เนื้อเพลง Say Something คำอ่านไทย Frankie J

I was coming out my front door.
(ไอ วอส คัมอิง เอ๊าท มาย ฟร๊อนท ดอร์)
When I looked to my left and seen
(เว็น นาย ลุ๊ค ทู มาย เล๊ฟท แอนด์ ซีน)
The flyest chick I swear I’d ever seen before.
(เดอะ ฟายเอส ชิค ไอ สแวร์ อาย เอ๊เฝ่อร์ ซีน บีฟอร์)
She must be something special.
(ชี มัสท์ บี ซัมติง สเพ๊เชี่ยล)
I’d never seen nobody like her ever.
(อาย เน๊เฝ่อร์ ซีน โนบอดี้ ไล๊ค เฮอ เอ๊เฝ่อร์)
Everything about this chick was [..]. from head to toe.
(เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ดิส ชิค วอส [ ] ฟรอม เฮด ทู โท)
And then I noticed that she was smiling at ya boy.
(แอนด์ เด็น นาย โน๊ทิซ แดท ชี วอส ซไมลอิง แอ็ท ยา บอย)
But before I holla, I gotta make sure that my game is proper.
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ ฮอลละ , ไอ กอททะ เม้ค ชัวร์ แดท มาย เกม อีส พร๊อพเพ่อร์)

The clock is going tic-tac, tic-tac, tic. tac.
(เดอะ คล๊อค อีส โกอิ้ง ทิค tac , ทิค tac , ทิค tac)
Your about to miss a once in a lifetime shot.
(ยุร อะเบ๊าท ทู มิซ ซา วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ ฌ็อท)
But I gotta get it straight. to make sure what I say.
(บั๊ท ไอ กอททะ เก็ท ดิธ สเทร๊ท ทู เม้ค ชัวร์ ว๊อท ไอ เซย์)
Let her know just what I’m feeling.
(เล็ท เฮอ โนว์ จั๊สท ว๊อท แอม ฟีลอิง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
what do you do when you finally see.
(ว๊อท ดู ยู ดู เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี)
the girl you’ve been waiting for, the girl of your dreams.
(เดอะ เกิร์ล ยู๊ฟ บีน เวททิง ฟอร์ , เดอะ เกิร์ล อ็อฝ ยุร ดรีม)
say something [don’t let her pass by]
(เซย์ ซัมติง [ ด้อนท์ เล็ท เฮอ เพซ บาย ])
say something [just look her in the eyes]
(เซย์ ซัมติง [ จั๊สท ลุ๊ค เฮอ อิน ดิ อาย ])
hey shorty, can I get a minute of your time?
(เฮ ชอร์ทดิง , แคน นาย เก็ท ดา มิ๊หนิท อ็อฝ ยุร ไทม์)
I know we never met before but I.
(ไอ โนว์ วี เน๊เฝ่อร์ เม็ท บีฟอร์ บั๊ท ไอ)
just say something [don’t let her pass by]
(จั๊สท เซย์ ซัมติง [ ด้อนท์ เล็ท เฮอ เพซ บาย ])
say something [cause she only comes once in a lifetime]
(เซย์ ซัมติง [ ค๊อส ชี โอ๊นลี่ คัม วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ ])

I’m getting ready to step to her, but I noticed her friends
(แอม เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ทู สเท็พ ทู เฮอ , บั๊ท ไอ โน๊ทิซ เฮอ เฟรน)
Was looking at me like they really didn’t think I should.
(วอส ลุคอิง แอ็ท มี ไล๊ค เด ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน ทริ๊งค ไอ เชิด)
A lonely man has got to have it.
(อะ โลนลิ แมน แฮ็ส ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท)
He can’t let nothing in the world. stop it.
(ฮี แค็นท เล็ท นัธอิง อิน เดอะ เวิลด สท๊อพ อิท)
So excuse me Miss, but can I get your number.
(โซ เอ็กซคิ้วส มี มิซ , บั๊ท แคน นาย เก็ท ยุร นั๊มเบ้อร์)
I think your sexy. can I call you up sometime?
(ไอ ทริ๊งค ยุร เซคซิ แคน นาย คอลลํ ยู อั๊พ ซัมไทม์)
I get that, baby girl take mine.
(ไอ เก็ท แดท , เบ๊บี้ เกิร์ล เท้ค ไมน์)
Anytime you wanna call, it’s all right.
(เอนี่ไทม์ ยู วอนนา คอลลํ , อิทซ ซอร์ ไร๊ท)

