เนื้อเพลง Wordplay คำอ่านไทย Jason Mraz

I’ve been all around the world, I’ve been a new sensation
(อิฝ บีน ออล อะเรานด เดอะ เวิลด , อิฝ บีน อะ นยู เซ็นเซฌัน)
But it doesn’t really matter, in this g-generation
(บัท ดิธ ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ , อิน ที จี เจเนอะเรฌัน)
The sophmore slump is an uphill battle
(เดอะ ซอฟมอร์ ซลัมพ อีส แอน อัพฮิล แบ๊ทเทิ้ล)
And someone said that ain’t my scene
(แอ็นด ซัมวัน เซ็ด แดท เอน ไม ซีน)

‘Cause they need a new song, like a new religion
(คอส เฑ เน อะ นยู ซ็อง , ไลค เก นยู ริลีจอัน)
Music for the television, I can’t do the long division
(มยูสิค ฟอ เดอะ เทลิฝีฉอัน , ไอ แค็นท ดู เดอะ ล็อง ดิฝีฉอัน)
Someone do the math
(ซัมวัน ดู เดอะ แมตซฺ)
For the record label puts me on the shelf up in the freezer
(ฟอ เดอะ เรคออด เลเบ็ล พัท มี ออน เดอะ เฌ็ลฟ อัพ อิน เดอะ ฟรีสเออะ)
Gotta find another way to live the life of leisure
(กอททะ ไฟนด แอะนัธเออะ เว ทู ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ ลีเฉอะ)

So I drop my top, mix and a mingle
(โซ ไอ ดร็อพ ไม ท็อพ , มิคซ แอ็นด อะ มิกเกิล)
Is everybody ready for the single and it goes
(อีส เอวี่บอดี้ เรดอิ ฟอ เดอะ ซิ๊งเกิ้ล แอ็นด ดิท โกซ)

Ha la la la la, l-listen closer to the verse I lay
(ฮา ลา ลา ลา ลา , แอล ลิ๊สซึ่น โคลเซอร์ ทู เดอะ เฝิซ ไอ เล)
Ha la la la la, it’s all about the wordplay
(ฮา ลา ลา ลา ลา , อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)
Ha la la la love, the wonderful thing it does
(ฮา ลา ลา ลา ลัฝ , เดอะ วันเดอะฟุล ธิง อิท โด)
Because, because
(บิคอส , บิคอส)
I am the wizard of ooh’s and ah’s and fa-la-la’s
(ไอ แอ็ม เดอะ วีสเอิด อ็อฝ อู้ แซน ahs แซน ฟา ลา ลาส)
Yeah the Mr. A to Z, they say I’m all about the wordplay
(เย่ เดอะ มีซเทอะ รา ทู ซี , เฑ เซ แอม ออล อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)

When it’s time to get ill I got your remedy
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู เก็ท อิล ไอ ก็อท ยุร เรมอิดิ)
For those who don’t remember me
(ฟอ โฑส ฮู ด้อนท์ ริเมมเบอะ มี)
Well let me introduce you to my style
(เว็ล เล็ท มี อีนทโระดยูซ ยู ทู ไม ซไทล)
I try to keep a jumble in the lyrics, never mumble
(ไอ ทไร ทู คีพ อะ จัมบล อิน เดอะ ลีริค , เนฝเออะ มันเบอ)
When the music’s makin’ people tongue-tied
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค เมกิน พี๊เพิ่ล ทัง ไท)

You want a new song, like a new religion
(ยู ว็อนท ดา นยู ซ็อง , ไลค เก นยู ริลีจอัน)
Music for the television, I can’t do the long division
(มยูสิค ฟอ เดอะ เทลิฝีฉอัน , ไอ แค็นท ดู เดอะ ล็อง ดิฝีฉอัน)
Someone do the math
(ซัมวัน ดู เดอะ แมตซฺ)
For the people write me off like I’m a one-hit wonder
(ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล ไรท มี ออฟฟ ไลค แอม มา วัน ฮิท วันเดอะ)
Gotta find another way to keep from goin’ under
(กอททะ ไฟนด แอะนัธเออะ เว ทู คีพ ฟร็อม โกอิน อันเดอะ)

