เนื้อเพลง Mr. Curiosity คำอ่านไทย Jason Mraz

Hey, Mr. Curiosity
(เฮ , มีซเทอะ คยูริออซอิทิ)
Is it true what they’ve been sayin’ about you?
(อีส ซิท ทรู ฮว็อท เดวฟ บีน เซย์อิน อะเบาท ยู)
Are you killin’ me? You took care of the cat already
(อาร์ ยู คิลลิน มี ยู ทุค แค อ็อฝ เดอะ แค็ท ออลเรดอิ)
And for those who think it’s heavy
(แอ็นด ฟอ โฑส ฮู ธิงค อิทซ เฮฝอิ)
Is it the truth or is it only gossip?
(อีส ซิท เดอะ ทรูธ ออ อีส ซิท โอ๊นลี่ กอซซิบ)

Call it mystery or anything
(คอล อิท มีซเทอะริ ออ เอนอิธิง)
Just as long as you’d call me, I sent the message on
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู คอล มี , ไอ เซ็นท เดอะ เมซซิจ ออน)
Did you get it when I left it? See this catastrophic event
(ดิด ยู เก็ท ดิธ ฮเว็น นาย เล็ฟท ดิธ ซี ที แคทัซทรอฟอิค อิเฝนท)
It wasn’t meant to mean no harm
(อิท วอสซึ้น เม็นท ทู มีน โน ฮาม)
But to think there’s nothing wrong is a problem
(บัท ทู ธิงค แฑ นัธอิง ร็อง อีส ซา พรอบเล็ม)

I’m looking for love this time
(แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ที ไทม)
Soundin’ hopeful but it’s making me cry
(ซาวดิน โฮพฟุล บัท อิทซ เมคอิง มี คไร)
Love is a mystery
(ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
Mr. Curious, come back to me
(มีซเทอะ คยูเรียซ , คัม แบ็ค ทู มี)

Mr. Waiting, ever patient can’t you see
(มีซเทอะ เวททิง , เอฝเออะ เพเฌ็นท แค็นท ยู ซี)
That I’m the same, the way you left me?
(แดท แอม เดอะ เซม , เดอะ เว ยู เล็ฟท มี)
In a hurry to spell check me
(อิน อะ เฮอริ ทู ซเพ็ล เช็ค มี)
And I’m underlined already in envy green and pencil red
(แอ็นด แอม อันเดอะไลน ออลเรดอิ อิน เอนฝิ กรีน แอ็นด เพนซิล เร็ด)
And I’ve forgotten what you’ve said
(แอ็นด อิฝ ฟอร์กอทเดน ฮว็อท ยู๊ฟ เซ็ด)

Will you stop working for the dead
(วิล ยู ซท็อพ เวิคกิง ฟอ เดอะ เด็ด)
And return Mr. Curious, well, I need some inspiration
(แอ็นด ริเทิน มีซเทอะ คยูเรียซ , เว็ล , ไอ เน ซัม อินซพิเรฌัน)
It’s my birthday and I cannot find no cause for celebration
(อิทซ ไม เบริ์ดเดย์ แอ็นด ดาย แคนน็อท ไฟนด โน คอส ฟอ เซลิบเรฌัน)
The scenario is grave but I’ll be braver when you save me
(เดอะ ซิเนริโอ อีส กแรฝ บัท อิล บี เบเฝ่อร์ ฮเว็น ยู เซฝ มี)
From this situation laden with hearsay
(ฟร็อม ที ซิชิวเอฌัน เลเดน วิฑ เฮียรเซย)

I’m looking for love this time
(แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ที ไทม)
Soundin’ hopeful but it’s making me cry
(ซาวดิน โฮพฟุล บัท อิทซ เมคอิง มี คไร)
And love is a mystery
(แอ็นด ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
Mr. Curiosity, be Mr. Please, do come and find me
(มีซเทอะ คยูริออซอิทิ , บี มีซเทอะ พลีส , ดู คัม แอ็นด ไฟนด มี)
Oh, find, find me, find me [Incomprehensible]
(โอ , ไฟนด , ไฟนด มี , ไฟนด มี [ อินค็อมพริเฮนซิบ ])

I’m looking for love this time
(แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ที ไทม)
Soundin’ hopeful but it’s making me cry
(ซาวดิน โฮพฟุล บัท อิทซ เมคอิง มี คไร)
Tryin’ not to ask why
(ทายอิน น็อท ทู อาซค ฮไว)
‘Cause love is a mystery
(คอส ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
Mr. Curiosity, be Mr. Please, do come and find me
(มีซเทอะ คยูริออซอิทิ , บี มีซเทอะ พลีส , ดู คัม แอ็นด ไฟนด มี)

Love is blindin’ when the timing’s never right
(ลัฝ อีส บลายดิน ฮเว็น เดอะ ไทมอิง เนฝเออะ ไรท)
Oh, who am I to beg for difference
(โอ , ฮู แอ็ม ไอ ทู เบ็ก ฟอ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Findin’ love in just an instant
(ฟายดิน ลัฝ อิน จัซท แอน อีนซแท็นท)
Well I don’t mind, at least I’ve tried
(เว็ล ไอ ด้อนท์ ไมนด , แอ็ท ลีซท อิฝ ทไร)
Well I tried, I tried
(เว็ล ไอ ทไร , ไอ ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Curiosity คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น