เนื้อเพลง C*caine Blues คำอ่านไทย Johnny Cash

Early one mornin’ while makin’ the rounds,
(เอ๊อรํลี่ วัน มอร์นิน ไวล์ เมกิน เดอะ ราวนด ,)
I took a shot of c*caine and I shot my woman down;
(ไอ ทุค กา ฌ็อท อ็อฝ ซี *เคน แอนด์ ดาย ฌ็อท มาย วู๊แม่น เดาน 😉
I went right home and I went to bed; I stuck that lovin’ 44 beneath my head.
(ไอ เว็นท ไร๊ท โฮม แอนด์ ดาย เว็นท ทู เบ๊ด ; ไอ ซทัค แดท ลัฝวิน 44 บีนี๊ทร มาย เฮด)

Got up next mornin’ and I grabbed that gun, took a shot of c*caine and away I run;
(ก็อท อั๊พ เน๊กซท มอร์นิน แอนด์ ดาย แกรบเบด แดท กัน , ทุค กา ฌ็อท อ็อฝ ซี *เคน แอนด์ อะเวย์ ไอ รัน 😉
Made a good run, but I run too slow; they overtook me down in Juarez, Mexico.
(เมด อะ กู๊ด รัน , บั๊ท ไอ รัน ทู สโลว์ ; เด โอเฝอะทูค มี เดาน อิน Juarez , เม๊กซีโค)

As I lay in the hot joint, a-takin’ those pills, in walked a sheriff from Jericho Hill;
(แอส ซาย เลย์ อิน เดอะ ฮอท จอยนท , อะ ทอคกิ่น โฑส พิลล์ , อิน ว๊อล์ค อะ เช๊อริฟฟ์ ฟรอม เจริโค ฮิลล์ 😉
He said, ” Willy Lee your name is not Jack Brown,
(ฮี เซ็ด , ” วิวลี ลี ยุร เนม อีส น็อท แจ็ค บราวนํ ,)
You’re the dirty hack that shot your woman down. ”
(ยัวร์ เดอะ เดอทิ แฮ็ค แดท ฌ็อท ยุร วู๊แม่น เดาน “)
Said, ” Yes oh yes, my name is Willy Lee, if you’ve got a warrant just a-read it to me;
(เซ็ด , ” เย็ซ โอ เย็ซ , มาย เนม อีส วิวลี ลี , อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา วอร์แร๊นท จั๊สท ดา รี๊ด ดิท ทู มี 😉
Shot her down because she made me slow,
(ฌ็อท เฮอ เดาน บิคอส ชี เมด มี สโลว์ ,)
I thought I was her daddy but she had five more. ”
(ไอ ธอท ไอ วอส เฮอ แดดดิ บั๊ท ชี แฮ็ด ไฟฝ โม “)

When I was arrested I was dressed in black,
(เว็น นาย วอส อะเร๊สท ดาย วอส เดรส อิน แบล๊ค ,)
They put me on a train and they took me back.
(เด พุท มี ออน อะ เทรน แอนด์ เด ทุค มี แบ็ค)
Had no friends for to go my bail, they slapped my dried up carcass in that county jail.
(แฮ็ด โน เฟรน ฟอร์ ทู โก มาย เบล , เด สแลพ มาย ดไรด อั๊พ คาคัซ ซิน แดท เคานทิ เจล)

Early next mornin’ bout a half past nine, I spied the sheriff coming down the line;
(เอ๊อรํลี่ เน๊กซท มอร์นิน เบาท ดา ฮาล์ฟ พาสท์ ไนน , ไอ สพาย เดอะ เช๊อริฟฟ์ คัมอิง เดาน เดอะ ไลน์ 😉
Up then he coughed as he cleared his throat,
(อั๊พ เด็น ฮี คอฟ แอส ฮี เคลียร์ ฮิส โธร๊ท ,)
He said come on you dirty hack into that district court.
(ฮี เซ็ด คัมมอน ยู เดอทิ แฮ็ค อิ๊นทู แดท ดิ๊สทริคท คอร์ท)

Into the courtroom my trial began where I was upheld by twelve honest men;
(อิ๊นทู เดอะ โครชรูม มาย ไทรอั้ล บิแกน แวร์ ไอ วอส อัพเฮลด บาย ทเว้ลฝ อ๊อนเน็สท เม็น 😉
Just before the jury started, out I saw that little judge commence to look about.
(จั๊สท บีฟอร์ เดอะ จูรี่ สท๊าร์ท , เอ๊าท ไอ ซอว์ แดท ลิ๊ทเทิ่ล จั๊ดจ คอมเม๊นซํ ทู ลุ๊ค อะเบ๊าท)

In about five minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand;
(อิน อะเบ๊าท ไฟฝ มิ๊หนิท ซิน ว๊อล์ค อะ แมน , โฮลดิง เดอะ เฝ๊อร์ดิคท อิน ฮิส ไร๊ท แฮนด์ 😉
The verdict read in the first degree I hollered ” Lordy Lordy have ‘mercy on me. ”
(เดอะ เฝ๊อร์ดิคท รี๊ด อิน เดอะ เฟิร์สท ดีกรี ไอ ฮอลเลอะ ” ลอร์ดี้ ลอร์ดี้ แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี “)

The judge he smiled as he picked up his pen, he said 99 years in the Folsom pen;
(เดอะ จั๊ดจ ฮี สไมล์ แอส ฮี พิค อั๊พ ฮิส เพ็น , ฮี เซ็ด 99 เยียร์ ซิน เดอะ Folsom เพ็น 😉
99 years underneath that ground, I can’t forget today I shot that bad b*tch down.
(99 เยียร์ อันเดอะนีธ แดท กราวนด์ , ไอ แค็นท ฟอร์เก๊ท ทูเดย์ ไอ ฌ็อท แดท แบ้ด บี *tch เดาน)

Come on you gotta’ listen to unto me, and lay off dat whiskey, and let that c*caine be.
(คัมมอน ยู กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู อันทู มี , แอนด์ เลย์ ออฟฟ แดซ ฮวีซคิ , แอนด์ เล็ท แดท ซี *เคน บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C*caine Blues คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น