เนื้อเพลง Your Only Friends Are Make Believe คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

Yea well I sing like an amputee though
(เย เวลล ไอ ซิง ไล๊ค แอน amputee โธ)
Why?
(วาย)
Cause can’t hold a note can’t cary a tune
(ค๊อส แค็นท โฮลด์ อะ โน๊ท แค็นท cary อะ จูน)
[Lupus proceeds to laugh a little too hard at Jimmy Pop’s stupid joke]
([ Lupus โพรซี๊ด ทู ล๊าฟ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ฮาร์ด แอ็ท จิมมี่ พ็อพ สทิ๊วผิด โจ้ก ])

Knock knock Mr. Rogers it’s Mr. McFeelie
(น๊อค น๊อค มีซเทอะ รอจเออะ อิทซ มีซเทอะ McFeelie)
I’ve brought you a letter speedy delivery
(แอฝ บรอท ยู อะ เล็ทเท่อร์ ซพีดอิ ดิลีฝเออะริ)
Well Mr. McFeelie if there’s postage due
(เวลล มีซเทอะ McFeelie อิ๊ฟ แดร์ โพซทิจ ดิว)
You can go f*ck yourself like Captain Kangaroo
(ยู แคน โก เอฟ *ck ยุรเซลฟ ไล๊ค แค๊พเท่น แคงกะรู)
I can go to land of make believe and I can pretend
(ไอ แคน โก ทู แลนด์ อ็อฝ เม้ค บีลี๊ฝ แอนด์ ดาย แคน พรีเท็นด์)
But in the end I still have no friends
(บั๊ท อิน ดิ เอ็นด ดาย สทิลล แฮ็ฝ โน เฟรน)

Do do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

Mr. Rogers I like your Cardigan sweater
(มีซเทอะ รอจเออะ ซาย ไล๊ค ยุร คาดิแก็น ซเวทเออะ)
Mr. McFeelie shut up and give me my letter
(มีซเทอะ McFeelie ชั๊ท อั๊พ แอนด์ กี๊ฝ มี มาย เล็ทเท่อร์)
I don’t want to talk to you don’t you understand?
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ยู ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Why are you inside my house you’re just my f*ckin’ mailman?
(วาย อาร์ ยู อิ๊นไซด์ มาย เฮ้าส ยัวร์ จั๊สท มาย เอฟ *ckin mailman)
I can go to land of make believe and I can pretend
(ไอ แคน โก ทู แลนด์ อ็อฝ เม้ค บีลี๊ฝ แอนด์ ดาย แคน พรีเท็นด์)
But in the end I still have no friends
(บั๊ท อิน ดิ เอ็นด ดาย สทิลล แฮ็ฝ โน เฟรน)

Do do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

You can go to land of make believe and you can pretend
(ยู แคน โก ทู แลนด์ อ็อฝ เม้ค บีลี๊ฝ แอนด์ ยู แคน พรีเท็นด์)
But in the end you still have no friends
(บั๊ท อิน ดิ เอ็นด ยู สทิลล แฮ็ฝ โน เฟรน)

Do do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

You are my best friend too
(ยู อาร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน ทู)
I share the same views and hardly ever argue
(ไอ แชร์ เดอะ เซม ฝิว แซน ฮาดลิ เอ๊เฝ่อร์ อ๊าร์กิว)
Eat Spam from the can watch late night C-Span
(อี๊ท Spam ฟรอม เดอะ แคน ว๊อทช เหลท ไน๊ท ซี สแพน)
And rock out to old school Duran Duran
(แอนด์ ร๊อค เอ๊าท ทู โอลด์ สคูล Duran Duran)
Your best friend is you I’m my best friend too
(ยุร เบ๊สท์ เฟรน อีส ยู แอม มาย เบ๊สท์ เฟรน ทู)
I share the same views and hardly ever argue
(ไอ แชร์ เดอะ เซม ฝิว แซน ฮาดลิ เอ๊เฝ่อร์ อ๊าร์กิว)
Eat Spam from the can watch late night C-Span
(อี๊ท Spam ฟรอม เดอะ แคน ว๊อทช เหลท ไน๊ท ซี สแพน)
And rock out to old school Duran Duran
(แอนด์ ร๊อค เอ๊าท ทู โอลด์ สคูล Duran Duran)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Only Friends Are Make Believe คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น