เนื้อเพลง Colder Weather คำอ่านไทย Zac Brown Band

She’d trade Colorado if he’d take her with him,
(ชี เทรด คอร์ราโด อิ๊ฟ ฮีด เท้ค เฮอ วิธ ฮิม ,)
Closes the door before the winter lets the cold in,
(โคลส เดอะ ดอร์ บีฟอร์ เดอะ วิ๊นเท่อร์ เล็ท เดอะ โคลด์ อิน ,)
And wonders if her love is strong enough to make him stay,
(แอนด์ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮอ ลัฝ อีส สทรอง อีน๊าฟ ทู เม้ค ฮิม สเทย์ ,)
She’s answered by the tail lights
(ชี แอ๊นเซ่อร บาย เดอะ เทล ไล๊ท)
Shining through the window pane
(ชายนิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว เพน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
He said I wanna see you again
(ฮี เซ็ด ดาย วอนนา ซี ยู อะเกน)
But I’m stuck in colder weather
(บั๊ท แอม ซทัค อิน โคลเดอ เว๊เธ่อร)
Maybe tomorrow will be better
(เมบี ทูม๊อโร่ว วิล บี เบ๊ทเท่อร์)
Can I call you then
(แคน นาย คอลลํ ยู เด็น)
She said you’re ramblin’
(ชี เซ็ด ยัวร์ ramblin)
You ain’t ever gonna change
(ยู เอน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ)
You gotta gypsy soul to blame
(ยู กอททะ จีพซิ โซล ทู เบลม)
And you were born for leavin’
(แอนด์ ยู เวอ บอน ฟอร์ เลวิน)

At a truck stop diner just outside of Lincoln,
(แอ็ท ดา ทรั๊ค สท๊อพ ไดนเออะ จั๊สท เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ ลินเคิน ,)
The night is black as the coffee he was drinkin’,
(เดอะ ไน๊ท อีส แบล๊ค แอส เดอะ คีอฟฟี่ ฮี วอส ดริงคิน ,)
And in the waitress’ eyes he sees the same ‘ol light shinin’,
(แอนด์ อิน เดอะ เวทเร็ซ อาย ฮี ซี เดอะ เซม ol ไล๊ท ชายนิน ,)
He thinks of Colorado
(ฮี ทริ๊งค อ็อฝ คอร์ราโด)
And the girl he left behind
(แอนด์ เดอะ เกิร์ล ฮี เล๊ฟท บีฮายน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
He said I wanna see you again
(ฮี เซ็ด ดาย วอนนา ซี ยู อะเกน)
But I’m stuck in colder weather
(บั๊ท แอม ซทัค อิน โคลเดอ เว๊เธ่อร)
Maybe tomorrow will be better
(เมบี ทูม๊อโร่ว วิล บี เบ๊ทเท่อร์)
Can I call you then
(แคน นาย คอลลํ ยู เด็น)
She said you’re ramblin’
(ชี เซ็ด ยัวร์ ramblin)
You ain’t ever gonna change
(ยู เอน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ)
Got a gypsy soul to blame
(ก็อท ดา จีพซิ โซล ทู เบลม)
And you were born for leavin'[born for leavin’]
(แอนด์ ยู เวอ บอน ฟอร์ เลวิน [ บอน ฟอร์ เลวิน ])

Well it’s a winding road
(เวลล อิทซ ซา ไวนดิง โร้ด)
When your in the lost and found
(เว็น ยุร อิน เดอะ ล็อซท แอนด์ เฟานด)
You’re a lover I’m a runner
(ยัวร์ อะ ลัฝเออะ แอม มา รันเนอะ)
We go ’round ‘n ’round
(วี โก ราวนด เอ็น ราวนด)
And I love you but I leave you
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู บั๊ท ไอ ลี๊ฝ ยู)
I don’t want you but I need you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู บั๊ท ไอ นี๊ด ยู)
You know it’s you who calls me back here
(ยู โนว์ อิทซ ยู ฮู คอลลํ มี แบ็ค เฮียร)

Oh I wanna see you again
(โอ ไอ วอนนา ซี ยู อะเกน)
But I’m stuck in colder weather
(บั๊ท แอม ซทัค อิน โคลเดอ เว๊เธ่อร)
Maybe tomorrow will be better
(เมบี ทูม๊อโร่ว วิล บี เบ๊ทเท่อร์)
Can I call you then
(แคน นาย คอลลํ ยู เด็น)
Cause I’m a ramblin’ man
(ค๊อส แอม มา ramblin แมน)
I ain’t ever gonna change
(ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ)
I gotta gypsy soul
(ไอ กอททะ จีพซิ โซล)
And I was born for leavin’ [born for leavin’]
(แอนด์ ดาย วอส บอน ฟอร์ เลวิน [ บอน ฟอร์ เลวิน ])

And when I close my eyes I see you
(แอนด์ เว็น นาย โคลส มาย อาย ซาย ซี ยู)
No matter where I am
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ แอ็ม)
I can smell your perfume through these whispering pines
(ไอ แคน สเมลล์ ยุร เพ๊อร์ฟูม ทรู ฑิส วิซเปอร์ริง ไพน)
I’m with your ghost again
(แอม วิธ ยุร โก๊สท อะเกน)
It’s a shame about the weather
(อิทซ ซา เชม อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร)
I know soon we’ll be together
(ไอ โนว์ ซูน เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
And I can’t wait till then
(แอนด์ ดาย แค็นท เว้ท ทิลล์ เด็น)
I can’t wait till then
(ไอ แค็นท เว้ท ทิลล์ เด็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colder Weather คำอ่านไทย Zac Brown Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น