เนื้อเพลง Love Someone คำอ่านไทย Jason Mraz

Love is a funny thing
(ลัฝ อีส ซา ฟันนิ ธิง)
Whenever I give it, it comes back to me
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ กิฝ อิท , อิท คัม แบ็ค ทู มี)
And it’s wonderful to be
(แอ็นด อิทซ วันเดอะฟุล ทู บี)
Giving with my whole heart
(กีฝวิง วิฑ ไม โฮล ฮาท)
As my heart receives
(แอ็ส ไม ฮาท รีซีฝ)
Your love
(ยุร ลัฝ)

Oh, ain’t it nice tonight we’ve got each other
(โอ , เอน ดิธ ไน๊ซ์ ทุไนท หวีบ ก็อท อีช อัฑเออะ)
And I am right beside you
(แอ็นด ดาย แอ็ม ไรท บิไซด ยู)
More than just a partner or a lover
(โม แฑ็น จัซท ดา พาทเนอะ ออ รา ลัฝเออะ)
I’m your friend
(แอม ยุร ฟเร็นด)

When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
Your heartbeat beats so loud
(ยุร ฮาร์ทบีท บีท โซ เลาด)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
Your feet can’t feel the ground
(ยุร ฟีท แค็นท ฟีล เดอะ กเรานด)

Shining stars all seem
(ชายนิง ซทา ซอร์ ซีม)
To congregate around your face
(ทู คองกริเกท อะเรานด ยุร เฟซ)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
It comes back to you
(อิท คัม แบ็ค ทู ยู)

And love is a funny thing
(แอ็นด ลัฝ อีส ซา ฟันนิ ธิง)
It’s making my blood flow with energy
(อิทซ เมคอิง ไม บลัด ฟโล วิฑ เอนเออะจิ)
And it’s like an awakened dream
(แอ็นด อิทซ ไลค แอน อะเวคเอ็น ดรีม)
As what I’ve been wishing for, is happening
(แอ็ส ฮว็อท อิฝ บีน วิชชิ้ง ฟอ , อีส แฮพเพะนิง)
And it’s right on time
(แอ็นด อิทซ ไรท ออน ไทม)

Oh ain’t it nice this life, we’ve got each other
(โอ เอน ดิธ ไน๊ซ์ ที ไลฟ , หวีบ ก็อท อีช อัฑเออะ)
And I am right beside you
(แอ็นด ดาย แอ็ม ไรท บิไซด ยู)
More than just a partner or a lover
(โม แฑ็น จัซท ดา พาทเนอะ ออ รา ลัฝเออะ)
I’m your friend
(แอม ยุร ฟเร็นด)

When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
Your heartbeat beats so loud
(ยุร ฮาร์ทบีท บีท โซ เลาด)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
Your feet can’t feel the ground
(ยุร ฟีท แค็นท ฟีล เดอะ กเรานด)

Shining stars all seem
(ชายนิง ซทา ซอร์ ซีม)
To congregate around your face
(ทู คองกริเกท อะเรานด ยุร เฟซ)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)

We’re gonna give ourselves to love tonight
(เวอ กอนนะ กิฝ เอารเซลฝส ทู ลัฝ ทุไนท)
Lifting up to touch the starlight
(ลิฝทิง อัพ ทู ทั๊ช เดอะ สตาร์ไรท์)
And we will savor every second
(แอ็นด วี วิล เซเฝอะ เอฝริ เซคอันด)
We suspend together
(วี ซัซเพนด ทุเกฑเออะ)
You and I will
(ยู แอ็นด ดาย วิล)
You and I will
(ยู แอ็นด ดาย วิล)
You and I will
(ยู แอ็นด ดาย วิล)

When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
Your heartbeat beats so loud
(ยุร ฮาร์ทบีท บีท โซ เลาด)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
Your feet can’t feel the ground
(ยุร ฟีท แค็นท ฟีล เดอะ กเรานด)

Shining stars all seem
(ชายนิง ซทา ซอร์ ซีม)
To congregate around your face
(ทู คองกริเกท อะเรานด ยุร เฟซ)
When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
It comes back to you
(อิท คัม แบ็ค ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Someone คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น