The clock is going tic-tac, tic-tac, tic. tac.
(เดอะ คล๊อค อีส โกอิ้ง ทิค tac , ทิค tac , ทิค tac)
Your about to miss a once in a lifetime shot.
(ยุร อะเบ๊าท ทู มิซ ซา วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ ฌ็อท)
But I gotta get it straight. to make sure what I say.
(บั๊ท ไอ กอททะ เก็ท ดิธ สเทร๊ท ทู เม้ค ชัวร์ ว๊อท ไอ เซย์)
Let her know just what I’m feeling.
(เล็ท เฮอ โนว์ จั๊สท ว๊อท แอม ฟีลอิง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
What do you do when you finally see.
(ว๊อท ดู ยู ดู เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี)
The girl you’ve been waiting for, the girl of your dreams.
(เดอะ เกิร์ล ยู๊ฟ บีน เวททิง ฟอร์ , เดอะ เกิร์ล อ็อฝ ยุร ดรีม)
Say something [don’t let her pass by]
(เซย์ ซัมติง [ ด้อนท์ เล็ท เฮอ เพซ บาย ])
Say something [just look her in the eyes]
(เซย์ ซัมติง [ จั๊สท ลุ๊ค เฮอ อิน ดิ อาย ])
Hey shorty, can I get a minute of your time?
(เฮ ชอร์ทดิง , แคน นาย เก็ท ดา มิ๊หนิท อ็อฝ ยุร ไทม์)
I know we never met before but I.
(ไอ โนว์ วี เน๊เฝ่อร์ เม็ท บีฟอร์ บั๊ท ไอ)
Just say something [don’t let her pass by]
(จั๊สท เซย์ ซัมติง [ ด้อนท์ เล็ท เฮอ เพซ บาย ])
Say something [cause she only comes by once in a lifetime]
(เซย์ ซัมติง [ ค๊อส ชี โอ๊นลี่ คัม บาย วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ ])

I can’t believe I found the one right outside my front door. [outside my door]
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ไอ เฟานด ดิ วัน ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด มาย ฟร๊อนท ดอร์ [ เอ๊าทไซ้ด มาย ดอร์ ])
It seems like I have heard about this a thousand times before. [a thousand times before]
(อิท ซีม ไล๊ค ไก แฮ็ฝ เฮิด อะเบ๊าท ดิส ซา เธ๊าซั่นด ไทม์ บีฟอร์ [ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ บีฟอร์ ])
So I knew I had to build the nerve, I knew I had to find the words.
(โซ ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู บิ้ลดํ เดอะ เนิ๊ร์ฝ , ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด)
The right thing to say. I just couldn’t let you walk away.
(เดอะ ไร๊ท ทริง ทู เซย์ ไอ จั๊สท คูดซึ่น เล็ท ยู ว๊อล์ค อะเวย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
What do you do when you finally see.
(ว๊อท ดู ยู ดู เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ซี)
The girl you’ve been waiting for, the girl of your dreams.
(เดอะ เกิร์ล ยู๊ฟ บีน เวททิง ฟอร์ , เดอะ เกิร์ล อ็อฝ ยุร ดรีม)
Say something [don’t let her pass by]
(เซย์ ซัมติง [ ด้อนท์ เล็ท เฮอ เพซ บาย ])
Say something [just look her in the eyes]
(เซย์ ซัมติง [ จั๊สท ลุ๊ค เฮอ อิน ดิ อาย ])
Hey shorty, can I get a minute of your time?
(เฮ ชอร์ทดิง , แคน นาย เก็ท ดา มิ๊หนิท อ็อฝ ยุร ไทม์)
I know we never met before but I.
(ไอ โนว์ วี เน๊เฝ่อร์ เม็ท บีฟอร์ บั๊ท ไอ)
Just say something [don’t let her pass by]
(จั๊สท เซย์ ซัมติง [ ด้อนท์ เล็ท เฮอ เพซ บาย ])
Say something [cause she only comes by once in a lifetime]
(เซย์ ซัมติง [ ค๊อส ชี โอ๊นลี่ คัม บาย วั๊นซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ ])

tic-tac. tic-tac. the clock is ticking.
(ทิค tac ทิค tac เดอะ คล๊อค อีส ทิคคิง)
tic-tac. tic-tac. the clock is ticking.
(ทิค tac ทิค tac เดอะ คล๊อค อีส ทิคคิง)
tic-tac. tic-tac. the clock is ticking.
(ทิค tac ทิค tac เดอะ คล๊อค อีส ทิคคิง)
tic-tac. tic-tac. the clock is ticking.
(ทิค tac ทิค tac เดอะ คล๊อค อีส ทิคคิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Something คำอ่านไทย Frankie J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น