เนื้อเพลง Doing Time On The Rock Line (1997) คำอ่านไทย Limp Bizkit

[Notes: This song was done live on 93.3 Jacksonville radio.
([ โน๊ท : ดิส ซ็อง วอส ดัน ไล้ฝ ออน 93 3 Jacksonville เร๊ดิโอ)
It’s a one time only performance. Notice that the lyrics are
(อิทซ ซา วัน ไทม์ โอ๊นลี่ เพอะฟอแม็นซ โน๊ทิซ แดท เดอะ ลีริค แซร์)
mixes of ” Show Me What You Got ” , ” Counterfeit ” , and ” Cambodia ” .
(mixes อ็อฝ ” โชว์ มี ว๊อท ยู ก็อท ” , ” เคานเทอะฟิท ” , แอนด์ ” แค็มโบเดียะ “)
Also, the lyrics were required to be somewhat clean for radio,
(อ๊อลโซ , เดอะ ลีริค เวอ รีไควร์ ทู บี ซัมฮว็อท คลีน ฟอร์ เร๊ดิโอ ,)
I think you’ll notice where the band had to change some words.]
(ไอ ทริ๊งค โยว โน๊ทิซ แวร์ เดอะ แบนด์ แฮ็ด ทู เช้งจํ ซัม เวิร์ด ])

3…4…Alright everybody out there.
(3 4 ออลไร๊ท เอวี่บอดี้ เอ๊าท แดร์)
Comin’ to ya live from 93.3 Jacksonville, Florida.
(คัมอิน ทู ยา ไล้ฝ ฟรอม 93 3 Jacksonville , ฟอรีดา)
We’re Limp Bizkit, check it out.
(เวีย ลิมพ บิซคิท , เช็ค อิท เอ๊าท)

I been around the world and then some.
(ไอ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์ เด็น ซัม)
Dum ditty dum kid where you comin’ from?
(ดัม ดีททิ ดัม คิด แวร์ ยู คัมอิน ฟรอม)
I went from the garage to steppin’ on these stages,
(ไอ เว็นท ฟรอม เดอะ กะราฉ ทู สเตปปิน ออน ฑิส สเท๊จ ,)
outrageous rhymes left my mind,
(เอาทเรจัซ ไรม เล๊ฟท มาย ไมนด์ ,)
and soon became contagious.
(แอนด์ ซูน บิเคม ค็อนเทจัซ)
An MC with bad habits,
(แอน เอมซี วิธ แบ้ด แฮ๊บบิท ,)
I am, see a mic and I grab it.
(ไอ แอ็ม , ซี อะ ไมคะ แอนด์ ดาย แกร๊บ อิท)
So scary ain’t it?
(โซ สเกลี่ เอน ดิธ)

I’m comin’ raw with no corrections,
(แอม คัมอิน รอว์ วิธ โน เคาะเรคฌัน ,)
Servin’ all perfections
(เซิฝวิน ออล เพอะเฟคฌัน)
For what I do with my erections.
(ฟอร์ ว๊อท ไอ ดู วิธ มาย อิเรคฌัน)
So dream on. And dream until your dream comes true.
(โซ ดรีม ออน แอนด์ ดรีม อันทิล ยุร ดรีม คัม ทรู)
Reality check kid, that’s why you’re on the deck, kid.
(ริแอลอิทิ เช็ค คิด , แด้ท วาย ยัวร์ ออน เดอะ เด็ค , คิด)
While you’re in your car, no matter where you are.
(ไวล์ ยัวร์ อิน ยุร คารํ , โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู อาร์)
You lip sink these jams ’cause you’re far from a superstar.
(ยู ลิพ ซิ๊งค ฑิส แจม ค๊อส ยัวร์ ฟาร์ ฟรอม มา ซูเปอร์สตาร์)
And if you’re lonely, hoe.
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ โลนลิ , โฮ)
I ain’t the one that gives a damn, hoe.
(ไอ เอน ดิ วัน แดท กี๊ฝ ซา แดมนํ , โฮ)
I like it so low.
(ไอ ไล๊ค อิท โซ โลว)
No need to brag about the Heiny, ’cause I’m on the deal,
(โน นี๊ด ทู บแร็ก อะเบ๊าท เดอะ Heiny , ค๊อส แอม ออน เดอะ ดีล ,)
And b*tches still find me.
(แอนด์ บี *tches สทิลล ไฟนด์ มี)

