เนื้อเพลง Excitable (orgasmic Mix) คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
([ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซเหวจ ])

Stand up, say yeah, stand up
(สแทนด์ อั๊พ , เซย์ เย่ , สแทนด์ อั๊พ)
Stand up, say yeah, stand up
(สแทนด์ อั๊พ , เซย์ เย่ , สแทนด์ อั๊พ)
Never go down
(เน๊เฝ่อร์ โก เดาน)
Stand up, say yeah, stand up
(สแทนด์ อั๊พ , เซย์ เย่ , สแทนด์ อั๊พ)
Stand up, say yeah, stand up
(สแทนด์ อั๊พ , เซย์ เย่ , สแทนด์ อั๊พ)
Excitable
(Excitable)
Excitable
(Excitable)
Excitable
(Excitable)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Ah, this o-o-obsession
(อา , ดิส โอ โอ อ็อบเซฌอัน)
It’s gettin’ a-invitin’
(อิทซ เกดดิน อะ invitin)
A little a, X-rated
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล อะ , เอ๊กซฺ แร๊ท)
A little bit excitin’
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท excitin)
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
[Say yeah]
([ เซย์ เย่ ])
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
[Say yeah]
([ เซย์ เย่ ])
Say yeah
(เซย์ เย่)
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
C’mon get in the groove
(ซีมอน เก็ท อิน เดอะ กรูฝ)
Ya know I get so
(ยา โนว์ ไอ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I really get so
(ไอ ริแอ็ลลิ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I wanna get you

(ไอ วอนนา เก็ท ยู)
[Excitable]
([ Excitable ])
So c’mon, let’s go!
(โซ ซีมอน , เล็ท โก !)
Ah, baby, don’t say no
(อา , เบ๊บี้ , ด้อนท์ เซย์ โน)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Ah, this te-temptation
(อา , ดิส te เทมเทฌัน)
It gets-a a-outrageous
(อิท เก็ท ซา อะ เอาทเรจัซ)
Ha! It’s such [a] a sensation
(ฮา ! อิทซ ซัช [ อะ ] อะ เซ็นเซฌัน)
A little bit co-contagious
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โค ค็อนเทจัซ)
Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ !)
[Whoa]
([ โว้ว ])
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
[Say yeah]
([ เซย์ เย่ ])
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
Oh
(โอ)
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
[Say yeah]
([ เซย์ เย่ ])
Say yeah
(เซย์ เย่)
[Stand up]
([ สแทนด์ อั๊พ ])
C’mon get in the groove
(ซีมอน เก็ท อิน เดอะ กรูฝ)
Ya know I get so
(ยา โนว์ ไอ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I really get so
(ไอ ริแอ็ลลิ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I wanna get you
(ไอ วอนนา เก็ท ยู)
[Excitable]
([ Excitable ])
So baby, let’s go!
(โซ เบ๊บี้ , เล็ท โก !)
O-o-obsession
(โอ โอ อ็อบเซฌอัน)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)
Hey!
(เฮ !)
Hey!
(เฮ !)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)
Inch by inch, mile by mile, what I do I do in style
(อิ้นช์ บาย อิ้นช์ , ไมล บาย ไมล , ว๊อท ไอ ดู ไอ ดู อิน สไทล์)
You got your leather, la-lace, long and lean
(ยู ก็อท ยุร เล๊เธ่อร์ , ลา เลซ , ลอง แอนด์ ลีน)
Ballistic [a] lipstick
(แบ็ลลีซทิค [ อะ ] ลิพซทิค)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Whoah whoah oh
(โว้ โว้ โอ)
Excitable
(Excitable)
Excitable
(Excitable)
Excitable
(Excitable)
Oh I really get so
(โอ ไอ ริแอ็ลลิ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
You know I get so
(ยู โนว์ ไอ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I wanna get you
(ไอ วอนนา เก็ท ยู)
[Excitable]
([ Excitable ])
So baby let’s go!
(โซ เบ๊บี้ เล็ท โก !)
[Excitable]
([ Excitable ])
You know I get so
(ยู โนว์ ไอ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I really get so
(ไอ ริแอ็ลลิ เก็ท โซ)
[Excitable]
([ Excitable ])
I wanna get you
(ไอ วอนนา เก็ท ยู)
[Excitable]
([ Excitable ])
Excitable
(Excitable)
Baby let’s go
(เบ๊บี้ เล็ท โก)
You got me shiverin’
(ยู ก็อท มี ชิฝแวริน)
Shakin’ and a shiverin’
(เชคกิน แอนด์ อะ ชิฝแวริน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Excitable (orgasmic Mix) คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น