เนื้อเพลง My 1st Time คำอ่านไทย Dark Lotus

[Violent J:]
([ ไฝ๊โอเล้นท เจ : ])

The first time, I didn’t even feel guilty
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ฟีล กีลทิ)
Never washed off, stayed bloody and filthy
(เน๊เฝ่อร์ ว๊อช ออฟฟ , สเทย์ บลัดอิ แอนด์ ฟีลธิ)
Just laid there next to the kid all night
(จั๊สท เลด แดร์ เน๊กซท ทู เดอะ คิด ออล ไน๊ท)
Kind of soaking it all in, and feeling alright
(ไคนด์ อ็อฝ โซคิง อิท ดอร์ อิน , แอนด์ ฟีลอิง ออลไร๊ท)
I wasn’t even old enough to drive yet, it was hell
(ไอ วอสซึ้น อี๊เฝ่น โอลด์ อีน๊าฟ ทู ไดร๊ฝ เย๊ท , อิท วอส เฮ็ลล)
I had to put him on my handlebars and dump him down a well
(ไอ แฮ็ด ทู พุท ฮิม ออน มาย handlebars แซน ดั๊มพ ฮิม เดาน อะ เวลล)
I try to feed of that until I couldn’t anymore
(ไอ ธราย ทู ฟี อ็อฝ แดท อันทิล ไอ คูดซึ่น แอนนี่มอ)
By my sixteenth birthday, my total had grown to four.
(บาย มาย ซิคซทีนธ เบริ์ดเดย์ , มาย โท๊ท่อล แฮ็ด กโรน ทู โฟ)

[Monoxide:]
([ เมาะนอคไซด : ])

I ain’t afraid of you, but be afraid of me
(ไอ เอน อะเฟรด อ็อฝ ยู , บั๊ท บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Cause when the lights go down, there ain’t no stopping me
(ค๊อส เว็น เดอะ ไล๊ท โก เดาน , แดร์ เอน โน ซทอพพิง มี)
Memories of my first real killing
(เมรโมรี อ็อฝ มาย เฟิร์สท เรียล คีลลิง)
They found her all tied up, just hanging from the ceiling.
(เด เฟานด เฮอ ออล ไท อั๊พ , จั๊สท แฮงอิง ฟรอม เดอะ ซี๊ลิ่ง)
What I was feeling was just so dark and twisted
(ว๊อท ไอ วอส ฟีลอิง วอส จั๊สท โซ ด๊าร์ค แอนด์ ทวิสท)
I couldn’t believe I just did this.
(ไอ คูดซึ่น บีลี๊ฝ ไอ จั๊สท ดิด ดิส)
Now I’m stuck in my very own private Hell
(นาว แอม ซทัค อิน มาย เฝ๊รี่ โอว์น ไพร๊เฝท เฮ็ลล)
Will I ever do it again? Time will tell.
(วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดู อิท อะเกน ไทม์ วิล เทลล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

My first time
(มาย เฟิร์สท ไทม์)
I was in control until the blood
(ไอ วอส ซิน คอนโทรล อันทิล เดอะ บลัด)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
The bloody mess I had to clean up
(เดอะ บลัดอิ เมซ ซาย แฮ็ด ทู คลีน อั๊พ)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
I know this ain’t right
(ไอ โนว์ ดิส เอน ไร๊ท)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
I finally took someone else’s life
(ไอ ไฟแน็ลลิ ทุค ซัมวัน เอ๊ลส ไล๊ฟ)

[Shaggy:]
([ แฌกกิ : ])

Every time I lay my ass down to sleep
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เลย์ มาย อาซ เดาน ทู สลี๊พ)
I pray to f*ck these memories seize
(ไอ เพรย์ ทู เอฟ *ck ฑิส เมรโมรี ซี๊ซ)
Bloody face and final breaths taken
(บลัดอิ เฟซ แอนด์ ไฟ๊น่อล บรี๊ทฺรฺ เทคเอ็น)
But the first, uh, what was I thinking?
(บั๊ท เดอะ เฟิร์สท , อา , ว๊อท วอส ซาย ติ้งกิง)
Just a piece of rope and a pair of hands
(จั๊สท ดา พี๊ซ อ็อฝ โร๊พ แอนด์ อะ แพ อ็อฝ แฮนด์)
It was a man, but she kept talking man
(อิท วอส ซา แมน , บั๊ท ชี เค็พท ทอคอิง แมน)
Suffocation, through the mouth breathing
(ซัฟโฟะเคฌัน , ทรู เดอะ เม๊าธ บรีสดิง)
I chocked her for the very first time for no reason.
(ไอ ช็อค เฮอ ฟอร์ เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ไทม์ ฟอร์ โน รี๊ซั่น)

[Blaze:]
([ เบลซ : ])

