เนื้อเพลง Playboy คำอ่านไทย Teena Marie

Did he catch my eye
(ดิด ฮี แค็ทช มาย อาย)
Well, is the sun up in the sky
(เวลล , อีส เดอะ ซัน อั๊พ อิน เดอะ สกาย)

And ain’t I a woman-say yes I am
(แอนด์ เอน ไอ อะ วู๊แม่น เซย์ เย็ซ ซาย แอ็ม)
He made me shake it, he made me
(ฮี เมด มี เช้ค อิท , ฮี เมด มี)
break it
(เบร๊ค อิท)
When I didn’t wanna break it, he’s
(เว็น นาย ดิ๊นอิน วอนนา เบร๊ค อิท , อีส)
a playboy
(อะ พเลบอย)
Pinstripe suits and a rap that
(Pinstripe ซุ๊ท แซน อะ แร็พ แดท)
wouldn’t quit
(วูดดึ่น ควิท)
Carte Blanche attitude-say baby
(คาท เบลนชฺ แอ๊ททิจูด เซย์ เบ๊บี้)
this is it
(ดิส ซิส อิท)
Too raw, come to Z Casbah
(ทู รอว์ , คัม ทู ซี Casbah)
And he isn’t even French, he’s just
(แอนด์ ฮี อีสซึ่น อี๊เฝ่น ฟเร็นช , อีส จั๊สท)
a playboy
(อะ พเลบอย)
So fine, you know the kind
(โซ ไฟน , ยู โนว์ เดอะ ไคนด์)
” Makes me wanna holler, hey I’m
(” เม้ค มี วอนนา ฮอลเลอะ , เฮ แอม)
throwin’ up both of my hands ”
(โตวอิน อั๊พ โบทรฺ อ็อฝ มาย แฮนด์ “)
Understand me when I say yeah
(อั๊นเด้อรสแทนด มี เว็น นาย เซย์ เย่)
I’m gonna shake it to the one I
(แอม กอนนะ เช้ค อิท ทู ดิ วัน ไอ)
love the best-playboy
(ลัฝ เดอะ เบ๊สท์ พเลบอย)
I’m gonna break it-break it to the
(แอม กอนนะ เบร๊ค อิท เบร๊ค อิท ทู เดอะ)
east and west
(อี๊สท แอนด์ เว๊สท)
Serious Love
(ซี๊เรี๊ยส ลัฝ)
When he loves me yeah
(เว็น ฮี ลัฝ มี เย่)
Oh I love my playboy,got to let
(โอ ไอ ลัฝ มาย พเลบอย , ก็อท ทู เล็ท)
him in
(ฮิม อิน)
Ooo he’s gotten under,
(อู้ อีส กอททน อั๊นเด้อร ,)
underneath my skin
(อันเดอะนีธ มาย สกิน)

Did he blow my mind-well is there
(ดิด ฮี โบลว์ มาย ไมนด์ เวลล อีส แดร์)
rhythm in the time
(ริธึ่ม อิน เดอะ ไทม์)
And ain’t he-a-clockin’-say yes
(แอนด์ เอน ฮี อะ คอกคิน เซย์ เย็ซ)
he is
(ฮี อีส)
He made me shake it, he made me
(ฮี เมด มี เช้ค อิท , ฮี เมด มี)
break it
(เบร๊ค อิท)
When I didn’t want to break it, he’s
(เว็น นาย ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เบร๊ค อิท , อีส)
a playboy
(อะ พเลบอย)
Raw silk shirts and a New York
(รอว์ ซิ้ลค เชิ๊ร์ท แซน อะ นิว ยอค)
leather look
(เล๊เธ่อร์ ลุ๊ค)
Oh and did I mention that he
(โอ แอนด์ ดิด ดาย เม๊นชั่น แดท ฮี)
wrote the book
(โรท เดอะ บุ๊ค)
Too cold or was it too bold
(ทู โคลด์ ออ วอส ซิท ทู โบลดฺ)
When he talked about his
(เว็น ฮี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ฮิส)
etchings, he’s a playboy
(เอชอิง , อีส ซา พเลบอย)
So smooth, you know the moves
(โซ สมู๊ธ , ยู โนว์ เดอะ มู๊ฝ)
Makes ya wanna holler, hey I’m
(เม้ค ยา วอนนา ฮอลเลอะ , เฮ แอม)
throwin’ up both of my hands
(โตวอิน อั๊พ โบทรฺ อ็อฝ มาย แฮนด์)
Understand me when I say yeah
(อั๊นเด้อรสแทนด มี เว็น นาย เซย์ เย่)
I’m gonna shake it to the one I
(แอม กอนนะ เช้ค อิท ทู ดิ วัน ไอ)
Love the best-playboy
(ลัฝ เดอะ เบ๊สท์ พเลบอย)
I’m gonna break it-break it to the
(แอม กอนนะ เบร๊ค อิท เบร๊ค อิท ทู เดอะ)
east and west
(อี๊สท แอนด์ เว๊สท)
You know I love it baby
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ อิท เบ๊บี้)
I’m gonna shake it to the one I
(แอม กอนนะ เช้ค อิท ทู ดิ วัน ไอ)
love the best-playboy
(ลัฝ เดอะ เบ๊สท์ พเลบอย)
I’m gonna break it-break it to the
(แอม กอนนะ เบร๊ค อิท เบร๊ค อิท ทู เดอะ)
east and west
(อี๊สท แอนด์ เว๊สท)
Serious love, when he loves me
(ซี๊เรี๊ยส ลัฝ , เว็น ฮี ลัฝ มี)
yeah
(เย่)
Oh, I love my playboy, got to let
(โอ , ไอ ลัฝ มาย พเลบอย , ก็อท ทู เล็ท)
him in [guys: come get it girl]
(ฮิม อิน [ กาย : คัม เก็ท ดิธ เกิร์ล ])
Got to get him under, underneath
(ก็อท ทู เก็ท ฮิม อั๊นเด้อร , อันเดอะนีธ)
my skin
(มาย สกิน)

I’m gonna shake it and i’m gonna
(แอม กอนนะ เช้ค อิท แอนด์ แอม กอนนะ)

give him all of my love
(กี๊ฝ ฮิม ออล อ็อฝ มาย ลัฝ)
I’m gonna shake and I’m gonna
(แอม กอนนะ เช้ค แอนด์ แอม กอนนะ)
give him all of my love
(กี๊ฝ ฮิม ออล อ็อฝ มาย ลัฝ)
Serious love when he loves me,
(ซี๊เรี๊ยส ลัฝ เว็น ฮี ลัฝ มี ,)
when he loves me
(เว็น ฮี ลัฝ มี)
Is that enough love [guys: yace]
(อีส แดท อีน๊าฟ ลัฝ [ กาย : yace ])
Is that enough love [guys: come get it girl]
(อีส แดท อีน๊าฟ ลัฝ [ กาย : คัม เก็ท ดิธ เกิร์ล ])
Oh I love my playboy
(โอ ไอ ลัฝ มาย พเลบอย)
Got to let him in
(ก็อท ทู เล็ท ฮิม อิน)
Got to get him under, underneath
(ก็อท ทู เก็ท ฮิม อั๊นเด้อร , อันเดอะนีธ)
my skin
(มาย สกิน)
Oh baby, I’m gonna shake it
(โอ เบ๊บี้ , แอม กอนนะ เช้ค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playboy คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น