And since I got a record on the billboard,
(แอนด์ ซิ๊นซ ไอ ก็อท ดา เร๊คขอร์ด ออน เดอะ billboard ,)
You fish talkin’ bands, with demos in your hands,
(ยู ฟิช ทอคกิ่น แบนด์ , วิธ เดโม ซิน ยุร แฮนด์ ,)
Always up my ass, askin’ me if I’ma sign ’em.
(ออลเว อั๊พ มาย อาซ , แอสกิน มี อิ๊ฟ แอมอา ซายน เอ็ม)
But ya, don’t flow, it don’t flow.
(บั๊ท ยา , ด้อนท์ โฟลว์ , อิท ด้อนท์ โฟลว์)
I catch a buzz with the Dom Perignon.
(ไอ แค็ทช อะ บัส วิธ เดอะ ดัม เพริงนอน)
When Jerry Springer’s on, no need to carry on.
(เว็น เจริ สปิงเงอ ออน , โน นี๊ด ทู แค๊รรี่ ออน)
What’s with all the frustration,
(ว๊อท วิธ ออล เดอะ ฟรัซทเรฌัน ,)
Need a demonstration, punk, to check the variation.
(นี๊ด อะ เดมันซทเรฌัน , พรัค , ทู เช็ค เดอะ แฝริเอฌัน)
I might need to be dazed when I taste your lyrical waste, punk.
(ไอ ไมท นี๊ด ทู บี เดย์ เว็น นาย เท๊ซท ยุร ลีริแค็ล เวซท , พรัค)
Because your lyrical styles, are lyrical what?
(บิคอส ยุร ลีริแค็ล สไทล์ , อาร์ ลีริแค็ล ว๊อท)
I make hysterical piles of all you lyrical sl*ts.
(ไอ เม้ค ฮิซเทริแค็ล ไพล์ อ็อฝ ออล ยู ลีริแค็ล sl*ts)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m doin’ time on the rock line [repeats 2x].
(แอม โดย ไทม์ ออน เดอะ ร๊อค ไลน์ [ รีพี๊ท 2x ])
I’m doin’ time.
(แอม โดย ไทม์)

Mish mosh up in the brain, I’m on my cycle.
(Mish มอสชฺ อั๊พ อิน เดอะ เบรน , แอม ออน มาย ไซ๊เคิ้ล)
Like ’em highways, my ways, they’re up and down like the Dow Jones.
(ไล๊ค เอ็ม ไฮฮเวย์ , มาย เวย์ , เดรว อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค เดอะ เดา โจเนส)
I bust these microphones, don’t exaggerate.
(ไอ บัซท ฑิส ไมคโระโฟน , ด้อนท์ เอ็กแซ๊กเกอร์เหรท)
I keep it real and only speak about this sh[record scratches]t I hate.
(ไอ คี๊พ อิท เรียล แอนด์ โอ๊นลี่ สพี๊ค อะเบ๊าท ดิส ฌะ [ เร๊คขอร์ด ซแคทเช็ด ] ที ไอ เฮท)
Don’t hate your people, just the ‘tudes.
(ด้อนท์ เฮท ยุร พี๊เพิ่ล , จั๊สท เดอะ ทยูด)
The attitudes, lose the attitude, and I won’t be freakin’ mad at you.
(ดิ แอ๊ททิจูด , ลู้ส ดิ แอ๊ททิจูด , แอนด์ ดาย ว็อนท บี ฟริกคิน แม้ด แอ็ท ยู)

