เนื้อเพลง Happiness คำอ่านไทย Macy Gray

All hail the higher, I’m higher every day and there is a will
(ออล เฮล เดอะ ไฮเออะ , แอม ไฮเออะ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ แดร์ อีส ซา วิล)
There is a skill a powder a pill to make me stay that way.
(แดร์ อีส ซา สกิลล อะ พ๊าวเด้อร์ รา พิลล์ ทู เม้ค มี สเทย์ แดท เวย์)

Happiness for a day or 2, that’s my limit I’m a junkie how
(แฮพพิเน็ซ ฟอร์ รา เดย์ ออ 2 , แด้ท มาย ลิ๊หมิท แอม มา จังคี ฮาว)
‘bout you? Someday I’m gonna blow and when I do, happiness
(เบาท ยู ซัมเดย์ แอม กอนนะ โบลว์ แอนด์ เว็น นาย ดู , แฮพพิเน็ซ)
for a day or 2.
(ฟอร์ รา เดย์ ออ 2)

Down here for worship I’m higher every day and how much I
(เดาน เฮียร ฟอร์ เวอฌิพ แอม ไฮเออะ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ ฮาว มัช ไอ)
Pray how much I pray that I don’t stay that way.
(เพรย์ ฮาว มัช ไอ เพรย์ แดท ไอ ด้อนท์ สเทย์ แดท เวย์)

Happiness for a day or 2, that’s my limit I’m a junkie how
(แฮพพิเน็ซ ฟอร์ รา เดย์ ออ 2 , แด้ท มาย ลิ๊หมิท แอม มา จังคี ฮาว)
‘bout you? Someday I’m gonna blow and when I do, happiness
(เบาท ยู ซัมเดย์ แอม กอนนะ โบลว์ แอนด์ เว็น นาย ดู , แฮพพิเน็ซ)
for a day or 2.
(ฟอร์ รา เดย์ ออ 2)

I was well on my way, yes I was well on my way to the
(ไอ วอส เวลล ออน มาย เวย์ , เย็ซ ซาย วอส เวลล ออน มาย เวย์ ทู เดอะ)
Sun – to fun.
(ซัน – ทู ฟัน)

Happiness for a day or 2, that’s my limit I’m a junkie how
(แฮพพิเน็ซ ฟอร์ รา เดย์ ออ 2 , แด้ท มาย ลิ๊หมิท แอม มา จังคี ฮาว)
‘bout you? Someday I’m gonna blow and when I do, I had
(เบาท ยู ซัมเดย์ แอม กอนนะ โบลว์ แอนด์ เว็น นาย ดู , ไอ แฮ็ด)
the happiness.
(เดอะ แฮพพิเน็ซ)

I want to know…
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)

Happiness for a day or 2, that’s my limit I’m a junkie how
(แฮพพิเน็ซ ฟอร์ รา เดย์ ออ 2 , แด้ท มาย ลิ๊หมิท แอม มา จังคี ฮาว)
‘bout you? Someday I’m gonna blow and when I do, I had the
(เบาท ยู ซัมเดย์ แอม กอนนะ โบลว์ แอนด์ เว็น นาย ดู , ไอ แฮ็ด เดอะ)
happiness just like you
(แฮพพิเน็ซ จั๊สท ไล๊ค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happiness คำอ่านไทย Macy Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น