เนื้อเพลง Everything Is Sound คำอ่านไทย Jason Mraz

When there is love, I can’t wait to talk about it
(ฮเว็น แฑ อีส ลัฝ , ไอ แค็นท เวท ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
When things get rough, I like to walk with you
(ฮเว็น ธิง เก็ท รัฟ , ไอ ไลค ทู วอค วิฑ ยู)
When it’s night, I like to be the light thats missing
(ฮเว็น อิทซ ไนท , ไอ ไลค ทู บี เดอะ ไลท แฑ็ท มีซซิง)
And remind you every minute of the future isn’t written
(แอ็นด ริไมนด ยู เอฝริ มินยูท อ็อฝ เดอะ ฟยูเชอะ อีสซึ่น วึ้น)
Not yet
(น็อท เย็ท)
When there is love,
(ฮเว็น แฑ อีส ลัฝ ,)
When the heart feels heavy we can lighten it up
(ฮเว็น เดอะ ฮาท ฟีล เฮฝอิ วี แค็น ไลทน หนิด อัพ)
If you’ve had enough
(อิฟ ยู๊ฟ แฮ็ด อินัฟ)
Well you can empty your glass and we can fill it back up
(เว็ล ยู แค็น เอมทิ ยุร กลัซ แซน วี แค็น ฟิล อิท แบ็ค อัพ)
You know its up to us to make it all up, so what you making up?
(ยู โน อิทซ อัพ ทู อัซ ทู เมค อิท ดอร์ อัพ , โซ ฮว็อท ยู เมคอิง อัพ)
I can make it up
(ไอ แค็น เมค อิท อัพ)
That you could be loved no matter what
(แดท ยู คูด บี ลัฝ โน แมทเทอะ ฮว็อท)
You know the only time is right now
(ยู โน ดิ โอ๊นลี่ ไทม อีส ไรท เนา)
Its right well where you are
(อิทซ ไรท เว็ล ฮแว ยู อาร์)
You don’t need a vacation when theres nothing to escape from
(ยู ด้อนท์ เน อะ เฝเคฌัน ฮเว็น แฑ นัธอิง ทู เอ็ซเคพ ฟร็อม)
Sing it!
(ซิง อิท !)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Ah la la la la, Lay me down
(อา ลา ลา ลา ลา , เล มี เดาน)
Everything is sound
(เอ๊วี่ติง อีส เซานด)
Lets sing to be happy,
(เล็ท ซิง ทู บี แฮพพิ ,)
To feel things,
(ทู ฟีล ธิง ,)
To communicate and be heard
(ทู ค็อมยูนิเคท แอ็นด บี เฮิด)
We sing out to protest,
(วี ซิง เอาท ทู พโรเท็ซท ,)
And to project
(แอ็นด ทู พรอจเอ็คท)
And to harmonize with birds
(แอ็นด ทู ฮาโมะไนส วิฑ เบิด)
Whether its your birthday or your dying day its a celebration to rejoice!
(ฮเวทเออะ อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ ออ ยุร ไดอิง เด อิทซ ซา เซลิบเรฌัน ทู ริจอยซ !)
To use your voice
(ทู ยูซ ยุร ฝอยซ)
And give wings
(แอ็นด กิฝ วิง)
To any old choice
(ทู เอนอิ โอลด ชอยซ)
Whatever you’re choosing right now,
(ฮว็อทเอฝเออะ ยัวร์ ชูซิง ไรท เนา ,)
Is right well, where you are,
(อีส ไรท เว็ล , ฮแว ยู อาร์ ,)
You don’t need a vacation when theres nothing to escape from
(ยู ด้อนท์ เน อะ เฝเคฌัน ฮเว็น แฑ นัธอิง ทู เอ็ซเคพ ฟร็อม)
Set your vibration, and undulation to the highest it can go
(เซ็ท ยุร ไฝบเรฌัน , แอ็นด อันดิวเลฌัน ทู เดอะ ฮายเอส ดิธ แค็น โก)
And trust me, hear me, if it makes you want to sing,
(แอ็นด ทรัซท มี , เฮีย มี , อิฟ อิท เมค ยู ว็อนท ทู ซิง ,)
Just sing it!
(จัซท ซิง อิท !)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Ah la la la la, Lay me down
(อา ลา ลา ลา ลา , เล มี เดาน)
Everything is sound
(เอ๊วี่ติง อีส เซานด)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Ah la la la la Hallelujah
(อา ลา ลา ลา ลา เฮลเลวลูยา)
Its a song that I’ve forgotten often
(อิทซ ซา ซ็อง แดท อิฝ ฟอร์กอทเดน ออฟเอ็น)
It doesnt make me wrong coz we all need the darkness… to see the light,
(อิท ดัสอินท เมค มี ร็อง คอซ วี ออล เน เดอะ ดาคเน็ซ ทู ซี เดอะ ไลท ,)
In our own eyes
(อิน เอ๊า โอน ไอ)
Come on and sing it
(คัมมอน แอ็นด ซิง อิท)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Ah la la la la, Lay me down
(อา ลา ลา ลา ลา , เล มี เดาน)
Everything is sound
(เอ๊วี่ติง อีส เซานด)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Ah la la la la Hallelujah
(อา ลา ลา ลา ลา เฮลเลวลูยา)
We’re connected now!
(เวอ ค็อนเนคท เนา !)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)
Everything is sound
(เอ๊วี่ติง อีส เซานด)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Ah la la la la,
(อา ลา ลา ลา ลา ,)
Lets all sing!
(เล็ท ซอร์ ซิง !)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)
We’re connected now
(เวอ ค็อนเนคท เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything Is Sound คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น