

Living in a world they didn’t make
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด เด ดิ๊นอิน เม้ค)
Living in a world that’s filled with hate
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด แด้ท ฟิลล วิธ เฮท)
Living in a world where grown-ups break the rules
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด แวร์ กโรน อัพสฺ เบร๊ค เดอะ รูล)
Living in a world they didn’t make
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด เด ดิ๊นอิน เม้ค)
Paying for a lot of adult mistakes
(เพย์อิง ฟอร์ รา ล็อท อ็อฝ อะดั๊ลท มิสเท้ค)
How much of this madness can they take
(ฮาว มัช อ็อฝ ดิส แมดเน็ซ แคน เด เท้ค)
Our children
(เอ๊า ชีลดเร็น)

Children grow to become our young adults
(ชีลดเร็น โกรว์ ทู บีคัม เอ๊า ยัง อะดั๊ลท)
Problems of the world
(โพร๊เบล่ม อ็อฝ เดอะ เวิลด)
They must learn how to confront
(เด มัสท์ เลิร์น ฮาว ทู คอนฟร้อนทํ)
Doing drugs and joining gangs to rebel
(ดูอิง ดรัก แซน joinings แก๊ง ทู เร๊เบ่ล)
Colors show they belong
(คัลเออะ โชว์ เด บีลอง)
To the social override
(ทู เดอะ โซแฌ็ล override)
Cause they’re living in a space
(ค๊อส เดรว ลีฝอิง อิน อะ สเพ๊ซ)
They feel out of place
(เด ฟีล เอ๊าท อ็อฝ เพลส)

Living in a world they didn’t make
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด เด ดิ๊นอิน เม้ค)
Living in a world that’s filled with hate
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด แด้ท ฟิลล วิธ เฮท)
Living in a world where grown-ups break the rules
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด แวร์ กโรน อัพสฺ เบร๊ค เดอะ รูล)
Living in a world they didn’t make
(ลีฝอิง อิน อะ เวิลด เด ดิ๊นอิน เม้ค)
Paying for a lot of adult mistakes
(เพย์อิง ฟอร์ รา ล็อท อ็อฝ อะดั๊ลท มิสเท้ค)
How much of this madness can they take
(ฮาว มัช อ็อฝ ดิส แมดเน็ซ แคน เด เท้ค)
Our children
(เอ๊า ชีลดเร็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Living in a World (They Didn’t Make) คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น