เนื้อเพลง A Small Cigar คำอ่านไทย Jethro Tull

A small cigar can change the world
(อะ สมอลล์ ซิกา แคน เช้งจํ เดอะ เวิลด)
I know, I’ve done it frequently at parties
(ไอ โนว์ , แอฝ ดัน อิท ฟรีคเว็นทลิ แอ็ท พาร์ที)
Where I’ve won all the guests’ attention
(แวร์ แอฝ ว็อน ออล เดอะ เกสท แอ็ทเทนฌัน)
With my generosity and suave gentlemanly bearing
(วิธ มาย เจเนอะรอซอิทิ แอนด์ ซวอฝ gentlemanly แบริง)
A little flat tin case is all you need
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แฟลท ทิน เค๊ส อีส ซอร์ ยู นี๊ด)
Breast-pocket conversation opener
(บรี๊สทฺ พ๊อคเค่ท คอนเฝอะเซฌัน โอเพะเนอะ)
And one of those ciggie lighters that look rather good
(แอนด์ วัน อ็อฝ โฑส ciggie ไลทเออะ แดท ลุ๊ค ร๊าเธ่อร์ กู๊ด)
You can throw away when empty
(ยู แคน โธรว์ อะเวย์ เว็น เอ๊มพที่)
Must be declared a great success
(มัสท์ บี ดีแคล์ อะ เกรท ซัคเซสส)
My small cigars all vanish within minutes
(มาย สมอลล์ ซิกา ซอร์ แฝ๊หนิช วิธอิน มิ๊หนิท)

Excuse me, mine host, that I may visit
(เอ็กซคิ้วส มี , ไมน์ โฮสท , แดท ไอ เมย์ ฝิ๊สิท)
A nearby tobacconist
(อะ เนียบาย โทะแบคโคะนิซท)
To replenish my supply of small cigars
(ทู ริพเลนอิฌ มาย ซั๊พพลาย อ็อฝ สมอลล์ ซิกา)
And make the party swing again
(แอนด์ เม้ค เดอะ พ๊าร์ที่ สวิง อะเกน)

I know my clothes seem shabby
(ไอ โนว์ มาย คโลฑ ซีม แฌบบิ)
And don’t fit this Hampstead soiree
(แอนด์ ด้อนท์ ฟิท ดิส Hampstead ซัวเร)
Where unread copies of Rolling Stone
(แวร์ อันเร๊ดทฺ ก็อปปิ อ็อฝ โรลลิง สโทน)
Well-thumbed Playboys
(เวลล ทรั๊มบ์ พเลบอย)
Decorate the hi-fi stereo record shelves
(เด๊คโคเหรท เดอะ ไฮ ฟาย ซเทริโอ เร๊คขอร์ด เฌ็ลฝ)
If you ask me they’re on their way
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี เดรว ออน แดร์ เวย์)
To upper-middle-class oblivion
(ทู อัพเพอะ มิ๊ดเดิ้ล คลาสสํ อ็อบลีฝเอียน)
The stupid twits, they roll their only
(เดอะ สทิ๊วผิด ทวิท , เด โรลล แดร์ โอ๊นลี่)
One cigarette between them
(วัน ซิกะเรท บีทะวีน เด็ม)
My small cigar’s redundant now
(มาย สมอลล์ ซิกา รีดั๊นแดนท นาว)
In the haze of smoking pleasure
(อิน เดอะ เฮส อ็อฝ สโมคกิ้ง พเลฉเออะ)
Call it a day
(คอลลํ อิท ดา เดย์)
Get the hell away
(เก็ท เดอะ เฮ็ลล อะเวย์)
Go down the cafe
(โก เดาน เดอะ แคะเฟ)
For a cup of real tea
(ฟอร์ รา คัพ อ็อฝ เรียล ที)

By the tube station, there’s a drunk old fool
(บาย เดอะ ทิ้วบ์ สเทชั่น , แดร์ ซา ดรั๊งค โอลด์ ฟูล)
Who sells papers in the rush hour
(ฮู เซลล์ เพ๊เพ่อร์ ซิน เดอะ รัช เอาเอ้อร์)
I hand to him ten small cigars
(ไอ แฮนด์ ทู ฮิม เท็น สมอลล์ ซิกา)
He smiles, says, “Son, God bless you”
(ฮี สไมล์ , เซย์ , “Son , ก๊อด เบล๊ส ยู)

A small cigar
(อะ สมอลล์ ซิกา)
Has changed his world, my friend
(แฮ็ส เช้งจํ ฮิส เวิลด , มาย เฟรน)
A small cigar
(อะ สมอลล์ ซิกา)
Has changed the world again
(แฮ็ส เช้งจํ เดอะ เวิลด อะเกน)

A small cigar . . .
(อะ สมอลล์ ซิกา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Small Cigar คำอ่านไทย Jethro Tull

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น