เนื้อเพลง Confessions Part III คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

Watch this
(ว๊อทช ดิส)

These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Just when I thought I said all I could say I came up up with more secrets to tell you today
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ เซ็ด ออล ไอ เคิด เซย์ ไอ เคม อั๊พ อั๊พ วิธ โม ซี๊เขร็ท ทู เทลล ยู ทูเดย์)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Slip my mind the last two times
(สลิ๊พ มาย ไมนด์ เดอะ ล๊าสท ทู ไทม์)
Silly me, so now I gotta give you part three of my confessions
(ซิ๊ลลี่ มี , โซ นาว ไอ กอททะ กี๊ฝ ยู พาร์ท ทรี อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
First I told you about the skank that I was cheating with,then I mentioned she’s having my kid
(เฟิร์สท ไอ โทลด ยู อะเบ๊าท เดอะ skank แดท ไอ วอส ชีดิง วิธ , เด็น นาย เม๊นชั่น ชี แฮฝวิ่ง มาย คิด)
That’s not all, now I recall more you see, so I’ll give you part three of my confessions
(แด้ท น็อท ดอร์ , นาว ไอ รีคอลล โม ยู ซี , โซ แอล กี๊ฝ ยู พาร์ท ทรี อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Now this is gonna be the hardest thing I ever had to do,Gonna tell you everything I left out of parts one and two
(นาว ดิส ซิส กอนนะ บี เดอะ ฮาร์เดท ทริง ไอ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด ทู ดู , กอนนะ เทลล ยู เอ๊วี่ติง ไอ เล๊ฟท เอ๊าท อ็อฝ พาร์ท วัน แอนด์ ทู)
Like remember when I told you I knew Paulie Shore[Paulie Shore]That’s a lie, I don’t know what I said that for
(ไล๊ค รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย โทลด ยู ไอ นยู พาวลี่ ชอร์ [ พาวลี่ ชอร์ ] แด้ท ซา ไล , ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ เซ็ด แดท ฟอร์)
I borrowed your chapstick[from you]
(ไอ บ๊อโร่ว ยุร chapstick [ ฟรอม ยู ])
I tried out your nose hair trimmer[too]
(ไอ ทไร เอ๊าท ยุร โน้ส แฮร์ ทรีมเมอะ [ ทู ])
And by the way your diamand ring is cubic circonium, I killed your goldfish accidently, just replaced it with another one
(แอนด์ บาย เดอะ เวย์ ยุร diamand ริง อีส คยูบิค circonium , ไอ คิลล์ ยุร โกลฟิช accidently , จั๊สท รีเพลส ดิท วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Just when I thought I said all I could say I needed to get some things off my chest right away
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ เซ็ด ออล ไอ เคิด เซย์ ไอ นี๊ด ทู เก็ท ซัม ทริง ออฟฟ มาย เชสทํ ไร๊ท อะเวย์)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Slipped my mind the last two times, silly me, I guess I gotta give you part three of my confessions
(สลิป มาย ไมนด์ เดอะ ล๊าสท ทู ไทม์ , ซิ๊ลลี่ มี , ไอ เกสส ซาย กอททะ กี๊ฝ ยู พาร์ท ทรี อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
I threw up on your dog last time I had too much to drink
(ไอ ธรู อั๊พ ออน ยุร ด้อกก ล๊าสท ไทม์ ไอ แฮ็ด ทู มัช ทู ดริ๊งค)
There have been times when I’ve peed in your sink
(แดร์ แฮ็ฝ บีน ไทม์ เว็น แอฝ พี อิน ยุร ซิ๊งค)
Don’t know why, but you and I should agree that belongs in part three of my confessions
(ด้อนท์ โนว์ วาย , บั๊ท ยู แอนด์ ดาย เชิด อะกรี แดท บีลอง ซิน พาร์ท ทรี อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Baby forgive me I’m still trying to figure out why I used your toothbrush to clean off the bathroom grought
(เบ๊บี้ ฟอร์กี๊ฝ มี แอม สทิลล ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย ไอ ยู๊ส ยุร toothbrush ทู คลีน ออฟฟ เดอะ บาทรูม grought)
Oh and sometimes in private, I really like to dress up as Shirley Temple and spank myself with a hockey stick[hockey stick]
(โอ แอนด์ ซัมไทม์ ซิน ไพร๊เฝท , ไอ ริแอ็ลลิ ไล๊ค ทู เดรส อั๊พ แอส Shirley เท๊มเพิ่ล แอนด์ ซแพ็งค ไมเซลฟ วิธ อะ ฮอคคิ สทิ๊ค [ ฮอคคิ สทิ๊ค ])
My boss thinks I’m a jerk, I didn’t get that raise. I haven’t changed my underwear in twenty-seven days!
(มาย บอส ทริ๊งค แอม มา เจิค , ไอ ดิ๊นอิน เก็ท แดท เร้ส ไอ แฮฟเวน เช้งจํ มาย อั๊นเด้อร์แวร์ อิน ทเว้นที่ เซเฝ่น เดย์ !)
And when I’m kissing you I fantasize you as a midget
(แอนด์ เว็น แอม คิสซิง ยู ไอ แฟนทาซาย ยู แอส ซา มีจเอ็ท)
I’m so sorry Debbi! I mean Bridget!
(แอม โซ ซ๊อรี่ Debbi ! ไอ มีน Bridget !)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Just when I thought I said all I could say I got a few more secrets I’d like to convey
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ เซ็ด ออล ไอ เคิด เซย์ ไอ ก็อท ดา ฟิว โม ซี๊เขร็ท อาย ไล๊ค ทู คอนเฝย์)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Slipped my mind the last two times, silly me, I guess I gotta give you part three of my confessions
(สลิป มาย ไมนด์ เดอะ ล๊าสท ทู ไทม์ , ซิ๊ลลี่ มี , ไอ เกสส ซาย กอททะ กี๊ฝ ยู พาร์ท ทรี อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Gave you b*ttered toast I dropped and then picked up off the floor
(เกฝ ยู บี *ttered โท๊สท ไอ ดร็อพ แอนด์ เด็น พิค อั๊พ ออฟฟ เดอะ ฟลอร์)
FYI it was not a cold sore
(FYI อิท วอส น็อท ดา โคลด์ โซ)
Ooops my bad, but you’ll be madder at me when I finish part 3 of my confessions
(Ooops มาย แบ้ด , บั๊ท โยว บี แมดเดอะ แรท มี เว็น นาย ฟิ๊หนิช พาร์ท 3 อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)

