เนื้อเพลง The Back Room คำอ่านไทย Van Morrison

In the back room [in the back room]
(อิน เดอะ แบ็ค รูม [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])
In the back room [in the back room]
(อิน เดอะ แบ็ค รูม [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])
I waited for you [waited for you]
(ไอ เว้ท ฟอร์ ยู [ เว้ท ฟอร์ ยู ])
Ya waited for me [waited for me]
(ยา เว้ท ฟอร์ มี [ เว้ท ฟอร์ มี ])

Rain came down, pitter-pat
(เรน เคม เดาน , pitter แพ็ท)
Say, ‘What’d you think, it’s raining outside?’
(เซย์ , เหวิด ยู ทริ๊งค , อิทซ เรนนิง เอ๊าทไซ้ด)
You said, ” So what ”
(ยู เซ็ด , ” โซ ว๊อท “)

You turned the record player on
(ยู เทิร์น เดอะ เร๊คขอร์ด เพย์เยอร์ ออน)
Had a smoke, stood up
(แฮ็ด อะ สโม๊ค , ซทูด อั๊พ)
Walked across to the john
(ว๊อล์ค อะคร๊อส ทู เดอะ จอน)
In a cloud of mist, couldn’t resist
(อิน อะ คลาวดํ อ็อฝ มิซท , คูดซึ่น รีซิ๊สท)

A kitty stepped into the hall
(อะ คิดดี สตอปชฺ อิ๊นทู เดอะ ฮอลล์)
An’ she rapped the door
(แอน ชี ราบทฺ เดอะ ดอร์)
Found the key in the letter box
(เฟานด เดอะ คีย์ อิน เดอะ เล็ทเท่อร์ บ๊อกซฺ)
She turned the door
(ชี เทิร์น เดอะ ดอร์)
Walked into the room
(ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ รูม)
And said, ‘What’s goin’ on?’
(แอนด์ เซ็ด , ว๊อท โกอิน ออน)
‘I just got back from down the road
(ไอ จั๊สท ก็อท แบ็ค ฟรอม เดาน เดอะ โร้ด)

I gotta couple a-bottles a-wine
(ไอ กอททะ คั๊พเพิ่ล อะ บ๊อทเทิ่ล ซา ไวน์)
Somethin’ to turn you on’
(ซัมติน ทู เทิร์น ยู ออน)
What-a ya think of that?
(ว๊อท ดา ยา ทริ๊งค อ็อฝ แดท)

[In the back room]
([ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])
[In the back room]
([ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])

I said, ‘Sit down cat, pull up a seat
(ไอ เซ็ด , ซิท เดาน แค๊ท , พูลล อั๊พ อะ ซีท)
You’re soakin’ wet’
(ยัวร์ soakin เว๊ท)
Take off your coat n’ hat
(เท้ค ออฟฟ ยุร โค๊ท เอ็น แฮ็ท)
Wipe your feet on the mat
(ไว๊พ ยุร ฟีท ออน เดอะ แมท)

In the back room [in the back room]
(อิน เดอะ แบ็ค รูม [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])
In the back room [in the back room]
(อิน เดอะ แบ็ค รูม [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])
I waited for you [waited for you]
(ไอ เว้ท ฟอร์ ยู [ เว้ท ฟอร์ ยู ])
Ya waited for me [waited for me]
(ยา เว้ท ฟอร์ มี [ เว้ท ฟอร์ มี ])

I said, ‘What time is it, Charlie
(ไอ เซ็ด , ว๊อท ไทม์ อีส ซิท , ชาร์ริ)
Where did we go all day? ”
(แวร์ ดิด วี โก ออล เดย์ “)
We seem to get no where and do nothin’
(วี ซีม ทู เก็ท โน แวร์ แอนด์ ดู นอทติน)
But sit lookin’ at each other
(บั๊ท ซิท ลุคกิน แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์)
He said, ‘I know’
(ฮี เซ็ด , ไอ โนว์)
‘I been doin’ the same thing for weeks’
(ไอ บีน โดย เดอะ เซม ทริง ฟอร์ วี๊ค)

I look at the clock
(ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ คล๊อค)
And all of a sudden I’m hypnotized
(แอนด์ ออล อ็อฝ อะ ซัดดน แอม ฮีพโนะไทส)
It speaks to me, it goes
(อิท สพี๊ค ทู มี , อิท โกซ)
‘Tick-tock, tick-tock, tick-tock’
(ทิค ทอก , ทิค ทอก , ทิค ทอก)
Ah-huh
(อา ฮู)

The kitty said
(เดอะ คิดดี เซ็ด)
‘I don’t know what you guys do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู กาย ดู)
But I been workin’ so hard, lately
(บั๊ท ไอ บีน เวิคกิน โซ ฮาร์ด , เลทลิ)
That I can just only just fall asleep in bed’
(แดท ไอ แคน จั๊สท โอ๊นลี่ จั๊สท ฟอลล์ อะสลี๊พ อิน เบ๊ด)

So he played some more sounds
(โซ ฮี เพลย์ ซัม โม ซาวน์ด)
And grooved awhile
(แอนด์ กรูฝ อะวายลฺ)
Somebody brought out some
(ซัมบอดี้ บรอท เอ๊าท ซัม)
Cherry wine, cherry wine
(เชริ ไวน์ , เชริ ไวน์)

And we talked about what was goin’ on
(แอนด์ วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท ว๊อท วอส โกอิน ออน)
In the music world, and other things
(อิน เดอะ มิ๊วสิค เวิลด , แอนด์ อ๊อเธ่อร์ ทริง)

