เนื้อเพลง Hova Song (Intro) คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, I know you just ripped the packaging off your CD
(เย่ , ไอ โนว์ ยู จั๊สท ริพ เดอะ แพคคิจจิ้ง ออฟฟ ยุร ซีดี)
If you like me you readin the credits right now
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค มี ยู readin เดอะ เคร๊ดิท ไร๊ท นาว)
If you in your car, I don’t care if it’s winter
(อิ๊ฟ ยู อิน ยุร คารํ , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ อิทซ วิ๊นเท่อร์)
I want you to put all your windows down
(ไอ ว้อนท ยู ทู พุท ดอร์ ยุร วิ๊นโด้ว เดาน)
Zone out, buckle up, let’s go
(โซน เอ๊าท , บัคเคิล อั๊พ , เล็ท โก)

Hello it’s Hova; that’s right young’un the wait is over
(เฮ็ลโล อิทซ Hova ; แด้ท ไร๊ท ยังฮัน เดอะ เว้ท อีส โอ๊เฝ่อร)
The new millineum is upon us, the album is here
(เดอะ นิว millineum อีส อุพอน อัซ , ดิ อั๊ลบั้ม อีส เฮียร)
Before we get into the sh*t, let’s get a few things clear
(บีฟอร์ วี เก็ท อิ๊นทู เดอะ ฌะ *ที , เล็ท เก็ท ดา ฟิว ทริง เคลียร์)
Rappers with no relation:
(แรพเพอ วิธ โน ริเลฌัน :)
there’s ” Seven Degrees of Seperation ” and I’m Kevin Bacon
(แดร์ ” เซเฝ่น ดีกรี อ็อฝ เซบเพรัดชั่น ” แอนด์ แอม เคฝวิน บาคอน)
This is the murderer’s version
(ดิส ซิส เดอะ เมอเดอะเรอะ เฝ๊อร์ชั่น)
Jigga the sh*t, even when he rhyme in third person
(จิ๊กกา เดอะ ฌะ *ที , อี๊เฝ่น เว็น ฮี ไรม อิน เทริ๊ด เพ๊อร์ซั่น)
Hova the God, I should be rappin with turban
(Hova เดอะ ก๊อด , ไอ เชิด บี แรพปิน วิธ เทอแบ็น)
Haters can’t disturb him, waiters can’t serve him
(เฮเดอ แค็นท ดิสเท๊อร์บ ฮิม , เว้ทเท่อร แค็นท เซิร์ฝ ฮิม)
Mike Jordan of rap – outside J workin
(ไมค จอแดน อ็อฝ แร็พ เอ๊าทไซ้ด เจ เวิคกิน)
Now watch how quickly I drop 50
(นาว ว๊อทช ฮาว ควีคลิ ไอ ดรอพ 50)
I don’t like playin, n*ggaz can’t stick me
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค เพลย์ยิน , เอ็น *ggaz แค็นท สทิ๊ค มี)
N*ggaz can not jam me, n*ggaz can’t get me
(เอ็น *ggaz แคน น็อท แจม มี , เอ็น *ggaz แค็นท เก็ท มี)
Slimmy at the Rucka wanna leave and spend with me
(สลิมมี แอ็ท เดอะ Rucka วอนนา ลี๊ฝ แอนด์ สเพ็นด วิธ มี)
I consistantly take em out the park like Ken Griffey
(ไอ consistantly เท้ค เอ็ม เอ๊าท เดอะ พาร์ค ไล๊ค เค็น Griffey)
Do you believe? It’s Hova the God
(ดู ยู บีลี๊ฝ อิทซ Hova เดอะ ก๊อด)

[Pain In Da Ass]
([ เพน อิน ดา อาซ ])
Makes you think about the people in your life
(เม้ค ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ พี๊เพิ่ล อิน ยุร ไล๊ฟ)
Then I think about BIG; what’d he say if he was here
(เด็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท บิ๊ก ; เหวิด ฮี เซย์ อิ๊ฟ ฮี วอส เฮียร)
He’d say, ” Jay, what’s it about? What’s life about?
(ฮีด เซย์ , ” เจ , ว๊อท ซิท อะเบ๊าท ว๊อท ไล๊ฟ อะเบ๊าท)
If you don’t go through as a man’s a man ”
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โก ทรู แอส ซา แมน ซา แมน “)
He’d say, ” S*ck it up, take the fall, do the time
(ฮีด เซย์ , ” เอส *ck อิท อั๊พ , เท้ค เดอะ ฟอลล์ , ดู เดอะ ไทม์)
that’s what makes you who you are, makes you what you are ”
(แด้ท ว๊อท เม้ค ยู ฮู ยู อาร์ , เม้ค ยู ว๊อท ยู อาร์ “)
How many years you been around this thing of ours?
(ฮาว เมนอิ เยียร์ ยู บีน อะราวนฺดฺ ดิส ทริง อ็อฝ เอ๊า)
Commision, 125 years
(Commision , 125 เยียร์)
What’s it about?
(ว๊อท ซิท อะเบ๊าท)
It’s about rules, parameters
(อิทซ อะเบ๊าท รูล , พารามิเตอ)
You take the beatin for the friend you don’t lay down
(ยู เท้ค เดอะ บีดิน ฟอร์ เดอะ เฟรน ยู ด้อนท์ เลย์ เดาน)
you don’t betray who you are, what you are
(ยู ด้อนท์ บีเทรย์ ฮู ยู อาร์ , ว๊อท ยู อาร์)
You gotta remember guys like Taj, Chill, Ran, Emory
(ยู กอททะ รีเม๊มเบ่อร์ กาย ไล๊ค ทาจ , ชิล , แร็น , Emory)
They don’t roar, they don’t rap
(เด ด้อนท์ โร , เด ด้อนท์ แร็พ)
You know why? That’s the rules, you don’t break them
(ยู โนว์ วาย แด้ท เดอะ รูล , ยู ด้อนท์ เบร๊ค เด็ม)
You was born to be somethin I wasn’t even supposed to be.. humble
(ยู วอส บอน ทู บี ซัมติน นาย วอสซึ้น อี๊เฝ่น ซั๊พโพ้ส ทู บี ฮั๊มเบิ้ล)
Okaay so you humble me now, what you got?
(Okaay โซ ยู ฮั๊มเบิ้ล มี นาว , ว๊อท ยู ก็อท)
You got a war, you got global war
(ยู ก็อท ดา วอร์ , ยู ก็อท กโลบแอ็ล วอร์)
You got a worldwide crime syndicate now
(ยู ก็อท ดา เวิรดวาย ไคร์ม ซีนดิเคท นาว)
There’s no rules, there’s no parameters, there’s no feelings
(แดร์ โน รูล , แดร์ โน พารามิเตอ , แดร์ โน ฟีลอิง)
There’s no feelings for this game
(แดร์ โน ฟีลอิง ฟอร์ ดิส เกม)
So.. five ten years from now
(โซ ไฟฝ เท็น เยียร์ ฟรอม นาว)
You’re gonna wish there was American Commision
(ยัวร์ กอนนะ วิ๊ช แดร์ วอส อะเมริแค็น Commision)
Five ten years from now…
(ไฟฝ เท็น เยียร์ ฟรอม นาว)
They’re gonna miss Jay-Z
(เดรว กอนนะ มิซ เจ ซี)
Oahhhkayyyyy, I’m reloaded!!!!!
(Oahhhkayyyyy , แอม รีโลด ! ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hova Song (Intro) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น