But if you’re bitin’ don’t be frightened, kid.
(บั๊ท อิ๊ฟ ยัวร์ บิทดิน ด้อนท์ บี ไฟท์อึน , คิด)
I’m sorta likin’ what you’re stealin’,
(แอม โซร์ดา ลิกคิน ว๊อท ยัวร์ สติลลิน ,)
Your open wound style needed some healin’.
(ยุร โอ๊เพ่น วูนด์ สไทล์ นี๊ด ซัม healin)
You’re shut down by my flow, I’m glad you know,
(ยัวร์ ชั๊ท เดาน บาย มาย โฟลว์ , แอม แกล๊ด ยู โนว์ ,)
Behind the spark I got the phattest freakin’ live show.
(บีฮายน์ เดอะ สพ๊าร์ค ไอ ก็อท เดอะ phattest ฟริกคิน ไล้ฝ โชว์)
You feel the tension?
(ยู ฟีล เดอะ เท๊นชั่น)
The eyeballs in your socket can’t comprehend how I rock it.
(ดิ อายบอลสฺ ซิน ยุร ซอคเค็ท แค็นท คอมพรีเฮ็นดํ ฮาว ไอ ร๊อค อิท)
You can’t stop it.
(ยู แค็นท สท๊อพ อิท)
You’re like the way that I live it, you need it.
(ยัวร์ ไล๊ค เดอะ เวย์ แดท ไอ ไล้ฝ อิท , ยู นี๊ด ดิท)
Your demo tape, punk, I inspected, then ejected.
(ยุร เดโม เท๊พ , พรัค , ไอ อินสเพ๊คท , เด็น อีเจ็คท)

Who survives at the end of the day?
(ฮู เซอร์ไฝ๊ฝ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์)
With too much airplay, huh?
(วิธ ทู มัช แอร์เพลย์ , ฮู)
I’m gonna keep it all underground.
(แอม กอนนะ คี๊พ อิท ดอร์ อันเดิกเรานด)

I’m doin’ rhyme on the dime line,
(แอม โดย ไรม ออน เดอะ ไดม ไลน์ ,)
I’m doin’ time on the rock line.
(แอม โดย ไทม์ ออน เดอะ ร๊อค ไลน์)
I’m doin’ rhyme on the dime line,
(แอม โดย ไรม ออน เดอะ ไดม ไลน์ ,)
I’m doin’ time on the rock line.
(แอม โดย ไทม์ ออน เดอะ ร๊อค ไลน์)

Hey man wake up and smell the concrete,
(เฮ แมน เว้ค อั๊พ แอนด์ สเมลล์ เดอะ ค๊อนครีท ,)
Strange to see you’ve changed like the phat beat.
(สเทร๊งจ ทู ซี ยู๊ฟ เช้งจํ ไล๊ค เดอะ แฟททฺ บีท)
Could be identity crisis, but I can’t bite this.
(เคิด บี ไอเดนทิทิ ไคร๊สิส , บั๊ท ไอ แค็นท ไบ้ท์ ดิส)
Reality bites, but that’s what life is.
(ริแอลอิทิ ไบ้ท์ , บั๊ท แด้ท ว๊อท ไล๊ฟ อีส)
Pitiful you, your hideous behavior,
(พีทอิฟุล ยู , ยุร ฮีดเอียซ บิเฮฟเยอะ ,)
Hate what God gave ya, fakin’ all the flavor.
(เฮท ว๊อท ก๊อด เกฝ ยา , เฟกิน ออล เดอะ ฟเลเฝอะ)
Artificial minds, seekin’ out the new trends.
(อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล ไมนด์ , ซีคิน เอ๊าท เดอะ นิว เทร็นด)
Get in where you fit in.
(เก็ท อิน แวร์ ยู ฟิท อิน)
Quit thinkin’ like a has-been.
(ควิท ติ้งกิน ไล๊ค เก แฮ็ส บีน)

