เนื้อเพลง Praise You in This Storm คำอ่านไทย Casting Crowns

I was sure by now
(ไอ วอส ชัวร์ บาย นาว)
That You would have reached down
(แดท ยู เวิด แฮ็ฝ รี๊ช เดาน)
And wiped our tears away
(แอนด์ ไว๊พ เอ๊า เทียร์ อะเวย์)
Stepped in and saved the day
(สตอปชฺ อิน แอนด์ เซฝ เดอะ เดย์)
But once again, I say ” Amen ” , and it’s still raining
(บั๊ท วั๊นซ อะเกน , ไอ เซย์ ” เอเมน ” , แอนด์ อิทซ สทิลล เรนนิง)

As the thunder rolls
(แอส เดอะ ธั๊นเด้อร์ โรลล)
I barely hear Your whisper through the rain
(ไอ แบลิ เฮียร ยุร วิสเพ่อร์ ทรู เดอะ เรน)
” I’m with you ”
(” แอม วิธ ยู “)
And as Your mercy falls
(แอนด์ แอส ยุร เม๊อร์ซี่ ฟอลล์)
I raise my hands and praise the God who gives
(ไอ เร้ส มาย แฮนด์ แซน เพรส เดอะ ก๊อด ฮู กี๊ฝ)
And takes away
(แอนด์ เท้ค อะเวย์)

I’ll praise You in this storm
(แอล เพรส ยู อิน ดิส สทอร์ม)
And I will lift my hands
(แอนด์ ดาย วิล ลิฟท มาย แฮนด์)
For You are who You are
(ฟอร์ ยู อาร์ ฮู ยู อาร์)
No matter where I am
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ แอ็ม)
Every tear I’ve cried
(เอ๊เฝอร์รี่ เทียร์ แอฝ คราย)
You hold in Your hand
(ยู โฮลด์ อิน ยุร แฮนด์)
You never left my side
(ยู เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท มาย ไซด์)
And though my heart is torn
(แอนด์ โธ มาย ฮาร์ท อีส โทน)
I will praise You in this storm
(ไอ วิล เพรส ยู อิน ดิส สทอร์ม)

I remember when
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น)
I stumbled in the wind
(ไอ แสตมเบิล อิน เดอะ วินด)
You heard my cry
(ยู เฮิด มาย คราย)
You raised me up again
(ยู เร้ส มี อั๊พ อะเกน)
My strength is almost gone
(มาย ซทเร็งธ อีส อ๊อลโมสท กอน)
How can I carry on
(ฮาว แคน นาย แค๊รรี่ ออน)
If I can’t find You
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท ไฟนด์ ยู)

As the thunder rolls
(แอส เดอะ ธั๊นเด้อร์ โรลล)
I barely hear You whisper through the rain
(ไอ แบลิ เฮียร ยู วิสเพ่อร์ ทรู เดอะ เรน)
” I’m with you ”
(” แอม วิธ ยู “)
And as Your mercy falls
(แอนด์ แอส ยุร เม๊อร์ซี่ ฟอลล์)
I raise my hands and praise the God who gives
(ไอ เร้ส มาย แฮนด์ แซน เพรส เดอะ ก๊อด ฮู กี๊ฝ)
And takes away
(แอนด์ เท้ค อะเวย์)

I lift my eyes unto the hills
(ไอ ลิฟท มาย อาย อันทู เดอะ ฮิลล์)
Where does my help come from?
(แวร์ โด มาย เฮ้ลพ คัม ฟรอม)
My help comes from the Lord
(มาย เฮ้ลพ คัม ฟรอม เดอะ หลอร์ด)
The Maker of Heaven and Earth
(เดอะ เมคเออะ อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เอิร์ทร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Praise You in This Storm คำอ่านไทย Casting Crowns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น