เนื้อเพลง Never Take Me Alive คำอ่านไทย Young Gunz feat Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Ya know what we doin here
(ยา โนว์ ว๊อท วี โดย เฮียร)

Young, H-O-V
(ยัง , เฮส โอ วี)
From the number one, R-O-C
(ฟรอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)

[Verse One – Young Neef]
([ เฝิซ วัน ยัง Neef ])
Yo its a big payback
(โย อิทซ ซา บิ๊ก เพย์แบค)
Revenge at the tip of my lips
(รีเฝ้นจ แอ็ท เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ลิพ)
Grip on my fifth and brought my big K back
(กริพ ออน มาย ฟิฟธ แอนด์ บรอท มาย บิ๊ก เค แบ็ค)
Y’all don’t understand some of the pain I go through
(ยอล ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ซัม อ็อฝ เดอะ เพน นาย โก ทรู)
Half of y’all can’t even dig it
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ยอล แค็นท อี๊เฝ่น ดีกกํ อิท)
Y’all can’t even picture
(ยอล แค็นท อี๊เฝ่น พิ๊คเจ้อร์)
A motherf*cker killin someone you close to
(อะ motherf*cker คิลลิน ซัมวัน ยู โคลส ทู)
And they say its over someone you close to
(แอนด์ เด เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร ซัมวัน ยู โคลส ทู)
And they family approach you
(แอนด์ เด แฟ๊มิลี่ แอพโพร๊ช ยู)
And you dealin wit his family emotions
(แอนด์ ยู ดิลลิน วิท ฮิส แฟ๊มิลี่ อีโม๊ชั่น)
And these motherf*ckers say you ain’t focused at the same time
(แอนด์ ฑิส motherf*ckers เซย์ ยู เอน โฟ๊คัส แอ็ท เดอะ เซม ไทม์)
But they wasn’t on the same vibe
(บั๊ท เด วอสซึ้น ออน เดอะ เซม วายพฺ)
I remain calm
(ไอ รีเมน คาลํม)
This aim mine when its game time
(ดิส เอม ไมน์ เว็น อิทซ เกม ไทม์)
Though you gone dog you spirit still wit us
(โธ ยู กอน ด้อกก ยู สพีหริท สทิลล วิท อัซ)
For the clueless we just clearin the picture
(ฟอร์ เดอะ คลูเลส วี จั๊สท clearin เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
And we airin them n*ggaz
(แอนด์ วี airin เด็ม เอ็น *ggaz)
Ridin hard ’til we bury them wit’cha
(ริดอิน ฮาร์ด ทิล วี เบ๊อรี่ เด็ม วิทชา)
Show you how much we care for you n*ggaz
(โชว์ ยู ฮาว มัช วี แคร์ ฟอร์ ยู เอ็น *ggaz)
And I’m ready to pop
(แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู พ็อพ)
My crew to ‘for they let me get popped
(มาย ครู ทู ฟอร์ เด เล็ท มี เก็ท พอพทฺ)
Rest in piece A-L, O-reddy, and Hop
(เรสท อิน พี๊ซ อะ แอล , โอ reddy , แอนด์ ฮ็อพ)
[They’ll Neva Take Me Alive!!!] [Both Young Neef and Young Chris]
([ เด๊ว นีฝวา เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ โบทรฺ ยัง Neef แอนด์ ยัง คริส ])

[Hook – Young Neef]
([ ฮุ๊ค ยัง Neef ])
Its Young Neef, Y-G
(อิทซ ยัง Neef , วาย จี)
From the number one, R-O-C
(ฟรอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Young Chris]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ ยัง คริส ])

Its Young Neef, Y-G
(อิทซ ยัง Neef , วาย จี)
From the motherf*ckin, R-O-C
(ฟรอม เดอะ motherf*ckin , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Young Chris]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ ยัง คริส ])