Pull out the stops, got your attention
(พุล เอาท เดอะ ซท็อพ , ก็อท ยุร แอ็ทเทนฌัน)
I guess it’s time again for me to mention, the wordplay
(ไอ เก็ซ อิทซ ไทม อะเกน ฟอ มี ทู เมนฌัน , เดอะ เหวิดเพล)

Ha la la la la, l-listen closer to the words I lay
(ฮา ลา ลา ลา ลา , แอล ลิ๊สซึ่น โคลเซอร์ ทู เดอะ เวิด ซาย เล)
Ha la la la la, it’s all about the wordplay
(ฮา ลา ลา ลา ลา , อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)
Ha la la la love, the wonderful thing it does
(ฮา ลา ลา ลา ลัฝ , เดอะ วันเดอะฟุล ธิง อิท โด)
Because, because
(บิคอส , บิคอส)
I am the wizard of ooh’s and ah’s and fa-la-la’s
(ไอ แอ็ม เดอะ วีสเอิด อ็อฝ อู้ แซน ahs แซน ฟา ลา ลาส)
Yeah the Mr. A to Z, they say I’m all about the wordplay
(เย่ เดอะ มีซเทอะ รา ทู ซี , เฑ เซ แอม ออล อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)

I built a bridge across the stream of consciousness
(ไอ บิลท ดา บริจ อัครอซ เดอะ ซทรีม อ็อฝ คอนฌัซเน็ซ)
That always seems to be a flowin’
(แดท ออลเว ซีม ทู บี อะ โฟว์วิน)
But I don’t know which way my brain is goin’
(บัท ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช เว ไม บเรน อีส โกอิน)
Oh the rhymin’ and the timin’
(โอ เดอะ ไรม์มิน แอ็นด เดอะ ทิมมิน)
Keeps the melodies inside of me
(คีพ เดอะ เมโลดีสฺ อีนไซด อ็อฝ มี)
And they’re climbin’ till I’m running out of air
(แอ็นด เดรว แคลมบิน ทิล แอม รันนิง เอาท อ็อฝ แอ)

Are you prepared to take a dive into the deep end of my head
(อาร์ ยู พริแพ ทู เทค เก ไดฝ อีนทุ เดอะ ดีพ เอ็นด อ็อฝ ไม เฮ็ด)
Are you listening to a single word I’ve said?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิด อิฝ เซ็ด)

Ah la la la la la la, listen closer to the words I say
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลิ๊สซึ่น โคลเซอร์ ทู เดอะ เวิด ซาย เซ)
Ah la la la la, I’m stickin’ to the wordplay
(อา ลา ลา ลา ลา , แอม สตริคกินทู เดอะ เหวิดเพล)
Ah la la la love, the wonderful thing it does
(อา ลา ลา ลา ลัฝ , เดอะ วันเดอะฟุล ธิง อิท โด)
Because, because
(บิคอส , บิคอส)
I am the wizard of ooh’s and ah’s and fa-la-la’s
(ไอ แอ็ม เดอะ วีสเอิด อ็อฝ อู้ แซน ahs แซน ฟา ลา ลาส)
Yeah the Mr. A to Z, they say I’m all about the wordplay
(เย่ เดอะ มีซเทอะ รา ทู ซี , เฑ เซ แอม ออล อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)

Ha la la la la, I’m all about the wordplay
(ฮา ลา ลา ลา ลา , แอม ออล อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)
Ha la la la la, I’m stickin’ with the wordplay
(ฮา ลา ลา ลา ลา , แอม สตริคกินวิฑ เดอะ เหวิดเพล)
Ha la la la love, I love the wonderful thing it does
(ฮา ลา ลา ลา ลัฝ , ไอ ลัฝ เดอะ วันเดอะฟุล ธิง อิท โด)
Because, because
(บิคอส , บิคอส)
The ooh’s and ah’s and fa-la-la’s are back in love
(ดิ อู้ แซน ahs แซน ฟา ลา ลาส แซร์ แบ็ค อิน ลัฝ)
For the Mr. A to Z they say, is all about the wordplay
(ฟอ เดอะ มีซเทอะ รา ทู ซี เฑ เซ , อีส ซอร์ อะเบาท เดอะ เหวิดเพล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wordplay คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น