You don’t know how hard it is for me to tell you this, but remember that shirt that you got me for my birthday? Well, I returned it for store credit. That thing was hideous, what were you thinking?
(ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว ฮาร์ด ดิท อีส ฟอร์ มี ทู เทลล ยู ดิส , บั๊ท รีเม๊มเบ่อร์ แดท เชิ๊ร์ท แดท ยู ก็อท มี ฟอร์ มาย เบริ์ดเดย์ เวลล , ไอ รีเทิร์น ดิท ฟอร์ สโทร์ เคร๊ดิท แดท ทริง วอส ฮีดเอียซ , ว๊อท เวอ ยู ติ้งกิง)
O and by the way, I wasn’t really sick last week, I just didn’t wanna go to your stupid office picnic
(โอ แอนด์ บาย เดอะ เวย์ , ไอ วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ซิ๊ค ล๊าสท วี๊ค , ไอ จั๊สท ดิ๊นอิน วอนนา โก ทู ยุร สทิ๊วผิด อ๊อฟฟิซ พิ๊คนิค)
Oh nd when I told you at breakfast we were all out of rice krispies, what I meant was that there was only enough left for me. Sorry.
(โอ nd เว็น นาย โทลด ยู แอ็ท บเรคฟัซท วี เวอ ออล เอ๊าท อ็อฝ ไร๊ซ์ krispies , ว๊อท ไอ เม็นท วอส แดท แดร์ วอส โอ๊นลี่ อีน๊าฟ เล๊ฟท ฟอร์ มี ซ๊อรี่)

These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Just when I thought I said all I could say, I thought of some more things that should scare you away
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ เซ็ด ออล ไอ เคิด เซย์ , ไอ ธอท อ็อฝ ซัม โม ทริง แดท เชิด สแคร์ ยู อะเวย์)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Slipped my mind the last two times, silly me, I guess I gotta give you part three of my confessions
(สลิป มาย ไมนด์ เดอะ ล๊าสท ทู ไทม์ , ซิ๊ลลี่ มี , ไอ เกสส ซาย กอททะ กี๊ฝ ยู พาร์ท ทรี อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
Once I blew my nose and wiped it on your cat
(วั๊นซ ไอ บลู มาย โน้ส แอนด์ ไว๊พ ดิท ออน ยุร แค๊ท)
And I lied, yes that dress makes you look fat
(แอนด์ ดาย ไล , เย็ซ แดท เดรส เม้ค ยู ลุ๊ค แฟท)
Anyway, I shouldn’t say anymore ’til I give you part 4 of my confessions
(เอนอิเว , ไอ ชูดดึ่น เซย์ แอนนี่มอ ทิล ไอ กี๊ฝ ยู พาร์ท 4 อ็อฝ มาย ค็อนเฟฌอัน)
[Al is talking and fades out]
([ เอล อีส ทอคอิง แอนด์ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Confessions Part III คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น