A-ha-ha-ha, ha-ha
(อะ ฮา ฮา ฮา , ฮา ฮา)

The rain outside came down
(เดอะ เรน เอ๊าทไซ้ด เคม เดาน)
Like it came never before
(ไล๊ค อิท เคม เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
Down it came, down it came, rain rain rain
(เดาน หนิด เคม , เดาน หนิด เคม , เรน เรน เรน)

And I said
(แอนด์ ดาย เซ็ด)
‘Baby what time is it, what time is it
(เบ๊บี้ ว๊อท ไทม์ อีส ซิท , ว๊อท ไทม์ อีส ซิท)
‘Tell me, what time is it?
(เทลล มี , ว๊อท ไทม์ อีส ซิท)

‘A-four-thirty’
(อะ โฟ เธอทิ)

So I peeked ’round the corner, the blind
(โซ ไอ พีค ราวนด เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , เดอะ ไบลนฺดฺ)
An’ there ya go
(แอน แดร์ ยา โก)
‘There’s another girl that’s comin’ home from school
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล แด้ท คัมอิน โฮม ฟรอม สคูล)
Lookin’ so cool, just learned her A’s to Z’s
(ลุคกิน โซ คูล , จั๊สท เลิร์น เฮอ แอส ทู Zs)

And said, ‘Hey man, don’t look funny
(แอนด์ เซ็ด , เฮ แมน , ด้อนท์ ลุ๊ค ฟันนิ)
All the little girls comin’ home from school
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล คัมอิน โฮม ฟรอม สคูล)
And they’re sittin’, talkin’ and drinkin’
(แอนด์ เดรว ซิทดิน , ทอคกิ่น แอนด์ ดริงคิน)
And all them other funny things
(แอนด์ ออล เด็ม อ๊อเธ่อร์ ฟันนิ ทริง)
A-ha-ha
(อะ ฮา ฮา)

And Charlie said to me
(แอนด์ ชาร์ริ เซ็ด ทู มี)
‘Ya know what?’
(ยา โนว์ ว๊อท)
I said, ‘What?’
(ไอ เซ็ด , ว๊อท)

He said, ” Man, you gotta go out there
(ฮี เซ็ด , ” แมน , ยู กอททะ โก เอ๊าท แดร์)
‘An do somethin’ for yourself’
(แอน ดู ซัมติน ฟอร์ ยุรเซลฟ)

‘Ya feel like ya wanna make it
(ยา ฟีล ไล๊ค ยา วอนนา เม้ค อิท)
Or else you gonna be sittin’ ’round here
(ออ เอ๊ลส ยู กอนนะ บี ซิทดิน ราวนด เฮียร)
Like, nothin’
(ไล๊ค , นอทติน)

I said, ” You’re right’
(ไอ เซ็ด , ” ยัวร์ ไร๊ท)
I said ” You’re so right!’
(ไอ เซ็ด ” ยัวร์ โซ ไร๊ท !)

He said
(ฮี เซ็ด)
‘I know’ ah-ha
(ไอ โนว์ อา ฮา)
I said, ‘Do ya?’
(ไอ เซ็ด , ดู ยา)

Said, ‘You know, you’re cuttin’ records
(เซ็ด , ยู โนว์ , ยัวร์ คัทดิน เร๊คขอร์ด)

‘Cuttin’ records right
(คัทดิน เร๊คขอร์ด ไร๊ท)
You came through that
(ยู เคม ทรู แดท)
An’, they get through all the time
(แอน , เด เก็ท ทรู ออล เดอะ ไทม์)
You’re gonna be out on the road
(ยัวร์ กอนนะ บี เอ๊าท ออน เดอะ โร้ด)
‘Oh, out in on back street, man
(โอ , เอ๊าท อิน ออน แบ็ค สทรีท , แมน)
On the, on the, highway
(ออน เดอะ , ออน เดอะ , ไฮฮเวย์)

An’ the colors are gonna run
(แอน เดอะ คัลเออะ แซร์ กอนนะ รัน)
All of a sudden, don’t ya feel sick?
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน , ด้อนท์ ยา ฟีล ซิ๊ค)
The next gig, you gotta make it
(เดอะ เน๊กซท กิก , ยู กอททะ เม้ค อิท)
‘I said, ‘Yeah, I feel sick’
(ไอ เซ็ด , เย่ , ไอ ฟีล ซิ๊ค)

I said, ‘Yeah, ya know I can’t stay here
(ไอ เซ็ด , เย่ , ยา โนว์ ไอ แค็นท สเทย์ เฮียร)
All the time, as much as I’d like to
(ออล เดอะ ไทม์ , แอส มัช แอส อาย ไล๊ค ทู)
But I just learn about all day and all night
(บั๊ท ไอ จั๊สท เลิร์น อะเบ๊าท ดอร์ เดย์ แอนด์ ออล ไน๊ท)
An’ dig sounds, and go down to the river
(แอน ดีกกํ ซาวน์ด , แอนด์ โก เดาน ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์)

And once the artists go through the motions
(แอนด์ วั๊นซ ดิ อาทิซท โก ทรู เดอะ โมฌัน)

Gotta do my thing
(กอททะ ดู มาย ทริง)

Aah-ah [in the back room]
(Aah อา [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])

Aah-ah
(Aah อา)

Gotta do my thing [in the back room]
(กอททะ ดู มาย ทริง [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])

In the back room [in the back room]
(อิน เดอะ แบ็ค รูม [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])
FADES-
(เฟด)
In the back room [in the back room]
(อิน เดอะ แบ็ค รูม [ อิน เดอะ แบ็ค รูม ])

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Back Room คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น