[Verse Two – Jay-Z]
([ เฝิซ ทู เจ ซี ])
The commission was our vision
(เดอะ คอมมิ๊ชชั่น วอส เอ๊า ฝิ๊ชั่น)
We ain’t it see it come to fruition
(วี เอน ดิธ ซี อิท คัม ทู ฟรูอีฌอัน)
We ran outta time dam
(วี แร็น เอ๊าตา ไทม์ แดม)
You think I’m just a fan you out your mind
(ยู ทริ๊งค แอม จั๊สท ดา แฟน ยู เอ๊าท ยุร ไมนด์)
That was my motherf*ckin man and my partner in crime
(แดท วอส มาย motherf*ckin แมน แอนด์ มาย พาร์ทเน่อร์ อิน ไคร์ม)
Big you had the Mafia
(บิ๊ก ยู แฮ็ด เดอะ แมฟเฟียะ)
Me, I got the Property
(มี , ไอ ก็อท เดอะ พร๊อพเพอร์ที่)
Got a lot of these fake families out here copyin
(ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฑิส เฟ้ค แฟมลีสฺ เอ๊าท เฮียร copyin)
But n*gga trust Ima flush all this bullsh*t
(บั๊ท เอ็น *gga ทรัสท แอมอา ฟลัช ออล ดิส bullsh*ที)
All this fake Tupac and fake Suge sh*t
(ออล ดิส เฟ้ค ทูแปค แอนด์ เฟ้ค Suge ฌะ *ที)
We ain’t the first to make hood sh*t
(วี เอน เดอะ เฟิร์สท ทู เม้ค ฮุด ฌะ *ที)
We ain’t invent the wheel
(วี เอน อินเฝ๊นท เดอะ วีล)
But we made the Goodrich tire
(บั๊ท วี เมด เดอะ Goodrich ไทร์)
And Now we hood rich
(แอนด์ นาว วี ฮุด ริ๊ช)
And I rhyme like my momma still in the hood sh*t
(แอนด์ ดาย ไรม ไล๊ค มาย มอมมา สทิลล อิน เดอะ ฮุด ฌะ *ที)
But my momma got V12 under the hood
(บั๊ท มาย มอมมา ก็อท V12 อั๊นเด้อร เดอะ ฮุด)
She got C-L on back of the 6
(ชี ก็อท ซี แอล ออน แบ็ค อ็อฝ เดอะ 6)
Now my only job is to help little Chris
(นาว มาย โอ๊นลี่ จ๊อบ อีส ทู เฮ้ลพ ลิ๊ทเทิ่ล คริส)
Get his momma out this b*tch
(เก็ท ฮิส มอมมา เอ๊าท ดิส บี *tch)
Avoid the drama out this b*tch
(อะฝอยด เดอะ ดร๊าม่า เอ๊าท ดิส บี *tch)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Young Chris]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ ยัง คริส ])

[Hook – Jay-Z]
([ ฮุ๊ค เจ ซี ])
Young, H-O-V
(ยัง , เฮส โอ วี)
From the number one, R-O-C
(ฟรอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Young Chris]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ ยัง คริส ])

Young, H-O-V
(ยัง , เฮส โอ วี)
From the number one, R-O-C
(ฟรอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , อาร์ โอ ซี)
I got another one
(ไอ ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)

[Verse Three – Young Chris]
([ เฝิซ ทรี ยัง คริส ])
Just lost another one
(จั๊สท ล็อซท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
We’ll always love you dog
(เวลล ออลเว ลัฝ ยู ด้อกก)
Just like my mother son
(จั๊สท ไล๊ค มาย ม๊าเธ่อร์ ซัน)
My second brother dog
(มาย เซ๊คคั่น บร๊าเท่อรํ ด้อกก)
They say we go to hell
(เด เซย์ วี โก ทู เฮ็ลล)
When he die we ain’t lose ’em
(เว็น ฮี ดาย วี เอน ลู้ส เอ็ม)
But Hov say ” throw it up ” so we gotta keep it movin
(บั๊ท Hov เซย์ ” โธรว์ อิท อั๊พ ” โซ วี กอททะ คี๊พ อิท มูฝวิน)
So me I maintain
(โซ มี ไอ เมนเทน)
But its stress on my brain
(บั๊ท อิทซ สเทรสส ออน มาย เบรน)
But your death ain’t in vain
(บั๊ท ยุร เด้ท เอน อิน เฝน)
Lost my breath when it came and uh
(ล็อซท มาย บรี๊ทฺรฺ เว็น หนิด เคม แอนด์ อา)
They say we joyce in death but the pain
(เด เซย์ วี joyce อิน เด้ท บั๊ท เดอะ เพน)
Best believe my first boy gon’ be blessed wit your name
(เบ๊สท์ บีลี๊ฝ มาย เฟิร์สท บอย ก็อน บี เบล๊ส วิท ยุร เนม)
All that’s left is your face on the picture
(ออล แด้ท เล๊ฟท อีส ยุร เฟซ ออน เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
On my dresser in the frame
(ออน มาย ดเรซเซอะ อิน เดอะ เฟรม)
And it just ain’t the same I’m like
(แอนด์ ดิท จั๊สท เอน เดอะ เซม แอม ไล๊ค)
Dam man, how my another homey missin
(แดม แมน , ฮาว มาย อะน๊าเทร่อร์ โฮมี มิซซิน)
Not to mention big homey stressin
(น็อท ทู เม๊นชั่น บิ๊ก โฮมี สเตสซิน)
Where do I go for advice
(แวร์ ดู ไอ โก ฟอร์ แอดไฝ๊ซ์)
Man its shows every week
(แมน อิทซ โชว์ เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
But its bodies every night
(บั๊ท อิทซ บอดีสฺ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Men is cold on these streets and uh
(เม็น อีส โคลด์ ออน ฑิส สทรีท แซน อา)
N*ggaz know the police
(เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ โพลิ๊ซ)
And the drama its still there
(แอนด์ เดอะ ดร๊าม่า อิทซ สทิลล แดร์)
And my momma she still there
(แอนด์ มาย มอมมา ชี สทิลล แดร์)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Both Young Chris and Jay-Z]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ โบทรฺ ยัง คริส แซน เจ ซี ])

