เนื้อเพลง Everybody’s Got Somebody But Me คำอ่านไทย Jason Mraz

I wish the couple on the corner would just get a room
(ไอ วิฌ เดอะ คั๊พเพิ่ล ออน เดอะ คอเนอะ วูด จัซท เก็ท ดา รุม)
Seems like everyone around me is on their honey moon
(ซีม ไลค เอ๊วี่วัน อะเรานด มี อีส ออน แฑ ฮันอิ มูน)
I’d love to take a pin to a heart shaped balloon
(อาย ลัฝ ทู เทค เก พิน ทู อะ ฮาท เฌพ แบ็ลลูน)
Everybody’s got somebody but me
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมบอดี้ บัท มี)

I don’t know how I landed on this movie set
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ไอ แล็นด ออน ที มูวี่ เซ็ท)
It’s like a casting call for ‘Romeo and Juliet’
(อิทซ ไลค เก คาซทิง คอล ฟอ โรมีโอแอ็นด จูรีเอด)
I never would have noticed if we’d never met
(ไอ เนฝเออะ วูด แฮ็ฝ โนทิซ อิฟ เว็ด เนฝเออะ เม็ท)
But everybody’s got somebody but me
(บัท เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมบอดี้ บัท มี)

And I miss you
(แอ็นด ดาย มิซ ยู)
Without you I just don’t fit in
(วิเฑาท ยู ไอ จัซท ด้อนท์ ฟิท อิน)
I know we’re through
(ไอ โน เวีย ธรู)
But I’m wishing we could try it again
(บัท แอม วิชชิ้ง วี คูด ทไร อิท อะเกน)

I hear loves songs playing on the radio
(ไอ เฮีย ลัฝ ซ็อง พเลนิ่ง ออน เดอะ เรดิโอ)
People slow dancing everywhere I go
(พี๊เพิ่ล ซโล แด็นซิง เอวี่แวร์ ไอ โก)
I’m a good slow dancer but you’d never know
(แอม มา กุด ซโล แดนเซอร์ บัท ยู เนฝเออะ โน)
‘Cause everybody’s got somebody but me
(คอส เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมบอดี้ บัท มี)
Yeah they do
(เย่ เฑ ดู)

Everybody
(เอวี่บอดี้)
Got somebody but me [got somebody]
(ก็อท ซัมบอดี้ บัท มี [ ก็อท ซัมบอดี้ ])

And I miss you
(แอ็นด ดาย มิซ ยู)
Without you I don’t fit in
(วิเฑาท ยู ไอ ด้อนท์ ฟิท อิน)
I know we’re through
(ไอ โน เวีย ธรู)
But I’m wishing we could try it again
(บัท แอม วิชชิ้ง วี คูด ทไร อิท อะเกน)

Sitting here lonely at a table for two
(ซีททิง เฮียร โลนลิ แอ็ท ดา เท๊เบิ้ล ฟอ ทู)
Watching lovers being lovers in the corner booth
(วัทชิง ลัฝเออะ บีอิง ลัฝเออะ ซิน เดอะ คอเนอะ บูธ)
Seems like even cupid don’t know what to do
(ซีม ไลค อีเฝ็น คยูพิด ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
Everybody’s got someone but me
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมวัน บัท มี)

Yeah, I don’t know if I’ll ever find another you
(เย่ , ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อิล เอฝเออะ ไฟนด แอะนัธเออะ ยู)

But everybody’s
(บัท เอวี่บอดี้)
Got somebody
(ก็อท ซัมบอดี้)
But me
(บัท มี)

Everybody
(เอวี่บอดี้)
Got somebody
(ก็อท ซัมบอดี้)
Oh everybody everybody everybody but me now
(โอ เอวี่บอดี้ เอวี่บอดี้ เอวี่บอดี้ บัท มี เนา)

Everybody’s [everybody]
(เอวี่บอดี้ [ เอวี่บอดี้ ])
Got somebody [has got somebody]
(ก็อท ซัมบอดี้ [ แฮ็ส ก็อท ซัมบอดี้ ])
Everybody [everybody but me]
(เอวี่บอดี้ [ เอวี่บอดี้ บัท มี ])

Everybody’s [everybody]
(เอวี่บอดี้ [ เอวี่บอดี้ ])
Got somebody [I miss you]
(ก็อท ซัมบอดี้ [ ไอ มิซ ยู ])
Everybody but me [everybodys’ go somebody but me]
(เอวี่บอดี้ บัท มี [ เอวี่บอดี้ โก ซัมบอดี้ บัท มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody’s Got Somebody But Me คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น