Diggin’ in my culture.
(ดิคกิน อิน มาย คั๊ลเจอร์)
Let me let you punks know I’m an old school soldier.
(เล็ท มี เล็ท ยู พรัค โนว์ แอม แอน โอลด์ สคูล โซ๊ลเจ้อร์)
With the funk flow.
(วิธ เดอะ ฟังค โฟลว์)
A damn shame you gotta change yourself,
(อะ แดมนํ เชม ยู กอททะ เช้งจํ ยุรเซลฟ ,)
Because you’re sick of yourself,
(บิคอส ยัวร์ ซิ๊ค อ็อฝ ยุรเซลฟ ,)
Well I’m sick of you too.
(เวลล แอม ซิ๊ค อ็อฝ ยู ทู)

Doin’ time on the rock line.
(โดย ไทม์ ออน เดอะ ร๊อค ไลน์)

I wanna shout out right here, everybody out there,
(ไอ วอนนา เช๊าท เอ๊าท ไร๊ท เฮียร , เอวี่บอดี้ เอ๊าท แดร์ ,)
In the world, listen to the Rockline.
(อิน เดอะ เวิลด , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ Rockline)
This goes out to you.
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู ยู)

Uh. I’d like to give a shout out to Interscope.
(อา อาย ไล๊ค ทู กี๊ฝ อะ เช๊าท เอ๊าท ทู Interscope)
Dig a big shout out to Georgeson.
(ดีกกํ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู Georgeson)
Got a big shout out to 311.
(ก็อท ดา บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู 311)
And a big shout out to KoRn.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู ครอน)
I got a big shout out to The Deftones.
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู เดอะ Deftones)
I got a big shout to Primus.
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก เช๊าท ทู พไรมัซ)
And a big shout out to The Firm.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู เดอะ เฟิร์ม)
And a big shout out to Sevendust.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู Sevendust)
And a big shout out to Powerman 5000.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู Powerman 5000)
And a big shout out to Coal.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู โคล)
And a big shout out to Soulfly.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู Soulfly)
And a big shout out to Ross Robinson.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู หรอช โรบินเซิน)
And a big shout out to Orgy.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู ออจิ)
And a big shout out Jenny Barnes.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท เจนนิ เบินสฺ)
And a big shout out to Richie.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู ริชชี่)
And a big shout out to Nick.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู นิค)
And a big shout out to Yetti.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู Yetti)
And a big shout out to Bruce.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู บรูซ)
And a big shout out to Junior.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู จู๊เหนี่ย)
And a big shout out to ADIDAS.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู ADIDAS)
And a big shout out to Travel Gear.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู แทร๊เฝ่ล เกียร์)
And a big shout out to Tone Loce.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู โทน Loce)
And a big shout out to Ibanez.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู Ibanez)
And a big shout out to Indigo Ranch.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู อีนดิโก แร็นช)
And a big shout out to Orange County Percussion.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู อ๊อเร้นจ เคานทิ เพอะคัฌอัน)
And a big shout out to Bob at the Rockline.
(แอนด์ อะ บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู บ็อบ แอ็ท เดอะ Rockline)
Big shout out to Bob at the Rockline [repeats].
(บิ๊ก เช๊าท เอ๊าท ทู บ็อบ แอ็ท เดอะ Rockline [ รีพี๊ท ])
[At the Rockline.]
([ แอ็ท เดอะ Rockline ])

Got it live, straight from Jacksonville.
(ก็อท ดิธ ไล้ฝ , สเทร๊ท ฟรอม Jacksonville)
Limp Bizkit on the mic, punk.
(ลิมพ บิซคิท ออน เดอะ ไมคะ , พรัค)

Radio Announcer: Limp Bizkit: Doing Time On The Rockline.
(เร๊ดิโอ แอ็นเนานเซอะ : ลิมพ บิซคิท : ดูอิง ไทม์ ออน เดอะ Rockline)
You can shout out to me anytime, you guys.
(ยู แคน เช๊าท เอ๊าท ทู มี เอนี่ไทม์ , ยู กาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doing Time On The Rock Line (1997) คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น