[Hook – Young Chris]
([ ฮุ๊ค ยัง คริส ])
Its Young Chris, Y-G
(อิทซ ยัง คริส , วาย จี)
From the number one, R-O-C
(ฟรอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[They’ll Never Take Me Alive!!!]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ])

Its Young Chris, Y-G
(อิทซ ยัง คริส , วาย จี)
From the motherf*ckin, R-O-C
(ฟรอม เดอะ motherf*ckin , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[They’ll Never Take Me Alive!!!]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ])

[Verse Four – Jay-Z]
([ เฝิซ โฟ เจ ซี ])
Now its no turnin back, its like a gat
(นาว อิทซ โน เทินนิน แบ็ค , อิทซ ไล๊ค เก แกท)
Once you pull it dog you never put it back ’til you clap
(วั๊นซ ยู พูลล อิท ด้อกก ยู เน๊เฝ่อร์ พุท ดิธ แบ็ค ทิล ยู คแล็พ)
Tell the hood I’m back this ain’t rap
(เทลล เดอะ ฮุด แอม แบ็ค ดิส เอน แร็พ)
This is sh*t I’m just tellin you on a track, I relax
(ดิส ซิส ฌะ *ที แอม จั๊สท เทลลิน ยู ออน อะ แทร็ค , ไอ รีแหล๊ก)
N*ggaz fell into the trap
(เอ็น *ggaz เฟ็ล อิ๊นทู เดอะ แถร๊บ)
You like a puppet wit no strings
(ยู ไล๊ค เก พั๊พเผ็ท วิท โน สทริง)
We hella good at that, in fact
(วี เฮลลา กู๊ด แอ็ท แดท , อิน แฟคท)
Exactly where you at is where we wanted you for months
(เอ็กแสคทลิ แวร์ ยู แอ็ท อีส แวร์ วี ว้อนท ยู ฟอร์ มั้นธ)
So we could come thru wit Mack and hrrrraatt
(โซ วี เคิด คัม ธรู วิท แมกคฺ แอนด์ hrrrraatt)
This is war my n*ggaz
(ดิส ซิส วอร์ มาย เอ็น *ggaz)
Y’all n*ggaz is drawn like cartoon figures, its a fact
(ยอล เอ็น *ggaz อีส ดรอน ไล๊ค คาทูน ฟิ๊กเก้อร , อิทซ ซา แฟคท)
We pour out a little liquor cause we lost a couple n*ggaz
(วี พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ค๊อส วี ล็อซท ดา คั๊พเพิ่ล เอ็น *ggaz)
But we bout to get y’all back, we sat
(บั๊ท วี เบาท ทู เก็ท ยอล แบ็ค , วี แซ็ท)
We plotted y’all demise
(วี พอเดด ยอล ดิไมส)
Got a box wit yo’ size and your name attached
(ก็อท ดา บ๊อกซฺ วิท โย ไซ๊ซ แอนด์ ยุร เนม แอทแท๊ช)
How you lu’dat
(ฮาว ยู ludat)
Its only right
(อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท)
B-I in L-A
(บี ไอ อิน แอล อะ)
God bless your life
(ก๊อด เบล๊ส ยุร ไล๊ฟ)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Both Jay-Z and Young Chris]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ โบทรฺ เจ ซี แอนด์ ยัง คริส ])

[Hook – Jay-Z]
([ ฮุ๊ค เจ ซี ])
Young, H-O-V
(ยัง , เฮส โอ วี)
From the number one, R-O-C
(ฟรอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , อาร์ โอ ซี)
I got another one
(ไอ ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)
[They’ll Never Take Me Alive!!!] [Young Chris]
([ เด๊ว เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ ! ! ! ] [ ยัง คริส ])

Young, H-O-V
(ยัง , เฮส โอ วี)
From the motherf*ckin, R-O-C
(ฟรอม เดอะ motherf*ckin , อาร์ โอ ซี)
We got another one
(วี ก็อท อะน๊าเทร่อร์ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Take Me Alive คำอ่านไทย Young Gunz feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น