เนื้อเพลง Life Is Wonderful คำอ่านไทย Jason Mraz

It takes a crane to build a crane
(อิท เทค ซา คเรน ทู บิลด อะ คเรน)
It takes two floors to make a story
(อิท เทค ทู ฟโล ทู เมค เก ซโทริ)
It takes an egg to make a hen
(อิท เทค แอน เอ็ก ทู เมค เก เฮ็น)
It takes a hen to make an egg
(อิท เทค ซา เฮ็น ทู เมค แอน เอ็ก)
There is no end to what I’m saying
(แฑ อีส โน เอ็นด ทู ฮว็อท แอม เซอิง)

It takes a thought to make a word
(อิท เทค ซา ธอท ทู เมค เก เวิด)
And it takes some words to make an action
(แอ็นด ดิท เทค ซัม เวิด ทู เมค แอน แอคฌัน)
And it takes some work to make it work
(แอ็นด ดิท เทค ซัม เวิค ทู เมค อิท เวิค)
It takes some good to make it hurt
(อิท เทค ซัม กุด ทู เมค อิท เฮิท)
It takes some bad for satisfaction
(อิท เทค ซัม แบ็ด ฟอ แซทิซแฟคฌัน)

Ah la la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)
Ah la la la la la la life goes full circle
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ โกซ ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
Ah la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)
Ah la la la la
(อา ลา ลา ลา ลา)

It takes a night to make it dawn
(อิท เทค ซา ไนท ทู เมค อิท ดอน)
And it takes a day to make you yawn, brother
(แอ็นด ดิท เทค ซา เด ทู เมค ยู ยอน , บรัฑเออะ)
And it takes some old to make you young
(แอ็นด ดิท เทค ซัม โอลด ทู เมค ยู ยัง)
It takes some cold to know the sun
(อิท เทค ซัม โคลด ทู โน เดอะ ซัน)
It takes the one to have the other
(อิท เทค ดิ วัน ทู แฮ็ฝ ดิ อัฑเออะ)

And it takes no time to fall in love
(แอ็นด ดิท เทค โน ไทม ทู ฟอล อิน ลัฝ)
But it takes you years to know what love is
(บัท ดิธ เทค ยู เยีย ทู โน ฮว็อท ลัฝ อีส)
And it takes some fears to make you trust
(แอ็นด ดิท เทค ซัม เฟีย ทู เมค ยู ทรัซท)
It takes those tears to make it rust
(อิท เทค โฑส เทีย ทู เมค อิท รัซท)
It takes the dust to have it polished, yeah
(อิท เทค เดอะ ดัซท ทู แฮ็ฝ อิท โพลอิฌ , เย่)

Ah la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)
Ah la la la la la life goes full circle
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ โกซ ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
Ah la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)
Ah la la la la
(อา ลา ลา ลา ลา)

It is, it is so
(อิท อีส , อิท อีส โซ)
And it is so
(แอ็นด ดิท อีส โซ)

It takes some silence to make sound
(อิท เทค ซัม ไซเล็นซ ทู เมค เซานด)
And it takes a loss before you found it
(แอ็นด ดิท เทค ซา โรซบิโฟ ยู เฟานด ดิท)
And it takes a road to go nowhere
(แอ็นด ดิท เทค ซา โรด ทู โก โนแวร์)
It takes a toll to make you care
(อิท เทค ซา โทล ทู เมค ยู แค)
It takes a hole to make a mountain
(อิท เทค ซา โฮล ทู เมค เก เมานทิน)

Ah la la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)
Ah la la la la la life goes full circle
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ โกซ ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
Ah la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)
Ah la la la la la life is meaningful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส มีนนิงฟลู)
Ah la la la la la la la life is wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ไลฟ อีส วันเดอะฟุล)

Ah la la la la la la it is so wonderful
(อา ลา ลา ลา ลา ลา ลา อิท อีส โซ วันเดอะฟุล)
It is so meaningful
(อิท อีส โซ มีนนิงฟลู)
It is so wonderful
(อิท อีส โซ วันเดอะฟุล)
It is so meaningful
(อิท อีส โซ มีนนิงฟลู)

It is wonderful
(อิท อีส วันเดอะฟุล)
It is meaningful
(อิท อีส มีนนิงฟลู)

It goes full circle
(อิท โกซ ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
Wonderful
(วันเดอะฟุล)
Meaningful
(มีนนิงฟลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Is Wonderful คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น