เนื้อเพลง Penny Lover คำอ่านไทย Lionel Richie

The first time I saw you
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ซอว์ ยู)
Oh, you looked so fine
(โอ , ยู ลุ๊ค โซ ไฟน)
And I had a feeling
(แอนด์ ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง)
One day you’d be mine
(วัน เดย์ ยูต บี ไมน์)
Honey you came along and captured my heart
(ฮั๊นนี่ ยู เคม อะลอง แอนด์ แค๊พเจ้อรํ มาย ฮาร์ท)
Now my love is somewhere lost in your kiss
(นาว มาย ลัฝ อีส ซัมแวร์ ล็อซท อิน ยุร คิซ)
When I’m all alone it’s you that I miss
(เว็น แอม ออล อะโลน อิทซ ยู แดท ไอ มิซ)
Girl a love like yours is hard to resist
(เกิร์ล อะ ลัฝ ไล๊ค ยุร ซิส ฮาร์ด ทู รีซิ๊สท)
Oh, oh, ooh, ooh, oh
(โอ , โอ , อู้ , อู้ , โอ)

Penny lover, my love’s on fire
(เพนนี ลัฝเออะ , มาย ลัฝ ออน ไฟเออะร)
Penny lover, you’re my one desire
(เพนนี ลัฝเออะ , ยัวร์ มาย วัน ดีไซรํ)
Tell me baby could this be true
(เทลล มี เบ๊บี้ เคิด ดิส บี ทรู)
That I could need someone, like I need you
(แดท ไอ เคิด นี๊ด ซัมวัน , ไล๊ค ไก นี๊ด ยู)

Nights warm and tender
(ไน๊ท วอร์ม แอนด์ เท๊นเด้อร์)
Lying next to you
(ลายยิง เน๊กซท ทู ยู)
Girl I surrender
(เกิร์ล ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์)
Oh, what more can I do
(โอ , ว๊อท โม แคน นาย ดู)
I’ve spent all of my life in search of your love
(แอฝ ซเพ็นท ดอร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อิน เซิร์ช อ็อฝ ยุร ลัฝ)
Now there’s one more thing I’d like to say
(นาว แดร์ วัน โม ทริง อาย ไล๊ค ทู เซย์)
Don’t you ever take your sweet love away
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ เท้ค ยุร สวี้ท ลัฝ อะเวย์)
Girl I’ll do anything, just please stay
(เกิร์ล แอล ดู เอนอิธิง , จั๊สท พลีซ สเทย์)
Oh, oh
(โอ , โอ)

I don’t understand it, oh what’s come over me
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ดิท , โอ ว๊อท คัม โอ๊เฝ่อร มี)
But I’m not gonna worry, no not anymore
(บั๊ท แอม น็อท กอนนะ ว๊อร์รี่ , โน น็อท แอนนี่มอ)
’cause when a man’s in love, he’s only got one story
(ค๊อส เว็น อะ แมน ซิน ลัฝ , อีส โอ๊นลี่ ก็อท วัน สท๊อรี่)
That’s why my love is somewhere lost in your kiss
(แด้ท วาย มาย ลัฝ อีส ซัมแวร์ ล็อซท อิน ยุร คิซ)
When I’m lost and alone it’s you that I miss
(เว็น แอม ล็อซท แอนด์ อะโลน อิทซ ยู แดท ไอ มิซ)
With a love like yours, it’s hard to resist
(วิธ อะ ลัฝ ไล๊ค ยุร , อิทซ ฮาร์ด ทู รีซิ๊สท)
Ooh, ooh, oh
(อู้ , อู้ , โอ)

[begin fade]
([ บีกิน เฟด ])
Penny lover, don’t you walk on by [don’t you walk on by]
(เพนนี ลัฝเออะ , ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค ออน บาย [ ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค ออน บาย ])
Penny lover, don’t you make me cry [don’t you make me cry baby]
(เพนนี ลัฝเออะ , ด้อนท์ ยู เม้ค มี คราย [ ด้อนท์ ยู เม้ค มี คราย เบ๊บี้ ])
Penny lover, don’t you walk on by [don’t you walk on by]
(เพนนี ลัฝเออะ , ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค ออน บาย [ ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค ออน บาย ])
Penny lover, don’t you make me cry [oh penny baby]
(เพนนี ลัฝเออะ , ด้อนท์ ยู เม้ค มี คราย [ โอ เพนนี เบ๊บี้ ])
Penny lover, don’t you walk on by [don’t you walk on by]
(เพนนี ลัฝเออะ , ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค ออน บาย [ ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค ออน บาย ])
I remember the first time I saw you baby
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ซอว์ ยู เบ๊บี้)
Penny lover, don’t you make me cry
(เพนนี ลัฝเออะ , ด้อนท์ ยู เม้ค มี คราย)
You had the look in your eye, you had the look in your eye, yeah, yeah
(ยู แฮ็ด เดอะ ลุ๊ค อิน ยุร อาย , ยู แฮ็ด เดอะ ลุ๊ค อิน ยุร อาย , เย่ , เย่)
Ooh pretty baby
(อู้ พริ๊ทที่ เบ๊บี้)
I just wanted to reachout and touch you baby
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู reachout แอนด์ ทั๊ช ยู เบ๊บี้)
I just want to reach out and hold ya, I want to reach out and say ooh, ooh
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู รี๊ช เอ๊าท แอนด์ โฮลด์ ยา , ไอ ว้อนท ทู รี๊ช เอ๊าท แอนด์ เซย์ อู้ , อู้)
Don’t make me cry
(ด้อนท์ เม้ค มี คราย)
I wanna talk about you everyday [penny lover]
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์ [ เพนนี ลัฝเออะ ])
Need you, need you baby …
(นี๊ด ยู , นี๊ด ยู เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Penny Lover คำอ่านไทย Lionel Richie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น