It was eleven on my clock, I remember that much
(อิท วอส อิเลฝเอ็น ออน มาย คล๊อค , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แดท มัช)
In the graveyard waiting for the dope man to show up
(อิน เดอะ เกรฝวีหยาด เวททิง ฟอร์ เดอะ โดพ แมน ทู โชว์ อั๊พ)
Ten minuets pasts, and there’s still no sign
(เท็น มินิวเอท พาสท์ , แอนด์ แดร์ สทิลล โน ซายน)
Just then off in the night, I see some headlights
(จั๊สท เด็น ออฟฟ อิน เดอะ ไน๊ท , ไอ ซี ซัม เฮดไลท์)
A car rolls by, driving slow and I don’t know
(อะ คารํ โรลล บาย , ดรายวิง สโลว์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์)
I thought it was my folk, I ain’t pulled the .44
(ไอ ธอท ดิธ วอส มาย โฟล้ค , ไอ เอน พูลล เดอะ 44)
They stopped the ride, started blasting
(เด สต๊อปพฺ เดอะ ไรด์ , สท๊าร์ท blastings)
The fist time I didn’t pull the heat
(เดอะ ฟิซท ไทม์ ไอ ดิ๊นอิน พูลล เดอะ ฮีท)
Damn, this what happened
(แดมนํ , ดิส ว๊อท แฮ๊พเพ่น)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

My first time
(มาย เฟิร์สท ไทม์)
I was in control until the blood
(ไอ วอส ซิน คอนโทรล อันทิล เดอะ บลัด)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
The bloody mess I had to clean up
(เดอะ บลัดอิ เมซ ซาย แฮ็ด ทู คลีน อั๊พ)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
I know this ain’t right
(ไอ โนว์ ดิส เอน ไร๊ท)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
I finally took someone else’s life
(ไอ ไฟแน็ลลิ ทุค ซัมวัน เอ๊ลส ไล๊ฟ)

[Madrox:]
([ Madrox : ])

First time my knife touched skin
(เฟิร์สท ไทม์ มาย ไน๊ฟ ทั๊ช สกิน)

And the red blood started flowing so quick I just couldn’t quit
(แอนด์ เดอะ เร้ด บลัด สท๊าร์ท ฟโลอิง โซ ควิค ไอ จั๊สท คูดซึ่น ควิท)
Kept stabbing until everything that I seen was red
(เค็พท ซแดปปิง อันทิล เอ๊วี่ติง แดท ไอ ซีน วอส เร้ด)
The pillow, the blankets, the walls, and even the bed
(เดอะ พิ๊ลโล่ว , เดอะ แบล๊งเค๊ท , เดอะ วอลล์ , แอนด์ อี๊เฝ่น เดอะ เบ๊ด)
One color dominating everything like contemporary art
(วัน คัลเออะ dominatings เอ๊วี่ติง ไล๊ค คอนเท็มโพร๊ารี่ อาร์ท)
Am I the killer or artist with bloody heart?
(แอ็ม ไอ เดอะ คีลเลอะ ออ อาทิซท วิธ บลัดอิ ฮาร์ท)
Then I curled into a ball in the corner of the room
(เด็น นาย เคิล อิ๊นทู อะ บอล อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ รูม)
Feeling like a creep in the light of the moon.
(ฟีลอิง ไล๊ค เก ครีพ อิน เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)

[ABK:]
([ ABK : ])

If I took this gun and put a hole in your chest
(อิ๊ฟ ฟาย ทุค ดิส กัน แอนด์ พุท ดา โฮล อิน ยุร เชสทํ)
It won’t compare to the first time I put someone to rest
(อิท ว็อนท คอมแพร์ ทู เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ พุท ซัมวัน ทู เรสท)
Kind of like a dream, but on a nightmare level
(ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ค เก ดรีม , บั๊ท ออน อะ ไนท์แมร์ เล๊เฝ่ล)
Every time I think about it I can still hear the shovel
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ไอ แคน สทิลล เฮียร เดอะ โชฝโว)
Diggin’ deep into the dirt to try to hide the pain
(ดิคกิน ดี๊พ อิ๊นทู เดอะ เดิร์ท ทู ธราย ทู ไฮด์ เดอะ เพน)
Knowing I got away with something I’ll regret in the end
(โนอิง ไอ ก็อท อะเวย์ วิธ ซัมติง แอล รีเกร๊ท อิน ดิ เอ็นด)
I really shouldn’t have never done it
(ไอ ริแอ็ลลิ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ ดัน อิท)
But f*ck it, I did him in
(บั๊ท เอฟ *ck อิท , ไอ ดิด ฮิม อิน)
The first person that I killed was my first best friend
(เดอะ เฟิร์สท เพ๊อร์ซั่น แดท ไอ คิลล์ วอส มาย เฟิร์สท เบ๊สท์ เฟรน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

My first time
(มาย เฟิร์สท ไทม์)
I was in control until the blood
(ไอ วอส ซิน คอนโทรล อันทิล เดอะ บลัด)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
The bloody mess I had to clean up
(เดอะ บลัดอิ เมซ ซาย แฮ็ด ทู คลีน อั๊พ)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
I know this ain’t right
(ไอ โนว์ ดิส เอน ไร๊ท)
It was my first time
(อิท วอส มาย เฟิร์สท ไทม์)
I finally took someone else’s life
(ไอ ไฟแน็ลลิ ทุค ซัมวัน เอ๊ลส ไล๊ฟ)

Someone else’s life first
(ซัมวัน เอ๊ลส ไล๊ฟ เฟิร์สท)
Someone else’s life
(ซัมวัน เอ๊ลส ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My 1st Time คำอ่านไทย Dark Lotus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น