เนื้อเพลง Lacrimosa คำอ่านไทย Regina Spektor

We keep on burying our dead
(วี คี๊พ ออน buryings เอ๊า เด้ด)
We keep on planting their bones in the ground
(วี คี๊พ ออน plantings แดร์ โบน ซิน เดอะ กราวนด์)
But they won’t grow, the sun doesn’t help
(บั๊ท เด ว็อนท โกรว์ , เดอะ ซัน ดัสอินท เฮ้ลพ)
The rain doesn’t help
(เดอะ เรน ดัสอินท เฮ้ลพ)

If my garden would have a fence
(อิ๊ฟ มาย ก๊าร์เด้น เวิด แฮ็ฝ อะ เฟ้นซ)
Then the rabbits couldn’t just come in
(เด็น เดอะ แร๊บบิท คูดซึ่น จั๊สท คัม อิน)
And sit on the grass and eat all the flowers
(แอนด์ ซิท ออน เดอะ กราซ แซน อี๊ท ดอร์ เดอะ ฟล๊าวเว่อร์)
And sh*t
(แอนด์ ฌะ *ที)

Hi, I’m Icarus
(ไฮ , แอม Icarus)
I’m falling down
(แอม ฟ๊อลิง เดาน)
Man for judgement must prepare me
(แมน ฟอร์ จัจเม็นท มัสท์ พรีแพร์ มี)
Spare oh god and mercy
(สแพร์ โอ ก๊อด แอนด์ เม๊อร์ซี่)
Spare
(สแพร์)

Man I have a terrible feeling
(แมน นาย แฮ็ฝ อะ เท๊อริเบิ้ล ฟีลอิง)
That somethings gone awful wrong with the world
(แดท ซัมติง กอน ออฟุล รอง วิธ เดอะ เวิลด)
Is it something we made
(อีส ซิท ซัมติง วี เมด)
Is it something we ate
(อีส ซิท ซัมติง วี เอท)
Is it something we drank
(อีส ซิท ซัมติง วี ดแร็งค)

Hi I’m Icarus
(ไฮ แอม Icarus)
I’m falling
(แอม ฟ๊อลิง)
From the dust of earth
(ฟรอม เดอะ ดัสท อ็อฝ เอิร์ทร)
Returning back for judgement
(รีเทินนิง แบ็ค ฟอร์ จัจเม็นท)
We must prepare
(วี มัสท์ พรีแพร์)
Spare oh god and mercy
(สแพร์ โอ ก๊อด แอนด์ เม๊อร์ซี่)
Spare me
(สแพร์ มี)

Lacrimosa
(Lacrimosa)
Lacrimosa
(Lacrimosa)

They keep on burying our dead
(เด คี๊พ ออน buryings เอ๊า เด้ด)
They keep on planting their bones in the ground
(เด คี๊พ ออน plantings แดร์ โบน ซิน เดอะ กราวนด์)
But they won’t grow
(บั๊ท เด ว็อนท โกรว์)
The sun doesn’t help
(เดอะ ซัน ดัสอินท เฮ้ลพ)
And all we’ve got isn’t a giant crop of names
(แอนด์ ออล หวีบ ก็อท อีสซึ่น ดา ไจ๊แอ้นท ครอพ อ็อฝ เนม)
And dates
(แอนด์ เดท)

Hi I’m Icarus, I’m falling down
(ไฮ แอม Icarus , แอม ฟ๊อลิง เดาน)
On this day of tears and mourning
(ออน ดิส เดย์ อ็อฝ เทียร์ แซน โมนิง)
From the dust of earth returning
(ฟรอม เดอะ ดัสท อ็อฝ เอิร์ทร รีเทินนิง)
Man for judgement must
(แมน ฟอร์ จัจเม็นท มัสท์)
Spare me, spare oh god and mercy
(สแพร์ มี , สแพร์ โอ ก๊อด แอนด์ เม๊อร์ซี่)
Spare me
(สแพร์ มี)

Lacrimosa
(Lacrimosa)
Lacrimosa
(Lacrimosa)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lacrimosa คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น