เนื้อเพลง Anything else but The Truth คำอ่านไทย The Honorary Title

Pulled from seclusion, dragged out of our room
(พูลล ฟรอม ซิคลูฉัน , แดรงชฺ เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า รูม)
This construction is perfectly obstructing our view
(ดิส ค็อนสทรัคฌัน อีส เพอเฟ็คทลิ obstructings เอ๊า ฝิว)
Paired up and placed back on to our path
(แพ อั๊พ แอนด์ เพลส แบ็ค ออน ทู เอ๊า พาธ)
Compressed in this space that frames an awkward act
(คอมเพรส อิน ดิส สเพ๊ซ แดท เฟรม แอน ออคเวิด แอ๊คท)
The chance to make it last has come and gone
(เดอะ แช้นซํ ทู เม้ค อิท ล๊าสท แฮ็ส คัม แอนด์ กอน)

Glass shatters with an unsteady grip
(กล๊าสส แฌทเทอะ วิธ แอน อันซเทดอิ กริพ)
No chance to catch the blood as it comes rushing in
(โน แช้นซํ ทู แค็ทช เดอะ บลัด แอส ซิท คัม รูซชิง อิน)
Too quickly pumping out from the inside
(ทู ควีคลิ พัมปิง เอ๊าท ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์)
Dripping into patterns strewn across my thigh
(ดรีพพิง อิ๊นทู แพ๊ทเทอร์น ซทรูน อะคร๊อส มาย ไธ)

Each drop spreads and spells a passage
(อีช ดรอพ สเพร๊ด แซน สเพลล ซา แพซซิจ)
Soon I’ll reclaim this dull history
(ซูน แอล ริคเลม ดิส ดัล ฮิสทรี่)
The seamstress weaves shut the stitches
(เดอะ ซีมซทเร็ซ วีฝ ชั๊ท เดอะ stitches)
But re-opens the same memory
(บั๊ท รี โอ๊เพ่น เดอะ เซม เม๊มโมรี่)

Two years have passed and nothings changed, that’s alright
(ทู เยียร์ แฮ็ฝ พาสส แอนด์ นัธอิง เช้งจํ , แด้ท ออลไร๊ท)
Still you just wait for that embrace, it’s alright
(สทิลล ยู จั๊สท เว้ท ฟอร์ แดท เอ็มเบรซ , อิทซ ออลไร๊ท)
There is only one thing that has yet to be said, I am holding back
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ทริง แดท แฮ็ส เย๊ท ทู บี เซ็ด , ไอ แอ็ม โฮลดิง แบ็ค)
There is only one thing that has yet to be said, and it’s alright.
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ทริง แดท แฮ็ส เย๊ท ทู บี เซ็ด , แอนด์ อิทซ ออลไร๊ท)
Well it’s alright.
(เวลล อิทซ ออลไร๊ท)

Doesn’t matter there’s no reason to persist
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แดร์ โน รี๊ซั่น ทู เพอร์ซิสท)
While avoiding all but that kiss
(ไวล์ อว้อยดิ้ง ออล บั๊ท แดท คิซ)
Scraping cheek with your passionless lips
(Scrapings ชีค วิธ ยุร passionless ลิพ)
From your side of things it’s not quite over with
(ฟรอม ยุร ไซด์ อ็อฝ ทริง อิทซ น็อท ไคว๊ โอ๊เฝ่อร วิธ)

Well I don’t think that you warrant anything else but the truth
(เวลล ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ยู วอร์แร๊นท เอนอิธิง เอ๊ลส บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ)
Sorry, this time I’ve out done it
(ซ๊อรี่ , ดิส ไทม์ แอฝ เอ๊าท ดัน อิท)
But I know that, I know that you’ll lose
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท , ไอ โนว์ แดท โยว ลู้ส)

I don’t think that she noticed that there was anything wrong at all
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ชี โน๊ทิซ แดท แดร์ วอส เอนอิธิง รอง แอ็ท ดอร์)
Finally I’m free to leave
(ไฟแน็ลลิ แอม ฟรี ทู ลี๊ฝ)
I don’t ever really want to pull and push again unless you’re gonna fall
(ไอ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู พูลล แอนด์ พุช อะเกน อันเล๊ซ ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์)
There is only one thing that has yet to be said, I am holding back
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ทริง แดท แฮ็ส เย๊ท ทู บี เซ็ด , ไอ แอ็ม โฮลดิง แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything else but The Truth คำอ่านไทย The Honorary Title

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น